Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Te hooi en te gras

Ere wie ere toekomt - zoveel oudstrijders in Romershoven !

HGSG 50 jaar !

null


Al meer dan 100 jaar herdenken we op 11 november naar aanleiding van Wapenstilstand onze voorvaderen, die zich in de Grote Oorlog hebben ingezet of opgeofferd voor de verdediging van het Vaderland.

In België wordt er ieder jaar in aanwezigheid van de koning de wapenstilstandsceremonie gehouden, niet alleen om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken, maar ook deze van de Tweede Wereldoorlog en alle andere oorlogen in de wereld.
null
In 2018 werd naar aanleiding van 100 jaar Wapenstilstand een herdenkingsboek gepubliceerd onder de titel "Groot Hoeselt in de Groote Oorlog 1914 - 1918".

Tijdens het redactiewerk werd in het hoofdstuk over de gedenkstenen die in de dorpen waren onthuld, vastgesteld dat er te Romershoven wel erg veel namen 'vergeten' waren. Het viel op dat de gedenksteen naast de ingang van de kerk Sint-Jan Baptist melding maakte van 12 oud-strijders, terwijl er in het herdenkingsboek 4 gesneuvelden en 23 oud-strijders werden opgetekend.

Bij die voorbereidingen is er door een naderende deadline voor het drukken van het boek geen tijd meer geweest om dit voldoende nauwkeurig uit te zoeken.

null


Onze medewerker uit Romershoven, Jean Pauly, heeft dan nauwgezet een opzoeking gestart naar deze onvolledigheden.

De gedenkplaat aan de kerk werd pas na de Tweede Wereldoorlog aangebracht. Dit verkaart dat de lijst onvolledig bleef.
Verschillende oud-strijders uit Romershoven waren toen al overleden en samen met enkele uitgeweken strijdmakkers in de vergetelheid geraakt.

Zo doken er nog enkele nieuwe namen op en slaagde Jean erin een complete lijst op te stellen.

nullBij het gemeentebestuur werd er gevraagd of het mogelijk zou zijn op de één of andere manier een rechtzetting te doen van deze onvolledige lijst.

Er werd overlegd en uiteindelijk is er gekozen om een nieuwe gedenkplaat te laten vervaardigen, waarin de namen voorkomen van alle oud-strijders van Wereldoorlog I, die in Romershoven werden geboren of er leefden.

We moeten nog even wachten op het uiteindelijke resultaat ...

Op zondag 12 november 2023 om 14u wordt de nieuwe gedenkplaat plechtig ingehuldigd aan de ingangsdeur van de Sint-Jan Baptistkerk in Romershoven.


Na deze plechtige inhuldiging nodigen de HGSG en het gemeentebestuur alle aanwezigen uit in 'De Pastorij' voor een drink.
De HGSG maakt van de gelegenheid gebruik haar Jubileumjaar "50 jaar HGSG" af te sluiten en wil daarbij al haar projectmedewerkers en sympathisanten bedanken !

____________Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be