Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van March 2024

Atlas der Buurtwegen van Romershoven - Een grenspaal op de grens van drie gemeenten

Pauly Jean


Zoals in het vorig artikel aangekondigd, starten we hier met het eerste hoofdstuk van de tentoonstelling van de Atlas der Buurtwegen, die momenteel tot 30 april aanstaande loopt in de bibliotheek van Bilzen.

Nog even de opdracht, die werd meegegeven bij het opstellen van de tentoonstelling: je slaat de Atlas der Buurtwegen van een gemeente open, je zoekt op één van de kaarten een 'landmark' of plaats die in het oog springt, waaraan een bijzonder verhaal is gekoppeld en je vertelt dat verhaal.

De eerste Hoeseltse deelgemeente, die aan de beurt komt is Romershoven.

null


Situering.
Op PD 1, op het pleintje gevormd door de splitsing van de chemin n°1 en 3, staat er een klein vierkantje, waar zich een limietpaalsteen bevond.
Vandaag zie je dit zo!

______________

“Paelsteen”; in Romershoven geplaatst in 1685 “op den hoeck van de straet genaemt Het Leen, separerende de jurisdictie van Hoesselt, Diepenbeeck ende Romershoven”; en dit voor het bepalen van de limieten van de heerlijkheid Hoeselt.
Romershoven kon toen prat gaan op zijn “drielandenpunt”.
De hoek waarop de grenssteen geplaatst is, was verdeeld in drie gelijke delen en behoorde respectievelijk toe aan ieder van de toenmalige aangrenzende gemeenten.
Het recht om dieren te weiden op de ganse hoek, bleef echter gemeenschappelijk aan de drie gemeenten.
De afpaling van de limieten was voor de prins-bisschop van Luik niet alleen een kwestie van een correcte aanduiding van de gebiedsomschrijving van het prinsbisdom, maar zeker van belang voor het heffen van belastingen op gronden gelegen binnen hun jurisdictie.
De grenspaal draagt het wapen van de prins-bisschop Maximiliaan van Beieren met opschrift STE/LB (Sint Lambertus), aan de achterzijde (DIE)PENBEEC en op de zijkant ROMERHO(VEN).
____________