Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Uit de volksmond

Een wintervertelling
... en met het verhaal "Boekweitkoeken" van Lambrecht Lambrechts


Maar eerst dit
Oos vraars woor vruggr rond deezn tijd sjauw blij dat dn troon gedrt wos. Gdn mt dat al mr kottr jo’n van d dog.
En wij dat koem zal ich oech ns hworfijn aut d duksks doen.

Dn hllgn Toemma, zj wt wo’l, dn apostl wo niks gleuv wol, ho ht lankslwo’p tot n ht tupk van zn teen. Zj glf nie wo oos Heer allmwo’l mes doen vr d kjl aut znn ns t krijg…

Op ht kotst van d dog – nau weet ich nie jus of ht nt jwor 31 of 32 wo’s, mr ’t wo’s op dn 21st dsembr – stond oos Heer dwo alwier meer dan n haaf oer t sjillr omdt tr wier nie traut kos.
Onbsjensg sjikd Slievnheer twee toetngl nwo bwo’v vr t go’n kiek boo d flworrs toch mr bleef.

Toemma ho zn eeg nog mr jus gdrd toen d toetngl o’n z bd stont.
- Ich stn nie op huin, zaat r, dn dog s vjl t kot vr mich on t doen!

Dwo stont d toetngl dan wij twee bddzeekrs n braachtn ht nouws o’n oos Heer.
Slievnheer sjikd d twee kadeen trg vr t zgg teeg Toemma dattr m op dn almnak van d hllg zeu zett op dn 21st dsembr n dat n ht vrvolg iedr jwo’r van of ht fs van dn hllgn Toemma de dog zeun leng.

En zoo gesjidd …

Mr … poopie Joopie ht n 1996 dn hllgnalmnak heelegans nwo de kloet gholp mt zijn poonks veur t trkk. H ht oozn hllg slwo’pkop nwo dn derd juli vrbann, boo dn hllg Jacobus Minor, ook nog nn apostl, plak moes mok vr Toemma. Nn hllg Petrus Canisius – noot van gjd – moet nou d dog doen leng.

» Lees meerDe lange Winter

Na een lange, koude winter kan een extra winterverhaal er ook nog bij...

Het verhaal komt uit de rijke Alt-Hoeseltse vertelschat die onze vriend Egide Voncken zaliger inderdertijd heeft opgetekend. En het speelt zich uiteraard af in Alt-Hoeselt.

Eertijds liep er een oude weg van Tongeren langs de Hoge Kommen, dwars door de Klaphoek en de Lindestraat in de richting van Hoeselt.

Langs die weg woonden toentertijd ongeveer alle inwoners van het oude Hoeselt, want langs die weg passeerden de kooplui, de bezembinders, ketellappers en de bedelaars. In een huisje dat verderop zo 'n beetje alleen stond, woonden Willem en Trien. Reeds aan het huisje kon men zien dat de bewoners geen overvloed hadden en dat er hard gewerkt diende te worden om rond te komen.
» Lees meerKlein Amerika

...Wordt gezongen op de wijs van "Ik trek met mijn harmonica ...", schreef kapelaan Vliegen onder een negenstrofige lied, dat wij van zijn hand terugvonden op de achterkant van een doodsbrief.

In kapelaan Vliegen vonden de Hoeseltse jeugdbewegingen altijd een dankbare inspirator als het ging om bonte avonden in mekaar te steken, er de teksten voor te schrijven en meestal ook om gans de organisatie ervan op zich te trekken. Die avonden werden bijzonder gesmaakt door een talrijk en dankbaar publiek op de lange avonden tijdens en onmiddellijk na de laatste Wereldoorlog.

Ook de tekst van het lied dat wij hierna laten volgen, schreef de kapelaan voor n van die bonte avonden. Kapelaan Vliegen beschrijft en analyseert er op een scherpe en sarcastische wijze de Hoeseltse plantrekkerij tijdens de Duitse bezetting.
» Lees meerKerstnacht op de Beis...


In Alt-Hoeselt was er eens een man...
De ganse herfst had hij op zijn velden gewerkt en geblst: alle wintergraan lag nu ingezaaid of het veld lag gereed om het in het vroegjaar, met maar een klein beetje werk, zaaiklaar te maken voor het zomergoed. Hij was fier: hij was immers minstens een halfjaar vooruit op de andere boeren.

En nu was het Kerstmis geworden...

» Lees meerDe legende van het Duivelskruis

Kapelletje in de Papenbergstraat op de plaats waar vroeger het Duivelskruis stond


Van de Papenbergstraat, die Sint-Huibrechts-Hern verbindt met Vrijhern, splitst zich op de grens met Vrijhern een wandelweg af. Op die tweesprong staat sinds mensenheugenis een nietig staakkapelletje: een houten kastje op een paal, op tijd en stond vervangen door een jongere versie...

Maar vr mensenheugenis stond op die plaats een kruis.
Een kruis met een naam en een verhaal. Het verhaal is eeuwenlang verteld, verteld en bijgespijkerd tot het een legende werd...

De legende van het Duivelskruis.
» Lees meer