Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Tentoonstelling van Merkwaardige kaarten - tot 30 september 2024

Werkgroep historische kaarten

Na het succes van het "Popup museum van Historische kaarten' in 2023 heeft Erik Vanhove heeft weer eens geput uit zijn omvangrijk collectie om een interessante selectie 'merkwaardige kaarten' aan u voor te stellen.

Als partner in de werkgroep 'Historische kaarten' stellen we u graag deze nieuwe tentoonstelling voor:

null

Erik geeft de bezoekers graag persoonlijk zijn uitleg op volgende data:
- op woensdag om 17 uur op 24 juli, 7 augustus en 18 september
- op zondag om 10 uur op 11 augustus, 15 september en 29 september

Noteer alvast ook de lezing die zal doorgaan op vrijdag 13 september om 20 uur in Bibliotheek 'De Kimpel' te Bilzen.

null

En denk eraan: gelieve vooraf in te schrijven via bibliotheek@bilzen.be of telefoon 089 / 39 74 90 !'Open Kerkendag' in Schalkhoven op zaterdag 1 en zondag 2 juni 2024

Verjans Jos

null

Op 1 en 2 juni gaan dit jaar de 'Open kerkendagen' door. Deze tweedaagse Erfgoedactiviteit is een uitgelezen moment om onze gebedshuizen eens op een andere manier te tonen aan het brede publiek en we doen dit in samenwerking met de Kerkraad van de Sint Brixiuskerk.

We nodigen u graag uit in de Sint Brixiuskerk van Schalkhoven !
» Lees meerEen wetenschappelijke publicatie over "Plaatsnamen van Hoeselt en Althoeselt"

Gonnissen Marc

Midden in de zomer van vorig jaar werden wij gecontacteerd door Patrick Slechten, secretaris van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en naamkunde (VLDN), met de vraag of we bereid waren mee te werken aan de afwerking van een studieproject dat handelde over meer dan 3000 Plaatsnamen uit Hoeselt en Althoeselt.

Wijlen Jan Segers, bestuurslid van de VLDN, heeft een groot deel van zijn opzoekingswerk gericht op de toponymie van Hoeselt en Althoeselt.
Omdat een belangrijk hoofdstuk van dit oeuvre onafgewerkt was, heeft zijn familie de VLDN verzocht om de draad opnieuw op te nemen en daarom werd Gerald van Berkel, een taalkundige uit Amstelveen (NL), aangezocht om die taak op zich te nemen.

Op zaterdag 27 april 2024 werd op het tweejaarlijks congres van de vereniging, die dit jaar plaats vond in Bilzen, het resultaat voorgesteld.

null


Het is een lijvig boekwerk geworden met meer dan 3000 plaatsnamen en het telt niet minder dan 763 pagina’s!
Voor iedereen die zich interesseert in de geschiedenis en meer bepaald toponymie van Hoeselt is deze publicatie een echt standaardwerk !
Een 'hebbeding' in iedere Hoeseltse erfgoedbibliotheek.
» Lees meerAtlas der Buurtwegen van Romershoven - Een grenspaal op de grens van drie gemeenten

Pauly Jean


Zoals in het vorig artikel aangekondigd, starten we hier met het eerste hoofdstuk van de tentoonstelling van de Atlas der Buurtwegen, die momenteel tot 30 april aanstaande loopt in de bibliotheek van Bilzen.

Nog even de opdracht, die werd meegegeven bij het opstellen van de tentoonstelling: je slaat de Atlas der Buurtwegen van een gemeente open, je zoekt op één van de kaarten een 'landmark' of plaats die in het oog springt, waaraan een bijzonder verhaal is gekoppeld en je vertelt dat verhaal.

De eerste Hoeseltse deelgemeente, die aan de beurt komt is Romershoven.

null


Situering.
Op PD 1, op het pleintje gevormd door de splitsing van de chemin n°1 en 3, staat er een klein vierkantje, waar zich een limietpaalsteen bevond.
Vandaag zie je dit zo!

______________

“Paelsteen”; in Romershoven geplaatst in 1685 “op den hoeck van de straet genaemt Het Leen, separerende de jurisdictie van Hoesselt, Diepenbeeck ende Romershoven”; en dit voor het bepalen van de limieten van de heerlijkheid Hoeselt.
Romershoven kon toen prat gaan op zijn “drielandenpunt”.
De hoek waarop de grenssteen geplaatst is, was verdeeld in drie gelijke delen en behoorde respectievelijk toe aan ieder van de toenmalige aangrenzende gemeenten.
Het recht om dieren te weiden op de ganse hoek, bleef echter gemeenschappelijk aan de drie gemeenten.
De afpaling van de limieten was voor de prins-bisschop van Luik niet alleen een kwestie van een correcte aanduiding van de gebiedsomschrijving van het prinsbisdom, maar zeker van belang voor het heffen van belastingen op gronden gelegen binnen hun jurisdictie.
De grenspaal draagt het wapen van de prins-bisschop Maximiliaan van Beieren met opschrift STE/LB (Sint Lambertus), aan de achterzijde (DIE)PENBEEC en op de zijkant ROMERHO(VEN).
____________
» Lees meerNa een bewogen jaar ...

HGSG 50 jaar !

null


Op zondag 12 november laatstleden heeft de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep het feestjaar naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum afgesloten.

Met 10 activiteiten op de kalender was het een bewogen jaar, waarin er door onze vrijwilligers voortdurend werd gewerkt om de evenementen tijdig klaar te krijgen en onze bezoekers te mogen ontvangen en te woord te staan.

Met fierheid kunnen we dan ook zeggen dat we na 50 jaar nog steeds springlevend zijn!

Graag geven we u een overzicht van onze 'voornemens' voor het nieuwe jaar 2024.

» Lees meer