Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

In steen, hout en goud

Belgen, bidt voor uwe helden


Na Wereldoorlog I werden in Hoeselt, en in alle huidige deelgemeenten van Hoeselt, herdenkingsmonumenten opgericht.
Het Hoeselts monument is specifiek opgedragen aan degenen die het leven lieten in de Groote Oorlog.
In de deelgemeenten staan op de gedenkplaten en monumenten niet enkel de namen van de gesneuvelden, maar ook die van de soldaten die weerkeerden: de oudstrijders.


HOESELT

In november 1919 keurde de Hoeseltse gemeenteraad de oprichting goed van een monument voor de gesneuvelden. Het monument zou geplaatst worden in de hoven der kerk.
Het werd ingehuldigd op 5 juni 1921.

Tot aan de verplaatsing van het monument naar zijn huidige standplaats, stond het in het midden van een klein ereparkje achter een afsluiting van arduin en smeedijzer.

Vooraan, links van het hek, stond de naam gebeiteld van de ontwerper:
P. Ulrix
bouwmeester
Nederheim


En rechts stond de naam van de aannemer:
F. Warzée
aannemer
Tongeren


Op de vier hoeken van het monument zaten vroeger vier heldhaftige bronzen leeuwen, gebeiteld om de toekomstige vijanden van het vaderland af te schrikken.
Toen zij, na de verplaatsing van het monument, gestolen waren, werden zij door vier aaibare katachtigen, in minder edele materialen, vervangen.

Het smeedwerk was het werk van Mathieu Maurissen (Matti) uit Hoeselt.
En Eugeen Huygen sponsorde het bronzen beeld van de engel met de overwinningskrans.Inwoners van Hoeselt die sneuvelden in de Groote Oorlog

DRIESEN LAMBERT
gev. te Steen-Straete 21-9-18

HEYNEN KAREL
gev. te Brugge 30-11-18

STULENS PETER
gev. te Reninghe 17-3-17

VANLESSEN THOMAS
gev. te Haecht 15-9-14
SCHOEFS ALFRED
sergant gev. Steenstraete 3-8-16

DEBING KAREL
gev. te Moorslede 8-10-18

MOESEN ALFONS
gev. te Beveren 1-10-18

SLECHTEN FRANS
gev. te Dixmude 14-1-17

t'KINT de ROODENBEKE EDM.
gev. te La Panne 1-5-15


Burger Louis Somers, spionSOMERS LOUIS
burger gefusileerd te Luik 29-6-16

Lees in dit verband:
Over Louis Somers
Over de inhuldiging van het monument


ALTHOESELT

In Althoeselt was er één gesneuvelde, nl. Thomas Vanlessen.
Zijn naam staat ook in Hoeselt op het monument: Althoeselt maakte immers deel uit van Hoeselt.

Op de sokkel staan de namen van de oudstrijders.
HULDE AAN ONZE HELDEN
UIT DEN GROOTEN OORLOGJ. Fagard
J. Collas
J Notelaers
J. Vanlessen
L. Vanhees
J. Goffin
T. Vanlessen
A. Vandebeek     
W. Nelissen

W. Noben
J. Hubrechts
H. Duimers
M. Slegers
W. Voets
F. Berden
L. Snellings
A. Broeders
A. Broeders
                  
WERM

In de kerk van Werm hangt in het kerkportaal een marmeren gedachtenisplaat.

Allereerst wordt hulde gebracht aan de enige gesneuvelde, Guillaume Jans, dan volgen de namen van de andere, weergekeerde, helden.


                         vergroten


ROMERSHOVEN

In Romershoven werd pas na de Tweede Wereldoorlog een gedachtenisplaat aangebracht op de buitenmuur van de kerk, langs het hoofdportaal.

Alhoewel alle namen onder dezelfde hoofding "oudstrijders" staan, maakt de overlijdensdatum duidelijk dat Romershoven 3 inwoners verloor tijdens de Groote Oorlog.

De lijst vervolgt met de namen van de weergekeerde oudstrijders.
Maar... is de lijst wel volledig?
De toenmalige pastoor van Romershoven, E.H. Michiels ( 1912-1939), vermeldde in zijn Memoriaalboek een lijst van 16 oudstrijders! In die opsomming staan 10 namen die niet voorkomen op de gedenkplaat...

[voor wie opmerkt dat de rekening niet klopt: op de gedenkplaat staan de namen van drie 'ingeweken' oudstrijders die door meneer pastoor blijkbaar over het hoofd werden gezien]
De ontbrekende namen zijn:
Michel Cox, Frans Crommen, Pieter Crommen, Jan Hendriks, Louis Hendriks, Emiel Ketelslegers, Frederik Menten, Emiel Verjans, Lambert-Jan Voets, Jozef Vanderlinden.


SINT-HUIBRECHTS-HERN

Bij de kerk van Sint-Huibrechts-Hern, enigszins verscholen in het struikgewas, staat het arduinen oorlogsmonument dat hulde brengt aan de twee gesneuvelden en de zestien oudstrijders van Wereldoorlog I.

Het monument werd feestelijk, met stoet en plechtigheden, ingehuldigd op 1 mei 1921.


1914 - 1918
AAN ONZE HELDEN
GEVALLEN
OP HET VELD VAN EER

JOHANNES VAN ELDEREN
LAURENT WILLEMSHULDE AAN
ONZE STRIJDERS

J. Buckinx
J. Collas
J. Hex
L. Ketelslegers
J. Ketelslegers
P. Lowet
G. Mottard
J. Nijs
A. Pelerin
H. Peters
P. Reweghs
L. Snellinx
P. Thijs
J. Vandormael
E. Willems
J. Willems
SCHALKHOVEN

In het portaal van de kerk van Schalkhoven hangen twee witmarmeren gedachtenisplaten met ingebeitelde en vergulde letters. De ene huldigt de twee gesneuvelden, de andere de oudstrijders.
HULDE AAN ONZE
GESNEUVELDE HELDEN

LAURENTIUS VERJANS
soldaat van het 14de Regiment
gesneuveld te Rétinne
den 14 aug. 1914
in den ouderdom van 23 jaren

JAN LORMANS
vrijwilliger van het
Belgisch leger
gesneuveld te Pervyse
den 13 juni 1915
in den ouderdom
van 16 jaren
HULDE AAN ONZE
OUD-STRIJDERS

Berden Fred.
Berden Jos.
Gilissen Piet.
Hex Jan
Raedts Ren.
Vanbrabant Fred.
Voets Wil.
Frederik Berden staat ook vermeld op het monument in Althoeselt.

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be