Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

Qualiteijt en conditie van de Rommelaren - familiekronieken, deel 1

Lijste behelsende alle inwoonder des dorps Rommershoven, qualiteyt en conditie der selve

Als je de volkstelling van 1763 leest, vind je al bij al maar weinig informatie over de Romershovense gezinnen en wat er zich afspeelde achter de lemen muren van de 42 huizen en huisjes die het dorp indertijd rijk was.
Ga je echter ook pluizen in de parochieregisters en die stukjes aaneen puzzelen met die van de volkstelling, dan schuiven de gordijntjes toch een heel klein beetje open en krijg je een verrassend beeld van een kleine plattelandsgemeenschap van een honderddertigtal mensen in de tweede helft van de 18de eeuw. Je ziet je voorouders geboren worden, trouwen en sterven... en vooral veel kinderen krijgen! Hun vreugde en verdriet, hun kleine en grotere drama's, hun levenskracht... het staat er allemaal.


De gezinnen 1 - 21

1. Het echtpaar Petrus Vincken & Maria Vergertruyen. Hun twee kinderen: Gerardus (er staat ten onrechte Gertrudis) en Anna Vincken, ouder dan 15 jaar. Hun dienstboden Wilhelmus Voncken en Anna Vergertruyen; Petrus is landbouwer met vier paarden. Hij heeft een eigen huis maar pacht het grootste deel van zijn landen.

Niet vermeld is de dochter Maria, geboren in 1749 en dus jonger dan 15 jaar.

Petrus en Maria trouwden in Romershoven in januari 1732. Ze kregen acht kinderen van wie er vijf jong stierven. Vooral tragisch was het overlijden, op 28 september 1747, van het zevenjarig zoontje Joannes. De pastoor noteerde in het kerkregister: 'In deze miserabele en rampzalige oorlogstijd is hij door de Hongaren gedood in het veld achter de Winkel'. [Hier wordt verwezen naar de Oostenrijkse Successieoorlog (1740-1748), met als bekendste wapenfeit de 'Slag bij Lafelt' op 2 juli 1747]

Maria Vergertruyen stierf in 1780, Petrus Vincken in 1785; hij was 85 jaar oud. Zoon Gerard stierf in augustus 1781, dochter Maria bezweek in september 1781 tijdens een epidemie van 'diarree' of 'miserere' die in Romershoven verschillende slachtoffers maakte.

Dochter Anna trouwde in 1782 met Michael Duzart van Schalkhoven.

De dienstboden: Willem Voncken was niet van Romershoven afkomstig. Of dienstmeid Anna Vergertruyen tot de naaste familie behoorde is niet te achterhalen.

2. De weduwe van Gysbert Kettelslegers. Haar schoonzoon en haar dochter: Wilhelmus Menten & Agnes Kettelslegers. Haar zoon Gerardus Kettelslegers. De weduwe is landbouwster, houdt vier paarden en heeft een eigen huis. Ze pacht het grootste deel van haar landen.

De weduwe van Gysbert Kettelslegers heette Anna Vincken.
Tussen 1726 en 1734 werden in dit gezin zeven kinderen geboren. Vijf van hen stierven eer ze volwassen waren. Gysbertus stierf in 1737, Anna Vincken is overleden in 1784. Ze was toen 89 jaar.

Dochter Agnes trouwde in 1751 met Willem Menten. Willem was afkomstig van Vliermaal(root). Ten minste twee van hun kinderen, Gisbert en Joanna, zijn in Vliermaal geboren. Het jongste kind, Catharina, is in Romershoven gedoopt; dat was in 1771.
Willem Menten stierf in 1793.
De kinderen Menten
Zoon Gisbert Menten trouwde in februari 1786 in Romershoven met Aldegondis Hollants. Aldegondis was in 1760 in Hoeselt geboren als dochter van Simon Hollants en Catharina Weyns.
Agnes, de oudste dochter van Gisbert en Aldegondis, kwam er al aan in juni 1786. Volgden nog: Catharina en Wilhelmus.
Aldegondis Hollants stierf in mei 1791, Gisbert Menten in november 1803.

Dochter Joanna Menten trouwde in 1782 met Paulus Vandebosch, de zoon van Hendrik Vandebosch en Margareta Erkens (zie nr. 35).

Dochter Catharina Menten trouwde in april 1789 met Jan Verjans van Schalkhoven. Hij was er in 1758 geboren als zoon van Joannes Verjans en Maria Stas. Hun kinderen zijn in Romershoven geboren in de jaren 1790-1795: Maria, Maria-Agnes en Lambertus. In 1800 kwam dan Aldegondis Menten ter wereld, dochtertje van Catharina Menten, de weduwe van Jan Verjans. Het overlijden van Jan Verjans is niet geregistreerd.
Zoon Gerard Kettelslegers trouwde op 10 september 1768 in Hoeselt met Christina Vandebroeck, een dochter van Jacob Vandebroeck en Maria Knapen, pachters van de hoeve Aanlof. Hun drie dochters Anna-Gertrudis, Maria en Maria-Catharina, zijn tussen 1769 en 1774 in Hoeselt gedoopt.

3. Het echtpaar Wilhelmus Stas & Anna Verjans. Hun dochter Maria. Willem is wever.

Anna Verjans was in Hoeselt geboren als de dochter Egidius Verjans en Maria Hollants, ze was de oudste zus van Laurentius Verjans (zie nr. 5).
Willem Stas en Anna Verjans trouwden in Romershoven, in mei 1735. In dit gezin werden tussen 1736 en 1756 zeker zeven kinderen geboren, waarbij een tweeling.
weverswerkplaats
Tenminste drie van de kinderen zijn jong gestorven. In leven bleven: Maria, Elizabeth en Andreas.
Anna Verjans stierf in 1764, Willem Stas in 1777.

Dochter Maria Stas trouwde in 1764 met Wynandus Kettelslegers. (zie nr. 39)

Dochter Elizabeth Stas trouwde in 1784 met Gysbertus Kettelslegers, van Vliermaal.

Zoon Andreas Stas trouwde in 1785 met Joanna Crommen, een dochter van Hubertus Crommen en Joanna Gielen (zie nr. 26). In hun gezin kwamen minstens acht kinderen ter wereld: Anna-Maria (+), Hubertus, Wilhelmus, Joanna (+), Anna-Maria, Joanna, en de tweeling Petrus & Elizabeth.

4. Het echtpaar Joannes Wijnants & Maria Broens (Braens). Joannes is landbouwer met twee paarden. Hij huurt, of pacht, zijn huis en zijn landen.

In dit gezin zijn in 1761 en 1764 de zoontjes Martinus en Laurentius geboren. Van geen enkel gezinslid komen de namen verder in de registers voor!

5. Het echtpaar Laurentius Verjans & Maria Clerx. Laurentius is wever.

Laurentius en Maria zijn allebei in Hoeselt geboren; hij in 1721, zij in 1730.
De ouders van Laurentius: Egidius Verjans & Maria Hollants
Egidius Verjans was gedoopt in Hoeselt, Maria Hollants in Romershoven.
Het huwelijk van Egidius en Maria werd in Hoeselt ingezegend op 20 oktober 1709. Tussen februari 1710 en 1723 zijn daar zes van hun kinderen gedoopt. Daarna vinden we dit echtpaar terug in Romershoven, waar in 1727 hun jongste kind ter wereld kwam. Mogelijk - zelfs hoogstwaarschijnlijk - is er in de tussenperiode nog een kind geboren. De zeven officieel geregistreerde telgen op een rij: Anna, Guilielmus, Walterus, Elysabeth, Laurentius, Josephus en Henricus. De vermoedelijk vergeten zoon was: Joannes (zie nr. 7). Vader Egidius Verjans stierf in 1737, moeder Maria Hollants in 1734.

De ouders van Maria: Petrus Leclercque & Margarita Candelaers
Over de afkomst van Maria Clerx zijn er weinig gegevens. Gezien haar oudste zoon de naam Egidius kreeg, naar de vader van Laurentius, zal de naam van de tweede zoon, Petrus, verwijzen naar de vader de Maria. In 1729 werd in Hoeselt het huwelijk ingezegend van ene Petrus Leclercque van Tongeren en Margarita Candelaers van Hoeselt. Margarita verbleef vermoedelijk in Hoeselt. Ze was er niet geboren en de naam Candelaers kwam verder niet in Hoeselt voor.
Een jaar later is Maria(-Barbara) Clercque in Hoeselt geboren. Verder zijn er geen gegevens meer over dit gezin.
Laurentius Verjans en Maria Clerx trouwden in 1755 in Romershoven. Buurman Willem Stas (nr. 3) was getuige. Hun zes kinderen kwamen ter wereld tussen 1756 en 1768. Twee van hen stierven bij de geboorte. Bleven in leven: Egidius, Petrus, Wilhelmus en Maria-Margareta. Petrusje zou jong sterven.
Maria Clerx is in 1768 overleden, haar man, Laurentius, in 1786.

Zoon Egidius trouwde in 1788 met Margareta Vandenbosch, de toen 24-jarige dochter van Willem Vandenbosch en Catharina Lenaerts (nr. 36). Dat gebeurde een goed jaar na de geboorte van hun eerste kind. Hun vier kinderen kwamen er wereld tussen 1787 en 1795: Wilhelmus, Joannes, Egidius en Catharina.

In 1790 nam zoon Wilhelmus de 26-jarige Elisabeth Maghils uit Diepenbeek tot vrouw. Hun oudste drie kinderen, geboren tussen 1790 en 1794, kregen de namen Laurentius, Aldegondis en Anna-Maria.

6. Het echtpaar Egidius Verjans & Aleidis Vergertruyen. Hun dochter Maria Verjans. Egidius is werkman.

Egidius was een zoon van Lambert Verjans en Anna Hollants. Vader Lambert was, na zijn huwelijk met (de vermoedelijk Romershovense) Anna Hollants, naar Romershoven verhuisd. De roots van Aleidis zijn niet met zekerheid te achterhalen.
Toen in 1748 echter één van hun kinderen gestorven was vergiste de pastoor zich en schreef hij: dochter van Egidius Verjans en Aleidis Moosen.
In Hoeselt werd in 1712 een Aldegondis geboren, kind van het echtpaar Gerard Vergertruyen x Maria Moosen. Gezien de namen Aldegondis en Aleidis vaak door elkaar gebruikt werden zou dit kindje de toekomstige echtgenote kunnen zijn van Egidius Verjans.
Egidius Verjans en Aleidis Vergertruyden trouwden in oktober 1736. Algauw, in januari 1737, kwam hun eerste kind Lambertus ter wereld. In de loop van eenentwintig jaar - tot 1758 - volgden nog zeven kinderen. Zij kregen de namen Lambertus, Maria, Guilhelmus(+), Aldegondis(+), Anna, Gerardus, Elisabeth en Aldegondis. Twee van de kinderen zijn op jeugdige leeftijd overleden.
Aleidis Vergertruyen stierf in 1779, Egidius Verjans in 1784, 69 jaar oud.

Dochter Maria is ongehuwd overleden in 1772. Dochter Anna bleef vermoedelijk ook ongehuwd. De andere kinderen trouwden op rijpere leeftijd.

Zoon Gerard woonde in 1797 in Hoeselt en trouwde daar met Maria Peters, inwoonster van Hoeselt, maar geboren in Vliermaal.

Dochter Aldegondis trouwde in 1788, in Romershoven, met Eustachius Menten. Eustachius, of Stas, was geboren in Romershoven als zoon van Eustachius Menten en Maria Poels (zie nr. 32). Aldegondis en Eustachius kregen twee kinderen. Het oudste kind werd anderhalf jaar oud en het jongste stierf nog op de dag van de geboorte. Aldegondis is overleden op 9 november 1791, 12 dagen na de bevalling. Ze was 33 jaar oud.

Dochter Elisabeth tenslotte koos in mei 1791, ze was toen goed 37, voor Hubertus Schepers. Hubert was de zoon van Lambert Schepers en Helena Crommen (zie nr. 13).

7. Joannes Verjans en Elisabeth Verjans, broer en zus. Joannes is smid.

Jan en Elisabeth waren de broer en zus van Egidius Verjans (nr.6).
Naar alle waarschijnlijkheid woonden ze, als ongehuwde kinderen, nog in het ouderlijk huis. Daar was hun vader, Lambert, een week voordat de pastoor zijn volkstelling afsloot, gestorven.
Dit betekent dat ook vader Lambert smid was. Jan zette het eeuwenoud familieambacht verder: al rond 1600 waren de Verjansen, toen nog Verjennen, smeden in Hoeselt en in Schalkhoven!

Jan trouwde in 1771 met Margaretha Hollants, zijn buurmeisje - of buurvrouw (zie nr. 8). Hun twee kinderen, Lambert en Joannes, zijn geboren in 1770 en 1776. Ze zijn allebei jong gestorven. Margareta is overleden in 1776, Jan in 1779.

Over zus Elisabeth is geen verdere informatie te vinden.

8. Het echtpaar Joannes Hollants & Maria Crommen. Hun dochters Margareta en Helena Hollants. Joannes is haammaker.

Jan en Maria trouwden in 1741 en kregen twee kinderen: Margareta en Helena. Jan stierf in 1787, 74 jaar oud, Maria is overleden in december 1794.

Dochter Margareta, geboren in 1741, trouwde in 1771 met buurman Joannes Verjans (nr. 7), van wie ze in 1770 al een zoontje Lambertus op de wereld had gezet. In juni 1776, vijf maanden na de geboorte van hun tweede zoontje Joannes, stierf Margareta.

Dochter Helena, geboren in 1745, beleefde in 1768 het meest ingrijpende jaar van haar leven: ze raakte in verwachting en trouwde in juni met Joannes Martens, de vader van haar kind. Twee maanden later was ze al weduwe toen Joannes in het Bruggeveld werd doodgebliksemd. In oktober baarde ze een zoontje: Joannes Martens junior. Zoon Joannes stierf in juni 1788, net geen twintig. De jongen liet aan de kerk van Romershoven een som geld na ter stichting van een jaargetijde - voor zijn eigen zielenheil en dat van zijn ouders.
Ondertussen had Helena Hollants niet stilgezeten: Ze was in 1779 een tweede keer moeder geworden van de kleine Henricus …Hollants! Zijzelf én de natuurlijke vader, Petrus Proesmans, legden tegenover de pastoor een bekentenis af over het vaderschap! Vijf maanden na de dood van haar zoon Joannes (1788) hertrouwde Helena met Joannes Schoefs, een vijftien jaar jongere dorpsgenoot (zie nr. 11). Helena stierf op 3 januari 1792.

9. De weduwe van Henricus Schoefs. Haar zoon Melchior Schoefs. De weduwe is werkvrouw.

Henricus Schoefs en Elisabeth Driesen trouwden in 1730. Ze kregen, tussen 1732 en 1744, zes kinderen: Melchior, Gerardus, Maria-Agnes (+), Joannes, Beatrix (+) en Henricus.
Echtgenoot Hendrik stierf in 1762. Ook zeker twee van hun kinderen waren toen al overleden. Alleen over zoon Melchior is in de registers van Romershoven nog informatie te vinden.

Zoon Melchior trouwde in 1771 met Maria Volders van Hoeselt en ze bleven in Hoeselt wonen. In 1773 kwam hun enig dochtertje Elisabeth ter wereld. De moeder stierf bij de geboorte. Vier maanden na de dood van zijn vrouw was Melchior hertrouwd met Maria Geurts of Geerts, die van Munsterbilzen afkomstig was maar in Hoeselt woonde. In de late jaren 1770 woonden Melchior en Maria terug in Romershoven. Daar zijn de dochtertjes Maria-Agnes en Maria-Elisabeth geboren. Melchior stierf in 1789, 55 jaar oud; Maria Geerts was 65 toen ze in 1792 overleed.
Dochter Elisabeth, uit het eerste huwelijk van Melchior, zou in 1794 in Romershoven overlijden. Ze stichtte een jaargetijde met een kapitaal van 100 gulden, dat ze in Hoeselt had uitstaan bij ene Jan Panis.
10. Het echtpaar Petrus Proesmans & Christina Festiens. Petrus is wever.

Dit wordt een heel verhaal!
Christina Vesthiens(!) trouwde in 1750 met Guilielmus Poels de zoon van Jan Poels en Maria Noben (zie nr. 41). Christina was in 1726 in Werm geboren in het gezin van Jan Festiens & Ida Brauns.
Christina en Guilielmus kregen samen drie kinderen en dan stierf Guilielmus in april 1757. Een jaar eerder was hun oudste kind gestorven en hun jongste dochter gaf enkele weken na haar vader de geest. Alleen dochtertje Ida bleef voorlopig in leven, ze zou echter niet ouder worden dan 15 jaar.
Na vijf maanden weduwschap hertrouwde Christina op 22 september 1757 met Petrus Proesmans, die gedoopt was in Wintershoven. Nog geen zeven maanden later kwam hun tweeling ter wereld. De kinderen leefden net lang genoeg om gedoopt te worden met de de namen Petrus en Maria. Er volgden nog zes geboorten. Alleen de twee jongste kinderen bleven in leven: Maria en Joannes Proesmans. Christina stierf op 21 oktober 1777.
En Petrus Proesmans?
Op 7 april 1779 schonk ene Helena Hollants, die weduwe was, het leven aan een zoontje dat de naam Henricus Hollants kreeg. De pastoor noteerde in het register van de "illegitieme kinderen" dat Petrus Proesmans de vader was en dat zowel de moeder als de vader van het kind dit hadden toegegeven (zie nr. 8). Nochtans koos Petrus uiteindelijk voor een andere tweede bruid… In 1780 hertrouwde hij met Clemens Pellaers, geboren in Hoeselt, de weduwe van Bartholomeus Jorissen (nr. 29) en de zus van Elisabeth Pellaers (nr. 12). Clemens had zelf in augustus van het voorbije jaar het leven geschonken aan een onwettig zoontje, niet van Petrus Proesmans maar van ene Henricus Peters (zoals beide betrokkenen aan de pastoor bekend hadden). Petrus en Clemens kregen samen nog één dochtertje.

11. Het echtpaar Wilhelmus Schoefs & Elizabeth Jorissen. Wilhelmus is wever.

Willem was in 1739 geboren als zoon van Joannes Schoefs en Anna Catharina Noben (zie nr. 12). Elisabeth kwam in 1740 ter wereld in het gezin van Franciscus Jorissen en Maria Gielen (nr. 16).
Willem en Elizabeth waren nog echt jong toen ze op 13 juli 1760 trouwden. Maar het was van moetes. Hun oudste zoon kwam eraan op sinterklaasdag 1760. Hun jongste en negende telg werd geboren in 1785. Alle negen kwamen de kinderen heelhuids door hun jeugdjaren. Hun namen: Joannes, Maria, Martinus, Anna, Joanna, Franciscus, Catharina, Maria-Anna en Elisabeth.

Zoon Jan trouwde in 1788 met de ietwat oudere Helena Hollants, die al een heel leven en veel ervaring achter de rug had. Er zijn geen kinderen geboren uit dit huwelijk. (zie nr. 8)

12. Het echtpaar Joannes Schoefs & Catharina Noben. Hun zoon Melchior Schoefs. Joannes is werkman.

Catharina Noben, de voorgeschiedenis:
Catharina, of Anna-Catharina, Noben schonk in februari 1729 in Romershoven het leven aan de kleine Arnoldus Maendagh, zoontje van ene Arnoldus Maendagh. Volgens het doopregister was de jongen een onwettig kind. De peter van de jongen was Joannes Poels, de man van Catharina's zus Maria (zie nr. 41). Als vervang-meter trad Marie Peruck op, de vroedvrouw die het kind ter wereld hielp komen. Ze deed dat in naam van Gertrudis Aerembeergh. Dat klinkt verweg en heel voornaam. Zoon Arnold Maendagh is in december 1747 gestorven.

Op 29 april 1731 trouwden dan Jan Schoefs en Catharina Noben bij de paters Carmelieten in Munsterbilzen. Hun vier kinderen zijn in Romershoven geboren in de jaren 1730: Elisabeth, Martinus, Melchior en Willem. Jan en Catharina stierven allebei in 1771; hij in januari, zij in december.

Dochter Elisabeth trouwde in 1757 met Henricus Beerden. In 1759 werd een dochtertje geboren dat enkele dagen later overleden is. Zelf stierf Elisabeth in september 1762.

Zoon Martinus trouwde in 1756 met Catharina Peters (zie nr. 21). In 1760 werd hun dochtertje Aldegondis geboren. Martinus is overleden in 1761, hij was 27 jaar oud.

Zoon Melchior was ten tijde van de volksteling nog jonkman en woonde thuis, maar zou in 1767 in Hoeselt trouwen met de Hoeseltse Elisabeth Pellaers. Hun kinderen Catharina, Guilielmus en Joannes zijn in Romershoven, tussen 1768 en 1775, geboren.

Zoon Willem woonde naast zijn ouders (zie nr. 11).

13. Het echtpaar Lambertus Schepers & Agnes Verjans. Lambertus is werkman.

Lambertus Schepers trouwde in juni 1748, in eerste huwelijk, met Helena Crommen. Dat was wel erg dringend want in juli al zag hun eerste spruit het levenslicht. Van 1750 tot 1757 volgden nog zes kleine Schepertjes, om in 1761 effectief te eindigen met nummer acht. Dit laatste kindje kostte Helena het leven: ze stierf twaalf dagen na de geboorte van de kleine Catharina. Vier van de acht kinderen waren ondertussen overleden. Lambertus bleef in augustus 1761 achter met Henricus, Egidius, Hubertus en de pas geboren Catharina. Hij had hulp nodig. En gauw.
In februari 1762 hertrouwde Lambert, na afkoop van de 3 kerkelijke roepen, met de 43-jarige Agnes Verjans, de dochter van Lambert Verjans en Anna Hollants en de zus van de gezinnen nr. 6 en nr. 7. Dit huwelijk bleef kinderloos. Toen Agnes in 1784 stierf noteerde de pastoor dat ze "asthmatica" was.

Zoon Egidius werd in februari 1785 vader van een - onwettige - dochtertje dat hij verwekt had bij Maria Vandenbosch (zie nr. 36). Althans zo biechtte hij op aan de pastoor. Grootvader Lambert was peter. De pastoor registreerde het doopsel in het register van de illegitieme kinderen met de speciale vermelding dat peter Lambert koster was van Romershoven. Met enig leedvermaak?
Enkele jaren later overkwam het Egidius weer: in 1791 schonk ene Catharina Hendriks het leven aan een kleine Egidius, het onwettig zoontje van Egidius Schepers, zoals beide ouders in de biecht bekend hadden aan mijnheer pastoor!

Zoon Hubertus trouwde in 1791 met een Elisabeth Verjans.

14. Het echtpaar Gysbertus Gielen & Johanna Schepers. Hun zoon Joannes Gielen. Gysbertus is landbouwer, hij heeft één paard en huurt, of pacht zijn huis en zijn landen.

Johanna Schepers was de zus van Lambertus Schepers (nr. 13). Gysbert en Johanna trouwden in februari 1747. In 1760 werd hun zevende en laatste kind geboren.

18 december 1752 was een erg dramatische dag voor dit gezin: hun dochtertje Catharina stierf én Joanna baarde een zoontje Egidius dat na een spoeddoopsel eveneens de geest gaf. Beide kinderen zijn de volgende dag tezamen begraven. Bleven in leven: Gisbertus, Egidius, Petrus, Catharina en Franciscus.
Er zijn geen verdere gegevens over dit gezin.

15. Het echtpaar Joannes Menten & Agatha Jorissen. Martinus Menten, hun knecht. Joannes is snijder of kleermaker.

Joannes en Agatha trouwden in 1753. Hij was afkomstig van Vliermaal, zij was in 1734 in Romershoven geboren als dochter van Jan Jorissen en Ida Broeders. In hun gezin zijn tussen 1754 en 1776 tien kinderen geboren van wie er twee enkele maanden na de geboorte stierven. Bleven in leven: Paulus, Ida, Joanna, Anna Catharina, Agatha, Joannes, Elizabeth en Maria. Vader Jan Menten stierf in 1775, moeder Agatha bezweek in 1782 aan vehementis doloribus internis of heftige inwendinge pijnen. Ze was 48 jaar.

Martinus Menten, de knecht, was niet in Romershoven geboren.

16. De weduwe van Frans Jorissen. Joannes Bielen, Joannes Jorissen en Catharina Kettelslegers, haar dienstboden. De weduwe houdt vijf paarden, zij huurt of pacht haar huis en de meeste van haar landen.

Frans Jorissen was de oom van Agatha Jorissen in woning nr. 15. Frans trouwde in eerste huwelijk met Maria Gielen. Dit huwelijk komt niet voor in de parochieregisters van Romerhoven. Wel genoteerd zijn de doopsels van hun 8 kinderen, geboren tussen 1735 en 1750. Een maand na de geboorte van het jongste kind stierf Maria. Vier van hun kinderen zijn jong overleden. Van de vier andere kinderen waren op het ogenblik van de volkstelling de drie meisjes, Joanna-Maria, Isalbella en Elisabeth, getrouwd en het huis uit. Alleen de net 15-jarige zoon Jan zou op dat ogenblik nog thuis moeten zijn: vermoedelijk staat hij in de volkstelling vermeld als dienstbode van zijn stiefmoeder! Want in 1754 was Frans in Vliermaal hertrouwd met ene Maria Catharina Gierens.
In 1755 en 1759 zijn hun dochterjes Anna Gertrudis en Marie Catharine geboren.
Frans Jorissen stierf op 30 december 1762. Maria Catharina Gierens was dus de weduwe die in 1763 aan het hoofd stond van de het huishouden en het landbouwbedrijf.

Dochter Isabella trouwde in 1755 met Jaoannes Timmermans van Diepenbeek.
Dochter Joanna Maria trouwde in 1759 met Frans Crommen. (zie nr. 26)
Dochter Elisabeth werd in 1760 de vrouw van Willem Schoefs. (zie nr. 11)
Dochter Maria Catharina trouwde in 1788 met een Jan Gielen van Vliermaal.

De dienstboden:
Joannes Bielen was niet afkomstig van Romershoven; Catharina Kettelslegers vermoedelijk wel, maar ze is moeilijk in de juiste familie thuis te wijzen. Jan Jorissen was waarschijnlijk de jongste zoon des huizes, gedegradeerd tot knechtje.

17. Het echtpaar Joannes Geuskens & Maria Gilisen. Michael Gielen, Laurentius Stas en Gertrudis Voncken, hun dienstboden. Joannes is landbouwer, hij werkt met drie paarden, bezit zijn eigen huis, maar pacht de meeste van zijn landen.

Het echtpaar Geuskens-Gilissen woonde ter plaatse Eyckenboschke op de grens van Romershoven, Aanlof (Daenloe), Diepenbeek en Vliermaal(root). Maria Gilissen was vermoedelijk afkomstig van Vliermaal, want het was de pastoor van Vliermaal die in 1746 hun huwelijk inzegende.
In dit gezin zijn, tussen 1747 en 1762, zeven kinderen geboren: Herman (+), Lambertus-Guilhelmus (+), Herman, Christina, Anna-Gertrudis, Maria-Petronella en Henricus-Antonius.
De oudste twee stierven in juni 1750.

Zoon Herman, geboren in 1751, zou, door zijn huwelijk in 1779 met Judith Wolters, de weduwe van pachter Vandebroeck van de hoeve Loffelt, zelf pachter worden van dit grote pachthof. De enige dochter van Herman en Judith is geboren in 1781. Deze dochter, Anna Maria Geuskens, trouwde in het begin van de 19de eeuw met een Renier Bollen uit Bilzen.
Dit echtpaar introduceerde de naam Bollen in Romershoven…

Dochter Petronella trouwde in 1792 met Hubert Daenen van Hoeselt.

Zoon Henricus-Antonius werd notaris en trouwde in 1787 met Gertrudis Vandebroeck, de stiefdochter van zijn broer Herman. In 1789 resideerde Hendrik-Antonius nog in Romershoven, niet de ideale plaats voor een notariskantoor! Zijn broer – alias schoonvader - leende hem het kapitaal waarmee hij zich een confortabele notariswoning aankocht in Tongeren, in de Jekerstraat, nl. het huis met schild "De Goede Vrouw".

Vader Joannes Geuskens stierf in 1804. Hij was toen 78 jaar oud en weduwnaar.

Geen van de drie diensboden was in Romershoven geboren.

18. Het echtpaar Theodorus Vergertruyen & Anna Schepers. Hun kinderen Joannes en Catharina Vergertruyen. Theodorus is landbouwer met twee paarden, hij huurt, of pacht, zijn huis en de meeste van zijn landen.

Theodoor en Anna trouwden in 1743. Hun zes kinderen werden geboren tussen 1744 en 1759. Ze bereikten alle zes de volwassen leeftijd: Joannes, Catharina, Elisabeth, Agnes, Gertrudis en Egidius.

Eind 1781 sloeg het noodlot toe: de dertigjarige dochter Agnes stierf op 30 oktober, de vader op 3 november en de moeder op 28 december. Telkens was de doodsoorzaak diarrhea of de ziekte die de gewone mens miserere in de darmen of rode loop noemde, met andere woorden: dysenterie.
Bij hun overlijden waren Theodoor en Anna respectievelijk 75 en 70 jaar oud.

Alleen van de drie dochters is het huwelijk met zekerheid terug te vinden:

Dochter Catharina trouwde in januari 1779 met Henricus Gysens van Vliermaal. Hun zoontje Jan werd vijf maanden later in Romershoven geboren en is nog in hetzelfde jaar overleden. Bleef dit echtpaar in Romershoven wonen? Was Henricus Gysens gestorven? Het is een feit dat een Catharina Vergertruyen - en er was er maar één in Romershoven - zich in 1786 serieus vergaloppeerde: zij schonk op 17 november het leven aan een onwettig zoontje: Theodorus Servaes. De vader heette Gerard Servaes, zoals aan de pastoor was opgebiecht. Gertrudis Vergertruyen - en er was er maar één - trad op als meter.

Dochter Elisabeth werd in juli 1778 officieel de vrouw van Arnold Libens van Eigenbilzen, nadat hun zoontje Jan in januari van hetzelfde jaar in Romerhoven was geboren. Ook hun tweede kind Theodoor kwam daar een jaar later ter wereld.

Dochter Gertrudis nam in januari 1786, in Hoeselt, Leonard Scherpenberg van Hoeselt tot haar wettige echtgenoot. Net op tijd, zo werd hun zoontje Gerard twee maanden later in Romerhoven wettig geboren.

19. Het echtpaar Lambertus Thijsen & Margareta Raskingh. Thomas Thomson en Maria Martens, hun dienstboden. Lambertus heeft drie paarden, hij huurt, of pacht, zijn huis en zijn landen.

Lambert Thijsen was geboren in Herk, ook wel Ridderherk genoemd, onder de parochie Overrepen. In 1756 trouwde hij in Althoeselt met de Althoeseltse Margaretha Raskingh. Hun oudste twee kinderen werden daar, in 1757 en 1759, geboren. Van 1761 tot 1774 volgden in Romershoven nog acht kleine Thijsentjes. Het oudste zoontje stierf als zevenjarige, twee andere kinderen stierven als adolescenten. Hun namen:
Egidius (+), Beatrix, Johanna, Maria, Eustachius, Joannes, Egidius (+), Margarita (+), Christina en Nicolaus.

Dochter Beatrix trouwde in 1782 met Joannes Timmermans van Bilzen.

Toen Lambert Thijsen in 1790 op 63-jarige leeftijd stierf was hij pachter van de hoeve Rensroy. Of Margareta als weduwe de hoeve verder bleef pachten is niet duidelijk.

De twee dienstboden, Thomas Thomson en Maria Martens, waren niet in Romershoven geboren.

20. Het echtpaar Jacobus Peters & Maria Billen. Jacobus is landbouwer met twee paarden, bezit een eigen huis en pacht de meeste van zijn landen.

De arenleessters, Millet
Jacob was de zoon van Daniel Peters en Aldegondis Ketelslegers. Maria Billen was hoogstwaarschijnlijk geen geboren Romershovense.
Daniel en Maria trouwden in 1755. Ze kregen acht kinderen van wie er drie nog in hun eerste levensjaar stierven: Daniel (+), Joannes-Ludovicus, Aldegondis, Joannes (+), Daniel, Ludovicus, Catharina (+) en Joannes.

Zowel Jacob als Maria stierven op 65-jarige leeftijd: zij in 1786, hij in 1789. Over hun kinderen is geen informatie teruggevonden.

21. Het echtpaar Lambertus Leunissen & Catharina Peters. Lambertus is werkman.

Catharina was een jongere zus van Jacobus Peters (nr. 20). Ze was geboren in 1729 en trouwde in 1756 met haar dorpsgenoot Martinus Schoefs (nr. 12). In 1760 werd hun dochtertje Aldegondis geboren en anderhalfjaar later stierf echtgenoot Martinus.

Catharina hertrouwde in 1762 met ene Lambert Leunisen, die niet in Romershoven geboren was. Mogelijk was Lambert een zoon uit het andere gezin Leunissen dat ten tijde van de volkstelling in Romershoven woonde (nr. 28).
Lambert en Catharina kregen twee kinderen: Maria en Daniel.
Catharina Peters stierf eind 1767, drie maanden na de geboorte van haar zoontje.
Mogelijk verliet echtgenoot Lambert dit tranendal in 1772. Er waren in Romershoven gelijktijdig twee mensen met dezelfde naam - één van hen stierf in 1772. Er wordt bij dit overlijden geen informatie gegeven over leeftijd of echtgenote.

Dochter Maria Leunisen werd in 1787 moeder van de kleine Joannes Vangertruyen, zoontje van een gelijknamige vader, uit "Roit". In 1795 trouwde ze dan uiteindelijk toch met die vader. Of met een naamgenoot? Zij stierf in 1846.

Naar deel 2 met de gezinnen 22 - 42


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be