Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

"Op de drempel van het Jubileumjaar 2022"

Marc Gonnissen

De kernleden van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep bieden al haar sympathisanten en lezers hun oprechte beste wensen aan voor het nieuwe jaar 2022.

null

Naar jaarlijkse gewoonte worden de activiteiten van het voorbije jaar nog eens overlopen en geven we een vooruitblik naar de initiatieven die gepland zijn voor de komende twaalf maanden.
Wij willen deze gewoonte zeker verderzetten en u hierover blijven inlichten.

Ook het afgelopen jaar was, zoals u overigens zelf kon ondervinden, geen ‘normaal’ jaar, ondanks het feit dat we zo gehoopt hadden op het terug opnemen van onze gebruikelijke activiteiten en invulling van de kalender.

We hadden nochtans zo hard ons best gedaan …

En toch, als we terugkijken viel het al bij al nog mee.
» Lees meerNog een oudstrijder, geboren in Romershoven

Marc Gonnissen

In 2018 werd er naar aanleiding van ‘100 jaar einde van Wereldoorlog I’ door onze vereniging het Boek “Groot Hoeselt 1914 – 1918” uitgegeven.
Bij het opzoekingswerk naar gesneuvelden en oudstrijders werd ernaar gestreefd in eerste instantie en zo volledig mogelijk alle jongens geboren in één van de dorpen van Groot Hoeselt aan bod te laten komen.
En toch werd ons we enige tijd geleden nog een oudstrijder gemeld, die ons blijkbaar is ontgaan en dus niet in de publicatie is opgenomen.
null

Ter gelegenheid bij Wapenstilstand vertellen wij u het verhaal van Bollen Jean uit Romershoven.
_______________

» Lees meerBivelenlieveheer is weer terecht !

Marc Gonnissen

Vorig jaar werd voor “Erfgoeddag” het thema “De Nacht” gekozen om daarrond een geschikte erfgoed-activiteit in de kijker te zetten. Wegens de corona-epidemie werd dit tot twee maal toe uitgesteld.
Driemaal is scheepsrecht en op zondag 17 oktober 2021 zal het evenement eindelijk plaatsvinden.
______________

Wat gebeurt en gebeurde er al sinds mensenheugenis “bij nacht en ontij” ?

Er verdwenen allerhande dingen. Er werd van de duisternis gebruik gemaakt om voorwerpen te ontvreemden, die achteloos of onzorgvuldig waren achtergebleven.
In de loop der jaren ontsnapte ook ons eigen Hoeselts erfgoed hier niet aan.

Enkele decennia geleden deed er in Hoeselt het verhaal de ronde dat het Christusbeeldje van het veldkruis aan de Leeuwerikstraat, beter gekend als de “Bivelenlieveheer”, was verdwenen.
Welke onverlaat had het aangedurfd om het aloude crucifix op die manier geweld aan te doen en waar was het gebleven ?


En toch... Het beeldje komt nu na enkele decennia terug naar Hoeselt en krijgt er een definitieve bestemming.

Lees even mee wat er op het programma staat

null


Kom op zondag 17 oktober naar de Sint Stefanuskerk en wees getuige van de terugkomst van een verloren gewaand Hoeselts erfgoedstuk !
Na de eucharistieviering van 9u30 zal tijdens een academisch moment het ‘duistere’ verhaal over het Brandbriefkruis worden onthuld en krijgt het 18de eeuwse Christusbeeld een herbestemming in de kerk.

Een tentoonstelling over de historiek van het veldkruis en een overzicht van de bouwgeschiedenis van de Sint Stefanuskerk is door onze vereniging opgezet en blijft dagelijks te bezoeken tijdens de openingsuren van de kerk tot en met zondag 24 oktober 2021.

De organisatie is in handen van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep, het Lambrecht LambrechtsGenootschap, de dienst Vrije Tijd van de gemeente Hoeselt en de Kerkraad Sint Stefanus.
_______________“De Kluis van Vrijhern : Verborgen parel – Eeuwenoude stilte” – de ‘making of’

Marc Gonnissen


Voor de bezoeker van de site van de Kluis van Vrijhern werd door enkele van onze medewerkers een aantrekkelijke gids samengesteld.
Op basis van bestaande stukken en artikels uit het archief en enkele nieuwe vondsten werd de ontstaansgeschiedenis van de Kluis geschetst en in een publicatie gegoten, die aangenaam leest.Vanaf vandaag is dit “hebbeding” te koop voor 5¤ bij de “Vrienden van de Kluis”, tijdens de openingsuren van hun cafetaria “In d’oude gewoonte”.
» Lees meerDe eerste school "met leermethode en tucht" in Sint Huibrechts Hern

Piet Snellings


Uit een kroniek, geschreven door Richard Willems, een illustere inwoner van Sint Huibrechts Hern, vernemen we dat er aldaar in de tweede helft van de 19de eeuw ernstige pogingen werden ondernomen om een dorpsschool op te richten.

De Hernse 'vroede vaderen' waren zich bewust van het feit dat de bevolking in de dorpen ook recht had op een elementaire vorm van opvoeding en onderwijs.

Uiteraard was het idee christelijk geïnspireerd en zo kwam het godsdienstonderwijs aanvankelijk op de eerste plaats.

We bevinden ons in de periode vóór de eerste schoolstrijd die 15 jaar na het ontstaan van de school voor een duidelijk wettelijk kader zal zorgen ...

» Lees meer