Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Ach zo zat dat | May 2008

De verering van de H. Brigitta in Werm

De patroonheilige van Werm is de Heilige Domitianus. Domitianus was bisschop van Tongeren in de helft van de VIde eeuw. Hij verplaatste de feitelijke zetel van het bisdom van het verwoeste Tongeren naar Maastricht. Hij was ook de stichter van de collegiale Onze-Lieve-Vrouwkerk van Hoei, waar hij trouwens begraven werd. Het kapittel van Hoei was titularis van de Hoeseltse moederkerk. En toen de pastoor van Hoeselt op het einde van de XIIIde eeuw besloot om voor zijn parochianen in Werm een afzonderlijke kapel op te richten, waren de kapittelheren van Hoei er als de kippen bij om hún heilige, de Heilige Domitianus, als patroonheilige van de jongste kapel van de Hoeseltse moederkerk aan te bevelen.

In Werm werd echter nog een andere heilige vereerd, die wijd en zijd grotere bekendheid genoot en meer aantrekkingskracht had dan Domitianus: de Heilige Brigritta.