Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Open Monumentendag 2021

Dit jaar is Open Monumentendag Vlaanderen aan zijn 33ste editie toe. Wij heten u dit jaar welkom in Althoeselt.
In 2019 zou de Sint Lambertuskerk na een grondige restauratie eens extra haar deuren kunnen openen, waarbij wij de bouwgeschiedenis nader zouden kunnen toelichten en de interessante architecturale kenmerken van het gebouw in de schijnwerper zetten.
Grondige wegenis- en rioleringswerken hebben toen roet in het eten gegooid.
Een jaar later zaten we midden in de corona-epidemie en was het ganse culturele leven tot stilstand gekomen.

Derde keer, goede keer ! Op zondag 12 september zal Open Monumentendag plaatsvinden.


null


Lees even mee wat er op het programma staat ...
» Lees meer“De Kluis van Vrijhern : Verborgen parel – Eeuwenoude stilte” – de ‘making of’

Marc Gonnissen


Voor de bezoeker van de site van de Kluis van Vrijhern werd door enkele van onze medewerkers een aantrekkelijke gids samengesteld.
Op basis van bestaande stukken en artikels uit het archief en enkele nieuwe vondsten werd de ontstaansgeschiedenis van de Kluis geschetst en in een publicatie gegoten, die aangenaam leest.Vanaf vandaag is dit “hebbeding” te koop voor 5¤ bij de “Vrienden van de Kluis”, tijdens de openingsuren van hun cafetaria “In d’oude gewoonte”.
» Lees meerDe eerste school "met leermethode en tucht" in Sint Huibrechts Hern

Piet Snellings


Uit een kroniek, geschreven door Richard Willems, een illustere inwoner van Sint Huibrechts Hern, vernemen we dat er aldaar in de tweede helft van de 19de eeuw ernstige pogingen werden ondernomen om een dorpsschool op te richten.

De Hernse 'vroede vaderen' waren zich bewust van het feit dat de bevolking in de dorpen ook recht had op een elementaire vorm van opvoeding en onderwijs.

Uiteraard was het idee christelijk geďnspireerd en zo kwam het godsdienstonderwijs aanvankelijk op de eerste plaats.

We bevinden ons in de periode vóór de eerste schoolstrijd die 15 jaar na het ontstaan van de school voor een duidelijk wettelijk kader zal zorgen ...

» Lees meer100-jarige oorlogsveteraan uit WO II te gast in Hoeselt

Piet Snellings

Op donderdag 14 november laatstleden deed een 100-jarige Amerikaanse oorlogsveteraan uit de Tweede Wereldoorlog op zijn tocht langs de bevrijdingsroute van 1944 ook onze gemeente aan.

null
Robert Wensell (Wense) Grabarek

Het bezoek van Robert Wensell Grabarek kaderde in een trip die hij maakte door Frankrijk, België en Duitsland en waarbij hij de voornaamste locaties bezocht waar hij, in 1944, tijdens de bevrijding van Europa gevochten had.

Hij was eerder die dag al ontvangen in de Franse stad Soissons om later verder te reizen naar Hoeselt.

Stipt om 17u00 kwam hij het gemeentehuis binnen, vergezeld door zijn kinderen.
Wij geven het relaas van zijn ontvangst als eerste van een aantal publicaties over gebeurtenissen in Hoeselt uit Wereldoorlog II.
» Lees meerPastoor... en boer?

Christiane Jacobs


In het jaar 1574, op 21 maart, gaf heer Johan Hector van Bree, pastoor in Hoeselt, de helft van zijn hoeff of tuin in pacht aan Paulus Pouwels alias Ghysen - en dat voor een termijn van zes jaar.
Pachter Paulus had zijn 'winning' in de buurt van de hoeff.

Deze pachtovereenkomst staat geregistreerd in het kerkregister van Hoeselt - en dat is begrijpelijk, want de betrokken hoeff, die gelegen was op de Honthoff, behoorde bij de pastorij.
Die tuin was dus geen privébezit van de pastoor, maar maakte deel uit van de kerkelijke goederen.

» Lees meer