Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Voorvaderen | November 2008

Het kruis in de W'olstr'ot

Tegen de linkerberm, halverwege de holle weg die van de Kiezelstraat naar de Jeugdkapel leidt, staat het gedenkkruis voor Hendrik Vrancken.

Op den 27sten September 1917
is hier schielijk overleden
JONKHEER HENDRIK VRANCKEN
van Hoeselt
oud 60 jaren
Bidt God
tot troost
zijner ziel
R.I.P.