Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Ach zo zat dat | September 2008

De Hoeseltse statistieken van 1820 - Deel II: handel en nijverheid


De overheid hield in 1820 in het gehele koninkrijk der Nederlanden, waar ook wij bijhoorden, een volkstelling en een enquête over de bewoning, de landbouw en zijn opbrengsten, de handel en de nijverheid - zoals die aanwezig waren in de gemeenten op 31 december 1819.

In deze tweede aflevering gaat het voornamelijk over handel en nijverheid, vooral de huisnijverheid.De Hoeseltse statistieken van 1820 - Deel I: bevolking en landbouw

koning Willem I

Van 1815 tot 1830 maakten we deel uit van het Koninkrijk der Nederlanden, geregeerd door de absolute monarch Willem I uit het huis van Oranje.
De overheid hield in 1820 in het hele koninkrijk een bevraging naar de economische activiteiten zoals die voorkwamen in de gemeenten op 31 december 1819.
De lijsten die de gemeente Hoeselt opstelde zijn nog aanwezig in het Rijksarchief te Hasselt.