Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Te hooi en te gras

Een nieuwe start voor de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep
’Aad-jwor
tss Kjs n Nau-jwo’r n Hoeselt vruggr …


Oudjaar, tussen Kerstmis en Nieuwjaar in Hoeselt, vroeger...

’t s wier mer ns ht lste van ht jwo’r
n dn hwo’f stj alleen nog kroezlkeul n wintrpwo’r


t' is weer maar eens het laatste van het jaar, in de tuin staat enkel nog krulkool en winterprei

at n d baut dan d snee nog lansem vult
n zj d vriezman tot n oer bott w-en vult


als buiten dan de sneeuw nog langzaam valt, en je de vriezeman tot in je knoken voelt waaien

keutr dan ht vuur nog mer ns op
n pak n vjss mjtsm out oer kwollntob


rakel dan het vuur nog maar eens op en neem een verse mutsaard uit de kolenemmer

dauw d jaup n d kiel mer opzij
n lt ht vuur mer ns bjnn op oer prij


schuif de rokken en de kleren maar opzij en laat het vuur maar eens branden op je lichaam

sjoeir dan heel kot bdeen
n fiezl zuutghtsn tjggn een


schurk dan heel dicht bij elkaar en fluister zoetigheden tegen mekaar

wns dan mkaanr sjaftg zlg jwo’r
mt vjl glk, vjl klch n dikk zoomrpwo’r


wens dan mekaar een zeer zalig jaar met veel geluk, veel plezier en dikke zomerprei


Piet Thoelen (zoon van Jef en kleinzoon van Pierre)
Sommigen onder jullie, beste lezers, vragen zich misschien af wat onze vereniging de afgelopen jaren zoal gepresteerd heeft en hoe het nu verder moet nu Piet Thoelen, onze drijvende kracht, er niet meer is.

Op zoek naar het verleden van Hoeselt

Al meer dan 40 jaar probeert de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep (HGSG) op diverse manieren het verleden van Hoeselt en zijn omgeving uit te pluizen en daarbij aan zijn lezers hierover artikels en informatie te bezorgen.

Na haar oprichting in 1972, werd er gedurende 16 jaar een tijdschrift gepubliceerd, waarvan de inhoud vandaag nog steeds geldt als een standaard.
In de jaren nadien werd het onderzoek onverminderd voortgezet, maar door het wegvallen van enkele toonaangevende pioniers – we denken dan aan de paters Philibert en Alex Coenen en Jan Lijnen - en vanwege de drukke beroepsbezigheden van de overblijvende kernleden was een regelmatige publicatie niet langer mogelijk.

Het historisch opzoekingswerk werd aangevuld met de meest uiteenlopende andere bezigheden:

* Zo nam de Studiegroep sinds het ontstaan van de Monumentendag in Hoeselt het gedeelte van het gidsen voor haar rekening.
* Bezoekers begaan met stamboomonderzoek of met vragen over historische gebouwen en personen, konden in ons lokaal op zondagvoormiddag terecht. Meestal kon na het nodige opzoekingswerk hun een afdoend antwoord worden gegeven.
* De kernleden hebben in al die jaren aan vele studiedagen deelgenomen en tentoonstellingen in binnen- en buitenland bezocht. De traditie van de jaarlijkse uitstap werd minutieus in ere gehouden en bracht hen naar vele bestemmingen in Belgi, Nederland en Duitsland, die op n of andere manier raakpunten hadden met onze plaatselijke Hoeseltse geschiedenis.

Met de intrede van het internet werd er aan de mogelijkheid gedacht een eigen website op te starten en daarop publicaties van het onderzoekswerk aan te bieden.

In 2008 was het dan zover en door toedoen van de gemeente en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid werd onze eigen website “www.hoeseltvrugger.be “ ontwikkeld.

Tot op vandaag werden hierop al 115 artikels gepubliceerd! 

Een moeilijke periode

Door de ziekte van onze betreurde voorzitter Piet Thoelen, waren de open-deur-momenten in het lokaal boven de Openbare Bibliotheek sinds
null
geruime tijd weggevallen.

Zolang hij in de mogelijkheid was, heeft Piet van thuis uit instructies gegeven om de activiteiten van onze vereniging in de meest ruime zin in stand te houden.

Het was dan ook een sterk moment toen hij ons in februari van dit jaar een laatste keer uitnodigde om ons zijn “archieven” te tonen en nog een laatste keer te zeggen wat er nog allemaal kon en zou moeten gedaan worden.Na zijn overlijden werden de koppen bij mekaar gestoken voor het voortbestaan van “zijn” vereniging.

In de zitting van 11 mei 2016 werd dan ook besloten de werking van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep verder te zetten. Hiertoe werd een nieuw dagelijks bestuur gekozen.

Volgende leden namen de bestuursfuncties in :
Voorzitter : Gonnissen Marc
Secretaris : Vanspauwen Andrea
Penningmeester : Lambrechts Gerda
Redactieraad : Jacobs Christiane, Jehaes Jacques en Snellings Piet
Webmaster / ICT : Maene Dimitri

De overige leden, die specifieke deeltaken voor hun rekening nemen en de doelstellingen van de HGSG willen helpen realiseren, zijn : Boes Lea, Cordens Bart, Houtackers Joke, Parthoens Lizzy, Stulens Willy, Swerts Chantal en Thoonen Irne.

Een nieuw lokaal

In het voorjaar van 2015 namen we onze intrek in enkele lokalen van het voormalige IKSO, op het domein “Burghof”.Het is dankzij de bereidwillige medewerking van het gemeentebestuur en de eigenaar van de lokalen, Lambert Menten, dat we nu over een grotere opslag- en werkruimte kunnen beschikken, die bovendien ook beter toegankelijk is.
Noem het een nieuwe start of een doorstart, maar iedereen heeft er enorm “goesting” in en de voorbije maanden werd er trouwens al ijverig opgeruimd en geklasseerd.

Let wel, de huidige huisvesting is een tijdelijk onderkomen, in afwachting van de bouw en de verhuis van de Openbare Bibliotheek.


Een historisch documentatiecentrum

Het archief van Lambrecht Lambrechts dat ons in 1982 werd geschonken door Gerard Michiels, na de publicatie van zijn biografie/bibliografie vond eindelijk een geschikte plaats.

De ganse bibliotheek van de vereniging, een grote hoeveelheid aan documentatie en diverse archieven, moeten nog wel worden genventariseerd. In het voorjaar van 2017 zullen we hiervoor op de deskundige hulp van Erfgoed Haspengouw beroep kunnen doen.
De resultaten van dit werk zullen op de website worden gepubliceerd.

De documentatie en de bibliotheek zullen zodoende voor iedere genteresseerde toegankelijk worden.

Goede voornemens voor het nieuwe jaar 2017

Op de eerste plaats beloven we jullie dat we nieuwe artikels op de website www.hoeseltvrugger.be zullen publiceren.

Er wordt momenteel ook nagedacht over een nieuwe vorm van “papieren publicatie”. Alle mogelijkheden worden onderzocht: een
periodiek tijdschrift of een jaarboek, kostprijs, inhoud…

Mocht u genteresseerd zijn om met ons naar de geschiedenis van onze streken op onderzoek te gaan, er is nog werk genoeg en helpende handen zijn nog steeds welkom.

Er zijn diverse projecten die nog verder uitgewerkt moeten worden :
- databank van foto’s opstellen en uitwerken
- hulp bij de inventarisatie van kerkelijk erfgoed
- inventarisatie van funerair erfgoed
- verder opzoeken en uitwerken van genealogische gegevens voor stamboomonderzoek
- inscannen van diverse archieven

Wij willen bij deze gelegenheid een oproep doen om ons zogenaamde “oude papieren” en boeken te schenken en ze niet zomaar met de papierslag te laten verdwijnen. We denken daarbij aan alle mogelijke interessante documenten als daar zijn : doodsprentjes, rouwbrieven, foto’s, dagboeken, brieven en diverse documenten.


Bij de aanvang van deze publicatie heeft u, beste lezer, een “nieuwjaarsbrief” gevonden met de wensen in dichtvorm van de hand van Piet Thoelen.

Wij vonden het dan ook heel gepast om u met zijn woorden in het Hoeselts onze beste wensen voor een gezond en gelukkige Nieuwjaar te wensen!
Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be