Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van February 2020

De eerste school "met leermethode en tucht" in Sint Huibrechts Hern

Piet Snellings


Uit een kroniek, geschreven door Richard Willems, een illustere inwoner van Sint Huibrechts Hern, vernemen we dat er aldaar in de tweede helft van de 19de eeuw ernstige pogingen werden ondernomen om een dorpsschool op te richten.

De Hernse 'vroede vaderen' waren zich bewust van het feit dat de bevolking in de dorpen ook recht had op een elementaire vorm van opvoeding en onderwijs.

Uiteraard was het idee christelijk ge´nspireerd en zo kwam het godsdienstonderwijs aanvankelijk op de eerste plaats.

We bevinden ons in de periode vˇˇr de eerste schoolstrijd die 15 jaar na het ontstaan van de school voor een duidelijk wettelijk kader zal zorgen ...