Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Te hooi en te gras

Gelukkig Nieuwjaar 2019

nullEen overzicht van onze activiteiten in het voorbije jaar.
In 2018 is de werking van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep op kruissnelheid gekomen. Met het oog op de publicatie van het boek “Groot Hoeselt 1914 – 1918” werd er onmiddellijk na Nieuwjaar werk gemaakt van de bezoeken aan de militaire archieven en het rijksarchief in Brussel. De teksten werden opgesteld een aanvullende informatie en fotomateriaal werden toegevoegd. Voor lay-out en druk werden contacten gelegd en offertes aangevraagd.
_____

Open Kerkendag 2018
Intussen was er van de kerkfabriek van Schalkhoven de vraag gekomen of de HGSG zijn medewerking kon verlenen aan “Open Kerkendag” en daarbij voor de nodige info en ondersteuning zou kunnen zorgen. Chantal Swerts nam dit project voor haar rekening en trof de nodige voorbereidingen.
null
In het weekend van 2 en 3 juni werd samen met de mensen van de kerkfabriek van Schalkhoven in de Sint Brixiuskerk een interessante tentoonstelling opgezet en door Chantal werden de rondleidingen verzorgd.
null
______

De redactie voor de publicatie van het boek “Groot Hoeselt 1914 – 1918” had intussen niet stilgezeten en ging verder met opzoekingen en redigeren van teksten. De lay-out was toegewezen en de eerste teksten werden na grondige correctie en nazicht van een ander team opgestuurd.
______

Open Monumentendag 2019
Naar jaarlijkse traditie heeft de HGSG ook haar bijdrage verleend aan Open Monumentendag 2018. Op zondag 9 september was onze vereniging samen met de kerkfabriek van Sint-Huibrechts-Hern gastheer in de Sint Hubertuskerk aldaar.Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be