Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Te hooi en te gras

Open Monumentendag 2021

Dit jaar is Open Monumentendag Vlaanderen aan zijn 33ste editie toe. Wij heten u dit jaar welkom in Althoeselt.
In 2019 zou de Sint Lambertuskerk na een grondige restauratie eens extra haar deuren kunnen openen, waarbij wij de bouwgeschiedenis nader zouden kunnen toelichten en de interessante architecturale kenmerken van het gebouw in de schijnwerper zetten.
Grondige wegenis- en rioleringswerken hebben toen roet in het eten gegooid.
Een jaar later zaten we midden in de corona-epidemie en was het ganse culturele leven tot stilstand gekomen.

Derde keer, goede keer ! Op zondag 12 september zal Open Monumentendag plaatsvinden.


null


Lees even mee wat er op het programma staat ...


Het gebeuren in Althoeselt is opgevat als een korte dorpswandeling in de Sint Lambertusstraat.
U kan daarvoor uw bezoek best aanvangen in de Sint Lambertuskerk of aan Hof Ter Poorten.

null

In de Sint Lambertuskerk (4)
Enkele mensen van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep verzorgen om het uur een gidsbeurt tussen 10u00 en 18u00.
Zij geven je uitleg over de geschiedenis en de bouw van de kerk en een aantal kerkelijke erfgoedobjecten.

Open Straat : een dorp met opmerkelijke oude hoeves (2) (3) (6) (7) en (8)
Je kan bij het verlaten van de kerk een foldertje meenemen, waarop je de verschillende gebouwen vind, die vandaag in de belangstelling staan.
Enkele bewoners zetten zelfs hun deuren openen, laten je door hun woning wandelen of een kijkje nemen in één van de vertrekken.

Hof Ter Poorten (1)
De meest imposante hoeve, aan het einde (of het begin) van je wandeling is Hof Ter Poorten, een pachthoeve van de nabij gelegen Landcommanderij Aldenbiesen.
Ook hier is er een gids van onze vereniging, die u de nodige uitleg verschaft en u een kijkje laat nemen naar het gebinte van de Tiendenschuur.

Tentoonstelling historische kaarten
In één van de paardenstallen van Hof Ter Poorten heeft dhr. Erik Vanhove, een inwoner van Althoeselt en zelf bewoner van de hoeve waar ooit de meisjesschool was gehuisvest (3), een interessante tentoonstelling opgezet met een selectie uit zijn verzameling oude historische kaarten.
Hij geeft eerst een inleiding op de oude cartografie en vertoont er ook de 24 kaarten van Fricx, opgesteld in één grote kaartenwand.
In een derde deel geeft hij een overzicht van de bestuurlijke indeling van ons land sinds de vorming van de Bourgondische Lage Landen tot aan de Franse Revolutie.
_______________


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be