Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Een tragische geschiedenis

Trouwen is houwen.
Zo was het toch in het Ancien Régime. Want trouwen deed je alleen voor de kerk, en wat God gebonden heeft... Scheiden was dus uit den boze. Tenzij, zoals de geschiedenis van koningen en edellieden ons leert, om politieke redenen.
Nochtans, uiterst zelden, en vooral met de juiste voorsprekers, slaagde een enkele ongelukkige echtgenoot (m/v) erin de kerkelijke rechtbank tot een vonnis te bewegen dat de relatie met de partner in die mate verbrak, dat er een scheiding van tafel en bed werd uitgesproken...
Onder de noemer 'tafel' viel alles wat te maken had met de materiële levensbehoeften en -geneugten.
'Bed' was gewoon een ander woord voor seks.

Nu wil het toeval dat Hoeselt in de jaren 1760 zo'n scheiding van dichtbij meemaakte. Beter nog: er bleven heelwat akten bewaard die ons in staat stellen de levensloop van de betrokkenen te schetsen; de documenten bevatten zelfs genoeg details om wat op te snuiven over hun karakter en hun gevoelens.

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be