Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Te hooi en te gras

Erfgoeddag in Hoeselt op 28 april aanstaande !

Marc Gonnissen

Op zondag aanstaande 28 april is het Erfgoeddag.

Onder het motto "Hoe maakt u het ?" worden de schijnwerpers tijdens deze 19de editie gericht op het cultureel erfgoed van vakmanschap, meesterschap, leren en maken.
Ook de gemeente Hoeselt doet hiervoor zijn duit in het zakje en onder impuls van cultuurfunctionaris Yves Voncken werden twee boeiende activiteiten uitgewerkt.

-Op de kluis van Vrijhern worden tal van oude kinderspelen onder de aandacht gebracht.

-Aan de Bovenstraat in Werm wordt de bezoeker ontvangen bij de familie Wagemans, die al sinds 85 jaar brikken bakt in veldsteenovens.

null


* * *


Van leem tot steen

De Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep verzorgt haar bijdrage door het aanleveren van documentatie en fotomateriaal.

Samen met huidig zaakvoerder Rony Wagemans zullen enkele leden u het verhaal vertellen van het brikkenbakken in veldsteenovens. Leer het unieke productieproces van de veldstenen, van leem tot steen, kennen. Geen massaproductie, maar een exclusieve ambacht uit Haspengouw.

In de streken waar natuursteen voor het bouwen van huizen niet "voor het oprapen" lag, waren de mensen aangewezen op het gebruik van hout, leem en later bakstenen, die konden worden vervaardigd uit klei en leem.

Zo werden op het platteland in het zuiden van Limburg sinds het begin van de 19de eeuw de aanwezige klei- en leemlagen afgegraven voor het maken van bakstenen voor de bouw van huizen voor de gewone man.

Dit gebeurde vaak op de plaats of vlak in de buurt waar de grondstof werd gedolven of de woning moest gebouwd worden. Er werden daarvoor zogenaamde veldsteenovens opgezet, die met kolen werden gestookt en harde brikken of bakstenen opleverden.

Er waren heuse "brikkenbakkers-families" gekend, die in de streek gekend waren en op diverse locaties veldsteenovens gingen opzetten.

In Werm speelt de familie Wagemans een prominente rol in de geschiedenis van het brikken bakken. Als sinds 1934 bakt zij bakstenen in een klassieke, kolengestookte veldoven. Zij doet dit de laatste decennia op een vaste locatie en zou vandaag de nog de enige actieve veldsteenoven in Europa zijn !

* * *


Wij heten u van harte welkom op zondag 28 april tussen 13 uur en 18 uur op het veld in de Bovenstraat te Hoeselt-Werm.


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be