Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Te hooi en te gras

In memoriam Piet ThoelenPiet is 65 jaar geworden en is, na vele gezondheidsproblemen, thuis zachtjes overleden tussen zijn geliefden.

Hij stond mee aan de wieg van onze vereniging en heeft van het navorsen en de geschiedschrijving van het verleden van Hoeselt zijn levenswerk gemaakt.

Wij verliezen met hem onze voorzitter, onze gids, ons geheugen.

Namens de HGSG,
Marc, Christiane, Dimitri, Lea, Jacques, Gerda, Pierre, IrŤne, Bart, Joke, Lizzy en Andrea.
Onze voorzitter, onze gids, ons geheugen is niet meer.

Piet stond mee aan de wieg van de “Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep” en heeft van het navorsen en de geschiedschrijving van het verleden van Hoeselt zijn levenswerk gemaakt.

Zijn niet aflatende inzet voor deze vereniging en in het bijzonder voor het cultuurleven in onze gemeente zijn onuitwisbaar.

Die interesse voor het materieel en cultureel erfgoed van zijn geboortedorp moet hem werkelijk met de paplepel ingegoten zijn. In zijn prille kinderjaren, in de lagere school en later in het Klein Seminarie in Sint Truiden werd die verder ontwikkeld.

Hoe dikwijls noemde hij de kermismaandag in oktober 1972 een gedenkwaardige dag !
Enkele begeesterde zielen staken de koppen bij mekaar om te starten met een zoektocht naar dat Hoeselts dorpsverleden.
De jongste van die pioniers was hijzelf : student, geŽngageerd en uiterst geÔnteresseerd in geschiedenis, in het bijzonder in het eigen en plaatselijk verleden. Samen met de paters Alex en Philibert Coenen ging hij op zoek naar de oorsprong en geschiedenis van Hoeselt en de deelgemeenten.

Oudere uitgaven over Hoeselt, zoals de publicaties van pastoor Van de Weerd, de Doornkapper en bijdragen in de tijdschriften “Limburg” en “Het Oude land van Loon” vormden de vertrekbasis ...

Vervolgens dook Piet in de rijks- en stadsarchieven van Hasselt en Tongeren, maar vooral genoot hij van de schatten die nog in de kasten en kelders en op de zolders van het eigen gemeentehuis te vinden waren.

Kennis vergaren en inzicht verwerven... dat kan je voor jezelf houden, maar delen is fijner.
Dus begon Piet te schrijven... om nooit meer op te houden!

De artikels verschenen in het maandblad, "Het Hoeselts dorpsverleden", 16 jaar lang, maandelijks een nummer met 2 tot 5 artikels! Soms was het zwoegen en zweten!
Maar het tijdschrift werd gesmaakt en gewaardeerd en het had tot 400 abonnees.

In dezelfde periode verscheen er een fotoboek en diverse publicaties over historische bezienswaardigheden in Groot-Hoeselt.

Van Piets hand en van veel recentere datum is ook de mooie uitgave over het ontstaan en de geschiedenis van deze Sint-Stefanuskerk, naar aanleiding van de restauratie.

Naast het uitgeven van een tijdschrift was Piet in die jaren de drijvende kracht voor het organiseren van de meest uiteenlopende activiteiten.

Om er enkele op te noemen :
- de diamontage “Hoeselt, het Aveland van weleer”.
- Het inrichten van enkele belangrijke tentoonstellingen: ťťn over kerkschatten en de grote Lambrecht Lambrechtstentoonstelling in 1982.
- Het opstellen van verschillende jaarkalenders.
- En nog zo veel meer …
Piet was de stuwende kracht bij het rehabiliteren van enkele stenen relicten, her en der in de gemeente :
- de drie grensstenen in in Romershoven, in Werm en aan Kruislinde in ere hersteld
- de terugkeer van de gevelsteen van Ter Bosch en de plaatsing ervan op het Heibrikplein
- het behoud van verschillende kruizen in het landschap

Na het vertrek van de paters Coenen uit Hoeselt, werd Piet voorzitter van onze Studiegroep.

Toen meer dan 25 jaar geleden de eerste Open Monumentendag Vlaanderen van start ging, nam Hoeselt, onder impuls van Piet, vanaf dat eerste moment deel en zo verzorgde de Studiegroep jaarlijks interessante bijdragen met rondleidingen en uitleg.

Hoe vaak deden de diensten van de gemeente, organisaties en diverse verenigingen beroep op de deskundige inbreng van Piet?

Bij de jaarlijkse ontvangst van de “Nieuwe Hoeselaren” was hij de enthousiaste gids van dienst op de kennismakingsronde door Hoeselt.

Hoe keken we uit naar zijn uiteenzettingen of "causeriŽn"!?
In tegenstelling tot de term “spreekbeurt” of “voordracht” gaat bij een “causerie” de spreker met enige humor en voorbeelden een onderwerp zodanig presenteren, dat de luisteraars geboeid blijven en inhoudelijk toch alles meekrijgen.
Zo ontstonden zijn lichtvoetige vertelavonden over minder lichte historische onderwerpen, maar Piet wist als de beste de soms wat muffe materie te vertalen in aangename, ludieke, boeiende, maar zeker altijd correcte uiteenzettingen.
In de loop van de jaren deed hij de ronde van de Hoeseltse deelgemeenten met “causerieŽn” over het specifieke verleden van die dorpen.
Piet deed dit meestal in het Hoeseltse dialect en iedereen ging voldaan en tevreden naar huis.

Voor Piet was, zowel in hetgeen hij schreef als in hetgeen hij vertelde, de waarheid achterhalen in zijn geschiedschrijving van essentieel belang.
Wat hij publiceerde of vertelde moest juist zijn, gestaafd met bronnen.
Sinds meer dan 25 jaar organiseerde Piet een jaarlijkse daguitstap voor de stuurgroep van de vereniging. Overal heeft hij ons naartoe gebracht in BelgiŽ , Nederland en Duitsland. De laatste edities waren zelfs meerdaagse reizen naar de Middenrijn, de Kurpfalz en het Frankenland. Op deze excursies gaf hij, goed voorbereid en gedocumenteerd, boeiende uiteenzettingen over de historie en de bezienswaardigheden.

En dan de website of het historisch erfgoed via de moderne media.
Na 16 jaargangen van “het Hoeseltse Dorpsverleden” en vele andere publicaties, werd er al langer gedroomd van een website.
Toen de Cultuurdienst dan op zoek was naar een instantie die op een moderne wijze een bijdrage wou leveren voor het behoud van erfgoed was dit voor de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep een niet te missen kans. Nog even zoeken naar een naam en … in 2008 startte “hoeseltvrugger.be” met een nieuw elan voor de Studiegroep. Alweer met Piet als drijvende kracht.

Er waren nog zo vele plannen …


Piet, wij gaan je missen in onze vereniging.
Wij zullen er echter alles aan doen om je intellectuele erfenis te bewaren.

Met dit voornemen voor ogen zullen we de fijne en goede herinneringen aan jou levend houden.

Dag Piet, ę onze Ľ Piet, bedankt voor de mooie en leerrijke jaren.


Marc, Lea, Gerda, Irene, Joke, Lizzy, Jacques, Dimitri, Bart, Pierre en Christiane


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be