Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van April 2024

Een wetenschappelijke publicatie over "Plaatsnamen van Hoeselt en Althoeselt"

Gonnissen Marc

Midden in de zomer van vorig jaar werden wij gecontacteerd door Patrick Slechten, secretaris van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en naamkunde (VLDN), met de vraag of we bereid waren mee te werken aan de afwerking van een studieproject dat handelde over meer dan 3000 Plaatsnamen uit Hoeselt en Althoeselt.

Wijlen Jan Segers, bestuurslid van de VLDN, heeft een groot deel van zijn opzoekingswerk gericht op de toponymie van Hoeselt en Althoeselt.
Omdat een belangrijk hoofdstuk van dit oeuvre onafgewerkt was, heeft zijn familie de VLDN verzocht om de draad opnieuw op te nemen en daarom werd Gerald van Berkel, een taalkundige uit Amstelveen (NL), aangezocht om die taak op zich te nemen.

Op zaterdag 27 april 2024 werd op het tweejaarlijks congres van de vereniging, die dit jaar plaats vond in Bilzen, het resultaat voorgesteld.

null


Het is een lijvig boekwerk geworden met meer dan 3000 plaatsnamen en het telt niet minder dan 763 pagina’s!
Voor iedereen die zich interesseert in de geschiedenis en meer bepaald toponymie van Hoeselt is deze publicatie een echt standaardwerk !
Een 'hebbeding' in iedere Hoeseltse erfgoedbibliotheek.