Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van March 2022

"De Goden die uit de hemel vielen" - deel 2 : De vluchtroutes

Piet Snellings

In een eerste aflevering op deze website vertelde de auteur over het neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper op 17 augustus 1943 op de terugweg van een bombardement in het Duitse Schweinfurt.

image(20220325-De vluchtroutes.jpg|605|460|null)<%)()%>
Voor uitleg zie legende

De bemanning verlaat het neerstortende vliegtuig en landt op verschillende plaatsen in en rond Hern.

Lees verder hoe drie bemanningsleden onderduiken en nadien door verzetsorganisaties uit het land worden geholpen. Net als zij in Parijs zijn aangekomen, denken zij in veiligheid te zijn en worden dan gearresteerd.

Zij worden naar Duitse kampen gevoerd en tot aan het einde van de oorlog in gevangenschap gehouden.De Mot en het Mottepark

HGSG 50 JAAR !

Momenteel wordt onder de titel "Wô es oer gedach" een enquête gevoerd over de plannen voor een toekomstige groene ruimte in het centrum van Hoeselt.

In jaargang 10 van het "Hoeselts Dorpsverleden" werd er in 1983 aangekondigd dat de "Mot" en zijn onmiddellijke omgeving officieel beschermd waren.

In het kader van onze artikelenreeks naar aanleiding van onze 50ste verjaardag, publiceren we hier opnieuw het artikel van Alex Coenen.
Hierin beschreef hij dat de bescherming werd aangevraagd uit de bekommernis om waardevol historisch erfgoed te beveiligen voor al te voortvarende bouw- en uitbreidingsplannen.

null

Lees hier welk gedeelte van het toekomstige plan beschermd is als erfgoedobject en als landschap.

De bescherming van dit onroerend erfgoed kan iedereen raadplegen op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Je kan ook op deze website verder op zoek naar alle erfgoedobjecten in Hoeselt, die zijn 'vastgesteld' of een 'bescherming' genieten.