Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Te hooi en te gras

“Ooze naujorsbrief”

Marc Gonnissen
Op de drempel van het nieuwe jaar is het goed even stil te staan bij de verwezenlijkingen van de afgelopen periode en daarna een vooruitblik te geven van de goede voornemens voor het nieuwe jaar 2018.VERDER OP ZOEK NAAR HET VERLEDEN VAN HOESELT

Bij de aanvang van het nieuwe jaar werd er door onze vereniging een bezwaarschrift ingediend tegen de afbraak van “Villa dr. Lambrechts”. De mooie voorgevel van het gebouw is in Hoeselt het zoveelste voorbeeld van bouwkundig erfgoed dat definitief uit het dorpszicht zou verdwijnen. Ondanks het feit dat ons bezwaar niet werd weerhouden, blijven wij onverminderd ijveren dat de gemeentelijke overheid in de toekomst werk zou maken van een degelijk lokaal onroerend erfgoedbeleid.
_____

2017 was voor ons team een nieuwe start, na enkele moeilijke jaren, waarin we van enkele pioniers moesten afscheid nemen en onze vertrouwde stek boven de bibliotheek moesten verlaten om te verhuizen naar een nieuwe locatie.
Archieven en documentatie waren samengebracht in de nieuwe lokalen en vandaag zijn we tot een rudimentair klassement gekomen. We kunnen starten met de inventarisatie van bibliotheek, archieven en documentatie.

Bij Erfgoed Haspengouw werden subsidies gevraagd en bekomen voor de aankoop van zuurvrij materiaal in de vorm van mapjes en archiefdozen allerhande.
Er werden verzamelmappen, tijdschriftenhouders en archiefrekken aangeschaft.
Ons documentatiecentrum krijgt zo stilaan vorm.

Wij hebben een delegatie van het gemeentebestuur op 28 februari 2017 in onze nieuwe lokalen ontvangen en hun onze doelstellingen en voornemens kenbaar gemaakt.
_____

Na de toetreding van de gemeente Hoeselt tot de Intergemeentelijke Onroerend-Erfgoed-Dienst (IOED Oost Haspengouw en Voeren), samen met de gemeenten Bilzen, Riemst en Voeren, werd al meermaals overleg gepleegd en informatie uitgewisseld tussen onze vereniging en Tim Vanderbeken en Veerle Vansant, de archeologen van die dienst.
_____

Midden in de zomer gingen onze kernleden, naar een lange traditie op uitstap.
Dit jaar viel de keuze op het militair erfgoed van de Tweede Wereldoorlog.
In de voormiddag werd een bezoek gebracht aan museum “De Brug” in Vroenhoven. Namiddag kregen we in het Fort van Eben-Emael een boeiende rondleiding van ons bestuurslid Bart Cordens.

Naast deze jaarlijkse uitstap werden diverse tentoonstellingen, lezingen en studiedagen bezocht.
_____

Na enkele jaren onderbreking verleende de Hoeselts Geschiedkundige Studiegroep dit jaar opnieuw haar medewerking bij Open Monumentendag.
Meer dan 220 ge´nteresseerden kwamen een kijkje nemen op het domein Burghof.- Er was de voorstelling van de Hoeseltse inzending voor het project “Een gebouw met een verhaal uit de eerste Wereldoorlog”, het “Orphelinat Saint Joseph”.- Christiane Jacobs en Chantal Swerts vertelden de geschiedenis over bouw en verval van de Bethaniatoren.- Tim Vanderbeken lichtte een tipje van de sluier over de mogelijke herkomst van de Mot.
_____


Er werden ons in de loop van het voorbije jaar 21 vragen gesteld, waarop wij, na enig opzoekingswerk, een bevredigend antwoord konden geven en in enkele gevallen het antwoord ook moesten schuldig blijven.

Op onze vraag om interessante oude documenten aan ons documentatie te schenken kregen we al vele reacties. Ten gepaste tijde zullen wij hier een lijst van publiceren.

Christiane Jacobs heeft het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar de vroegere geschiedenis van het domeingebied “Burghof”, dat reeds eeuwen het echte centrum van Hoeselt uitmaakte. Zij is hierbij tot nieuwe inzichten gekomen, die worden opgenomen in een afzonderlijke publicatie.

Wij hebben in de loop van het jaar Arnould Daenen als nieuw kernlid mogen opnemen. Hij is ge´nteresseerd in Vrijhern en familie-onderzoek en hij helpt bij de inventarisatie en het ICT-gebeuren.
_____


Naast dit bondig relaas van onze bezigheden hebben we uiteraard ook voornemens voor het nieuwe jaar 2018.

- Vooreerst zullen we weer nieuwe artikels op de website www.hoeseltvrugger.be publiceren.
- Voor Open Monumentendag op 9 september 2018 plannen we weer.een evenement op een interessante locatie in Hoeselt".
- En dan is 2018 het jaar waarin het 100 jaar zal geleden zijn dat de “Grote Oorlog” werd beŰindigd.

Onder impuls van Bart Cordens en Piet Snellings wordt er momenteel voorbereidend werk verricht voor de publicatie van “Groot Hoeselt in de Grote oorlog”.

Dit wordt een boek waarin de gebeurtenissen in alle deelgemeenten zullen worden gebundeld. Tevens komen in dit werk alle oudstrijders en gesneuvelden van Groot Hoeselt aan bod.

Aan het verschijnen van dit boek wordt een tentoonstelling gekoppeld in de weekends van 11 en 18 november. Noteer alvast deze data voor de viering van “100 jaar Wapenstilstand”.
Meer daarover volgt binnenkort!
_____


Wij blijven u, beste lezer en sympathisant, als u ge´nteresseerd bent in de lokale geschiedenis van onze streken en met ons op onderzoek wil gaan, uitnodigen om toe te treden tot onze groep.

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be