Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Atlas der Buurtwegen van Romershoven - Een grenspaal op de grens van drie gemeenten

Pauly Jean


Zoals in het vorig artikel aangekondigd, starten we hier met het eerste hoofdstuk van de tentoonstelling van de Atlas der Buurtwegen, die momenteel tot 30 april aanstaande loopt in de bibliotheek van Bilzen.

Nog even de opdracht, die werd meegegeven bij het opstellen van de tentoonstelling: je slaat de Atlas der Buurtwegen van een gemeente open, je zoekt op één van de kaarten een 'landmark' of plaats die in het oog springt, waaraan een bijzonder verhaal is gekoppeld en je vertelt dat verhaal.

De eerste Hoeseltse deelgemeente, die aan de beurt komt is Romershoven.

null


Situering.
Op PD 1, op het pleintje gevormd door de splitsing van de chemin n°1 en 3, staat er een klein vierkantje, waar zich een limietpaalsteen bevond.
Vandaag zie je dit zo!

______________

“Paelsteen”; in Romershoven geplaatst in 1685 “op den hoeck van de straet genaemt Het Leen, separerende de jurisdictie van Hoesselt, Diepenbeeck ende Romershoven”; en dit voor het bepalen van de limieten van de heerlijkheid Hoeselt.
Romershoven kon toen prat gaan op zijn “drielandenpunt”.
De hoek waarop de grenssteen geplaatst is, was verdeeld in drie gelijke delen en behoorde respectievelijk toe aan ieder van de toenmalige aangrenzende gemeenten.
Het recht om dieren te weiden op de ganse hoek, bleef echter gemeenschappelijk aan de drie gemeenten.
De afpaling van de limieten was voor de prins-bisschop van Luik niet alleen een kwestie van een correcte aanduiding van de gebiedsomschrijving van het prinsbisdom, maar zeker van belang voor het heffen van belastingen op gronden gelegen binnen hun jurisdictie.
De grenspaal draagt het wapen van de prins-bisschop Maximiliaan van Beieren met opschrift STE/LB (Sint Lambertus), aan de achterzijde (DIE)PENBEEC en op de zijkant ROMERHO(VEN).
____________
» Lees meerExpo 'Bilzerse en Hoeseltse deelgemeenten in de Atlas der Buurtwegen'

Gonnissen Marc

De Werkgroep 'Historische Kaarten' van de Bilzerse bibliotheek, waarin ook de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep vertegenwoordigd is, heeft zopas een nieuwe tijdelijke tentoonstelling opgezet.
De kaarten van de Atlas de Buurtwegen staan dit keer centraal.
Daarom werd het idee opgevat om van elk van de 18 oorspronkelijke dorpen uit de toekomstige fusiestad Bilzen - Hoeselt, die Atlas open te slaan en er een opvallende aanduiding uit toe te lichten.

Op vrijdag 15 maart om 20 uur vindt de officiële opening plaats:

null
null

We gaan u aansluitend op deze aankondiging in 5 afleveringen vergasten op onze bijdragen in deze tentoonstelling.

Wekelijks vertellen we een verhaal uit een 'Atlas der Buurtwegen' van één van de Hoeseltse deelgemeenten.


» Lees meerNa een bewogen jaar ...

HGSG 50 jaar !

null


Op zondag 12 november laatstleden heeft de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep het feestjaar naar aanleiding van haar 50-jarig jubileum afgesloten.

Met 10 activiteiten op de kalender was het een bewogen jaar, waarin er door onze vrijwilligers voortdurend werd gewerkt om de evenementen tijdig klaar te krijgen en onze bezoekers te mogen ontvangen en te woord te staan.

Met fierheid kunnen we dan ook zeggen dat we na 50 jaar nog steeds springlevend zijn!

Graag geven we u een overzicht van onze 'voornemens' voor het nieuwe jaar 2024.

» Lees meerHoeseltse Geschiedkundige Studiegroep, een halve eeuw jong !

HGSG 50 jaar !

null

null

» Lees meer15 oktober 1972, 50 jaar geleden !

Geachte erfgoedvriend,

Met trots melden we u dat de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep sinds vandaag 50 jaar bestaat.

We laten dit uiteraard niet ongemerkt voorbij gaan en bereiden enkele interessante activiteiten voor om u in de loop van het komende jaar op uit te nodigen.

Hieronder een rondschrijven van 50 jaar geleden, waarbij de Hoeselaren werden in kennis gebracht van de oprichting van onze vereniging ...

null