Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

De Hoeseltse molens - een korte historische schets

Piet Thoelen

null


In het archief, dat ons werd nagelaten door Piet Thoelen, vonden we een niet gepubliceerd artikel, waarin hij alle gekende Hoeseltse molens heeft vermeld.
Hij telt in totaal negen watermolens vóór de grens met Bilzen, waarvan er zeven zijn gelegen op de Demer zelf en twee op afvoerbeken naar de Demer toe.
Voor elk van die molens beschrijft hij de ligging en de geschreven bronnen, die hun herkomst en bestaan staven.


» Lees meer10 jaar "Hoeseltvrugger" !

Marc Gonnissen

Op zondag 4 maart laatstleden was het exact 10 jaar geleden dat deze website officieel boven de doopvont gehouden en online gezet werd.

Voor de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep was dit een hoopvolle nieuwe start.

Het was toen 20 jaar geleden dat de publicatie van het tijdschrift “Hoeselts Dorpsverleden” na zestien jaargangen was stopgezet. De opstellers en schrijvers waren in die jaren zo druk door beroepsbezigheden in beslag genomen, dat het regelmatig publiceren van de resultaten van historisch opzoekingswerk niet meer haalbaar was.

null

Een decennium later had het computertijdperk zijn intrede gedaan en was het optekenen en ordenen van gegevens veel eenvoudiger geworden. Toen dan nog even later het wereldkundig maken van de artikelen door het internet werd mogelijk gemaakt, werd er hardop gedacht aan een website.

Na de uitwerking van het eerste cultuurbeleidsplan en dankzij een gedegen subsidiëring van de Vlaamse Overheid werd hieraan tegemoetgekomen. Wij moesten enkel nog een geschikte naam vinden …

“Hoeseltvrugger” is intussen een begrip geworden en wordt soms zelfs als “alias” voor onze erfgoedvereniging gebruikt. Onder dezelfde naam werd ook een Facebookpagina als sociaal platform opgezet.

Elke maand, met iets meer of minder regelmaat, werd er een artikel geplaatst, zodat we jullie, bezoekers van onze website, vandaag al meer dan 120 leesstukjes hebben kunnen aanbieden.

Onze dank gaat uit naar de Cultuurdienst en de gemeentelijke organen, die het onderhoud en de nodige aanpassingen aan onze website mogelijk maken.

Wij beloven u vast weer veel leesplezier voor de komende 10 jaar met de nieuwe artikels, die online gezet worden !
__________________


null
We geven u daarom graag een hoofdstukje mee uit de novelle “Paascheieren” van onze Hoeseltse schrijver Lambrecht Lambrechts, geschreven in 1904. In een aantal korte hoofdstukjes behandelt hij daarin een folkloristisch onderwerp : de in Hoeselt en omstreken bekende aartsvaderlijke gewoonte om met Pasen eieren te verven en er bij familiebezoek mee te “vechten”. Dat gebruik had tevens tot doel de definitieve keuze van de huwelijkspartner te bepalen, nadat men om de jongen of het meisje had gedobbeld.
» Lees meer“Ooze naujorsbrief”

Marc Gonnissen
Op de drempel van het nieuwe jaar is het goed even stil te staan bij de verwezenlijkingen van de afgelopen periode en daarna een vooruitblik te geven van de goede voornemens voor het nieuwe jaar 2018.

» Lees meerOpen Monumentendag 2017 in Hoeselt - op zondag 10 september


Na enkele jaren wordt in Hoeselt de draad opnieuw opgenomen en levert de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep weer eens haar medewerking om enkele Hoeseltse erfgoedrelicten in de schijnwerpers te zetten.

We nodigen u graag uit vanaf 13u00 aan de poort van het domein “Burghof”, het voormalig klooster van de Zusters van de Voorzienigheid, in de Dorpsstraat 18.
Tijdens de rondleidingen krijgt u volgende verhalen te horen:

 Het Orphelinat Saint-Joseph van de Zusters van de Voorzienigheid in Hoeselt (1914-1918)
 De Bethaniatoren, over het ontstaan en verval van kastelen op de site van de Burghof
 De Mot, relict uit de Middeleeuwen

Rondleidingen starten om 14u00, om 15u00 en om 16u00.


Zie ook :www.openmonumenten.be – www.limburg1914-1918.be – www.ioedoost.be
Pastoor... en boer?

Christiane Jacobs


In het jaar 1574, op 21 maart, gaf heer Johan Hector van Bree, pastoor in Hoeselt, de helft van zijn hoeff of tuin in pacht aan Paulus Pouwels alias Ghysen - en dat voor een termijn van zes jaar.
Pachter Paulus had zijn 'winning' in de buurt van de hoeff.

Deze pachtovereenkomst staat geregistreerd in het kerkregister van Hoeselt - en dat is begrijpelijk, want de betrokken hoeff, die gelegen was op de Honthoff, behoorde bij de pastorij.
Die tuin was dus geen privébezit van de pastoor, maar maakte deel uit van de kerkelijke goederen.

» Lees meer