Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Ach zo zat dat | October 2014

Memento mori...


of hoe onze voorouders dit aardse tranendal verlieten...Tot nader order is er in het leven één absolute zekerheid: de dood.
Wanneer, hoe, in welke omstandigheden en met welke rituelen...?
De eerste drie factoren behoren tot de persoonlijke lotsbestemming van de betrokkenen.
De rituelen zijn en waren tijdsgebonden: eeuwen lang, golden de oude gebruiken en gewoonten, die zo goed als heilig waren en dus onveranderlijk. Zo ook de overlijdensrituelen.
Pas in de twintigste eeuw kwam er voorzichtig verandering in de oude tradities.
Althans in een parochie als Hoeselt.
De zaak Marie Thomson


Eerst getrouwd
en dan beschouwd
heeft menig man berouwd...


Hoeselt, 5 februari 1710
Pastoor Jan van Hinnisdael registreerde het huwelijk van Matheus Corem en Marie Thomson.


feb. 5 matrimonio iuncti sunt
Mattheus Corem et Maria Tompson parochiani mei, factis bannis,
ministro Leonardo Van Bergh minorita Tong.,
testibus Joanne Colinet et Liberto Tompson


Op 5 februari 1710 zijn door het huwelijk verenigd:
mijn parochianen Mattheus Coren en Maria Tompson; na drie roepen of bannen;
het huwelijk werd ingezegend door Leonardus Van Bergh, een minoriet uit Tongeren.
Getuigen: Joannes Colinet en Libertus Tompson


Hoeselt, 21 mei 1710
Pastoor Jan van Hinnisdael registreerde het overlijden van Mattheus Corem.


21 maij obijt
Mattheus Corem maritus Mariae Tompson,
omnibus sacramentis rite munitus,
natus 28 vel 30 annis aut circiter.


op 21 mei 1710
is Matheus Corem, de man van Maria Tompson, gestorven.
Hij heeft de laatste sacramenten ontvangen.
Hij was ongeveer 28 à 30 jaar oud.


Twee mensen beloofden elkaar eeuwige trouw en liefde, maar na enkele maanden al... stond de dood voor de deur.