Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Herdenking Lambrecht Lambrechts 2022

HGSG 50 JAAR !

Wij kondigen u graag een tentoonstelling aan die werd opgezet in samenwerking met het Lambrecht Lambrechtsgenootschap naar aanleiding van een herdenking van het overlijden, 90 jaar geleden, van de Hoeseltse schrijver-dichter.

De tentoonstelling is te bezichtigen in de Sint Brixiuskerk van Schalkhoven op zaterdag 9 en zondag 10 juli aanstaande van 13u00 tot 18u00.

Ze kadert in het Feest van de Vlaamse Gemeenschap en wordt afgesloten met een concert op zondagavond 10 juli om 20u00.

null

Sinds haar ontstaan heeft de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep de Hoeseltse schrijver-dichter Lambrecht Lambrechts op geregelde tijdstippen in de herinnering gebracht.

» Lees meer"De Goden die uit de hemel vielen" - deel 2 : De vluchtroutes

Piet Snellings

In een eerste aflevering op deze website vertelde de auteur over het neerstorten van een Amerikaanse bommenwerper op 17 augustus 1943 op de terugweg van een bombardement in het Duitse Schweinfurt.

image(20220325-De vluchtroutes.jpg|605|460|null)<%)()%>
Voor uitleg zie legende

De bemanning verlaat het neerstortende vliegtuig en landt op verschillende plaatsen in en rond Hern.

Lees verder hoe drie bemanningsleden onderduiken en nadien door verzetsorganisaties uit het land worden geholpen. Net als zij in Parijs zijn aangekomen, denken zij in veiligheid te zijn en worden dan gearresteerd.

Zij worden naar Duitse kampen gevoerd en tot aan het einde van de oorlog in gevangenschap gehouden.
» Lees meerDe Mot en het Mottepark

HGSG 50 JAAR !

Momenteel wordt onder de titel "Wô es oer gedach" een enquête gevoerd over de plannen voor een toekomstige groene ruimte in het centrum van Hoeselt.

In jaargang 10 van het "Hoeselts Dorpsverleden" werd er in 1983 aangekondigd dat de "Mot" en zijn onmiddellijke omgeving officieel beschermd waren.

In het kader van onze artikelenreeks naar aanleiding van onze 50ste verjaardag, publiceren we hier opnieuw het artikel van Alex Coenen.
Hierin beschreef hij dat de bescherming werd aangevraagd uit de bekommernis om waardevol historisch erfgoed te beveiligen voor al te voortvarende bouw- en uitbreidingsplannen.

null

Lees hier welk gedeelte van het toekomstige plan beschermd is als erfgoedobject en als landschap.

De bescherming van dit onroerend erfgoed kan iedereen raadplegen op de website van Onroerend Erfgoed Vlaanderen. Je kan ook op deze website verder op zoek naar alle erfgoedobjecten in Hoeselt, die zijn 'vastgesteld' of een 'bescherming' genieten.
» Lees meerKlasfoto uit 1908 in de meisjesschool van Hoeselt Centrum

HGSG 50 JAAR !

Naar aanleiding van ons nakend jubileum in het komende najaar willen we u graag vertellen over verschillende activiteiten die in de afgelopen 50 jaar (!) in de schoot van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep hebben plaatsgevonden.
Alles gebeurde met als doel het verleden van Hoeselt en zijn deelgemeenten te verzamelen en neer te schrijven opdat dit zou bewaard blijven.
Iedereen die de lokale geschiedenis genegen is of er een bepaalde vraag over heeft kan bij onze vereniging een aanspreekpunt vinden.

Eén van de vormen waaruit het waardevol erfgoed bestaat, zijn foto's van gebouwen, mensen en gebeurtenissen, die niet meer bestaan of dreigen te verdwijnen. Van bij het oprichten van de HGSG werd er al ingezet op het verzamelen van allerhande fotomateriaal met betrekking tot Hoeselt.

Zo vonden we bij het klasseren en inventariseren van onze archieven nog een mooie klasfoto uit de meisjesschool aan de Dorpsstraat in Hoeselt.
nullDe uitgaven van het "Hoeselts Dorpsverleden" werden in de pioniersjaren getypt en gestencild. Alleszins gebeurde dit voor de jaargangen 1 tot en met 9.
Daardoor was in die beginjaren het invoegen van foto's of afbeeldingen in de artikels vrij moeilijk, om niet te zeggen zo goed als onbestaande.
Vanaf jaargang 10 werd de publicatie gedrukt en zo werd het mogelijk foto's in een behoorlijke kwaliteit in de artikels aan te brengen.

Het is ook in diezelfde periode dat het fotoboek 'Hoeselt' werd samengesteld met het oudste fotomateriaal dat er over Hoeselt voorhanden was. Vanwege het grote succes van dit fotoboek werd er in 1982 vanaf jaargang 11 gestart met een rubriek "Kijken naar Hoeseltse Kiekjes".

Er werd naarstig op zoek gegaan naar het verhaal en de namen van foto's, die ons werden aangeboden. De ploeg van Eugène Bijloos zorgde hiervoor en leverde voor een aantal jaargangen foto's aan uit alle dorpen van Hoeselt.
» Lees meerNog een oudstrijder, geboren in Romershoven

Marc Gonnissen

In 2018 werd er naar aanleiding van ‘100 jaar einde van Wereldoorlog I’ door onze vereniging het Boek “Groot Hoeselt 1914 – 1918” uitgegeven.
Bij het opzoekingswerk naar gesneuvelden en oudstrijders werd ernaar gestreefd in eerste instantie en zo volledig mogelijk alle jongens geboren in één van de dorpen van Groot Hoeselt aan bod te laten komen.
En toch werd ons we enige tijd geleden nog een oudstrijder gemeld, die ons blijkbaar is ontgaan en dus niet in de publicatie is opgenomen.
null

Ter gelegenheid bij Wapenstilstand vertellen wij u het verhaal van Bollen Jean uit Romershoven.
_______________

» Lees meer