Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

Qualiteijt en conditie van de Rommelaren - familiekronieken, deel 2

26. Henricus Crommen weduman houdende drij peerden op syne eygen huysche maer huerende het meestedeel van hunne landen, Hubertus Crommen getrouwt met Johanna Gielen, en Franciscus Crommen getrouwt met Johanna Jorissen kinderen der bovenges. weduman
Met dit tweede deel van de Romershovense familiekronieken is het drieluik waarin de volkstelling van 1763 centraal staat, voltooid...


De gezinnen 22-42

22. Het echtpaar Daniel Palmaers & Catharina Wijnants. Daniel is werkman.

Daniel was de zoon van Guilhelmus Palmaers en Catharina Wagemans. Hij trouwde met Catharina Wijnants uit Vliermaal.
Tussen 1748 en 1767 zijn in Romerhoven in dit gezin zeven kinderen geboren die allen de volwassen leeftijd bereikten: Catharina, Aldegondis, Elisabeth, Maria, Joanna, Anna en Wilhelmus.
Hun vader Daniel stierf in 1786 op 72-jarige leeftijd.

Dochter Catharina trouwde in juli 1771 met Petrus Kettelslegers (zie nr. 39). Hun onwettig dochtertje, dat een kleine twee maanden eerder geboren was, werd gewettigd en daarna zagen in dit gezin nog acht kinderen het levenslicht.

Dochter Maria trouwde in september 1784 met Henricus Berden. Hun enig kindje, Maria, is in februari 1785 geboren. Maria zelf stierf in april 1787 door een "kwade koorts". Haar man is in 1837 overleden; hij werd 94 jaar en is nooit hertrouwd.

23. Joannes Rutten, weduwnaar. Zijn dochter Johanna Rutten en haar man Lambertus Battes. Joannes is werkman.

Jan Rutten en Ida Smets trouwden in Hoeselt, in het jaar 1734. De pastoor van Hoeselt noteerde dat Jan gedoopt was in Romershoven en Ida in Hoeselt. Het doopsel van Ida is echter niet terug te vinden in de Hoeseltse parochieregisters.
De doopsels van hun drie kinderen Catharina (1735), Gerardus (1737) en Joannes (1744) staan in de registers van Romershoven, maar dat van dochter Johanna, die met man en kinderen bij haar vader inwoonde, komt er niet in voor.
De kleine Catharina en Joannes zijn korte tijd na de geboorte overleden. Ida Smets stierf in 1752, Jan Rutten leefde tot in 1775.

Zoon Gerard trouwde in 1762 met Catharina Poels. Dit huwelijk bleef kinderloos (zie nr. 41).

Het huwelijk van dochter Joanna met Lambert Battes [Battes/Battis/Baptist] komt niet voor in de registers van Romershoven. Lambert was niet in Romershoven geboren.
In het gezin Battis-Rutten zijn, in Romershoven en tussen 1760 en 1765, drie kinderen geboren : Willem, Maria en Jan. Janneke leefde maar een klein half jaar.
Lambert Battis stierf in 1778, Joanna Rutten in 1780.

24. Het echtpaar Deodatus Corcelius & Christina Vandebroek. Wilhelmus en Gertrudis Vandormael, kinderen uit het eerste huwelijk van Christina. Aldegondis Sijmens, hun dienstbode.
Deodatus is landbouwer met twee paarden, hij bezit zijn eigen huis en pacht de meeste van zijn landen.


Corcelius, de voorgeschiedenis
In de 17de eeuw woonde de familie Corcelius op het - in verval rakend - kasteel Ter Bosch in Hoeselt. En van hun kinderen, Ludovic Corcelius, trouwde in februari 1691, in Romershoven, met Maria Haywegen, een meisje dat behoorde tot de Romershovense upper class van Sitsingen. En het was zeker geen huwelijk 'met de handschoen', want al in juni van datzelfde jaar werd in Hoeselt hun eerste telg boven de doopvont gehouden. Er kwamen nog 9 kleine Corceliusjes van wie er vijf op erg jeugdige leeftijd stierven. Vermoedelijk is dit echtpaar na 1705 in Romershoven gaan wonen. Hier staan althans de huwelijken van drie van hun kinderen geregistreerd.

Dochter Catharina trouwde in 1731 met Walter Clerx uit Vliermaal, de vader van haar in 1729 geboren zoontje!

Zoon Joannes-Guillielmus was wellicht de strafste don juan van de familie! In het register van de illegitieme kinderen lezen we dat hij in 1737 vader werd van een zoon 'Joannes-Guillielmus', ter wereld gebracht door ene Helena Peters. Eind september 1739 trouwde hij met de hoogzwangere Ida Hollants en een goede maand later werd hun - dit keer legitiem - zoontje Ludovicus geboren. Het kindje stierf een maand na de geboorte. Hun tweede kind, Bartholomeus, bleef in leven.
Joannes-Guillielmus stierf in 1742, Ida in 1753. Joannes-Guilielmus werd in de kerk begraven. Ida niet.

En zoon Deodatus…
Deodatus Corcelius trouwde in 1744 met Christina Vandebroek, die een eigen voorgeschiedenis had…
Wat vooraf ging aan het huwelijk van Deodatus en Christina
In de 18de eeuw zijn verschillende leden van de familie Vandebroek vermeld als pachters van de grote pachthoven aan de rand van Romershoven: Loffelt en Aanlof.
Christina Vandebroek behoorde tot deze familie en woonde in Romershoven. Ze trad daar in 1722 in het huwelijk met Martinus Vandormael, een zoon van de pachter van Damereis. Het gezin vestigde zich in Romershoven. Met dit huwelijk van Martinus en Christina kwamen de Vandormaels in Romershoven terecht!
In het gezin Vandormael-Vandebroek werden o.a. geboren: Joannes, Gertrudis, Gerardus en Guilhelmus Vandormael.
Omdat de gegeven pas aanwezig zijn vanaf 1725 is het mogelijk dat er nog enkel kinderen ontbreken. Zo kwam bijvoorbeeld de Catharina Vandormael die in 1755 met Willem Vandebosch zou trouwen uit dit gezin.
In 1739, nog geen jaar na de geboorte van zijn jongste zoon, stierf Christina's echtgenoot Martinus.
Op 26 juni 1744 werd dan in Romershoven, wellicht onder grote belangstelling, het huwelijk ingezegend van Deotatus Corcelius en Christina Vandebroek.
Hun dochtertje is geboren op 4 december van hetzelfde jaar. De kleine Maria-Barbara stierf op 3 september 1747 en is in de kerk van Romershoven begraven. In het tweede huwelijk van Christina werden geen andere kinderen meer geboren.
Deodatus Corcelius stierf in 1780, Christina Vandebroek in 1775.

En de kinderen Vandormael...

Dochter Catharina trouwde in 1755 met Willem Vandebosch (zie nr. 36). Dit huwelijk bleef kinderloos.

Zoon Jan zette, misschien noodgedwongen, eind september van datzelfde jaar 1755 de grote stap: hij trouwde met Anna Jorissen, mogelijk een dochter van Frans Jorissen en Maria Gielen (nr. 16).
In februari bracht Anna de kleine Martinus Vandormael ter wereld. Het tweede zoontje van dit echtpaar, Franciscus, is geboren in 1758. Dit gezin komt niet voor in deze volkstelling. Vermoedelijk zijn ze uitgeweken.
In 1773, of daaromtrent, is Jan Vandormael voor de tweede keer getrouwd met Gertrudis Guffens uit Vliermaal. In 1780 woonde dit gezin in Romershoven: daar stierf toen hun (elders geboren) zoontje Joannes. Tussen 1781 en 1791 kwamen - in Romershoven - nog drie kinderen ter wereld: Maria-Christina, Anna-Catharina (+) en Catharina.

Dochter Gertrudis haastte zich in september 1763 met Herman Castro naar het altaar. Hun oudste werd geboren op nieuwjaarsdag 1764. Volgden nog Martinus en Joannes Castro.

Zoon Willem wachtte tot september 1775, 3 maanden voor de dood van zijn moeder, om te trouwen met Ida Stes uit de parochie Bilzen. En ja hoor, ook zijn oudste dochtertje zag het levenslicht vrij vlug na het huwelijk: in januari van het volgend jaar. Hun kinderen zijn geboren tussen 1776 en 1798: Christina, Martinus, Joannes-Martinus, Paschasius, Gerardus en Wilhelmus.

De naam van zoon Gerard Vandormael is nergens meer terug te vinden.

De dienstbode, Aldegondis Sijmens, was niet van Romershoven afkomstig.

25. Het echtpaar Hubertus Crommen & Gertrudis Poli. Hubertus is werkman.

Hubert Crommen werd in 1727 geboren als zoon van Daniel Crommen en Elisabeth Wiels. Hij trouwde in 1756, in Vliermaalroot, met Gertrudis Pauli; haar naam is meestal als 'Poli' geschreven.
Gertrudis was van Vliermaalroot, Hubert woonde op het ogenblik van zijn huwelijk in Hoeselt.
Vanaf 1757 tot 1766 werden hun kinderen in Romershoven geboren: Danil (+), Maria, Danil, Antonius en Elisabeth. In 1758 stierf een zoontje Jan, die wellicht elders gedoopt was.
Vader Hubertus en zoon Danil stierven in 1779. Gertrudis Pauli is in 1791 overleden op 67-jarige leeftijd.

Zoon Antonius trouwde in september 1794 met Maria Neusen, die in Romershoven woonde maar geboren was in Hoeselt. Hun oudste kindje, Gertrudis, kwam drie maanden later ter wereld. In 1796 werd zoontje Hubertus geboren.

Dochter Maria trouwde in 1786 in Gors-op-Leeuw met Henricus Mesotten. Hun dochtertje Anna-Elizabeth is in januari 1787 in Romershoven geboren.

26. Henricus Crommen, weduwnaar. Zijn zoon Hubertus Crommen en diens vrouw Johanna Gielen. Zijn zoon Franciscus Crommen en diens vrouw Johanna Jorissen. Henricus is landbouwer met drie paarden en bezit een eigen huis, maar hij pacht de meeste van zijn landen.

Henricus Crommen was de oom van buurman Hubertus (nr. 25), hij was de broer van diens vader Danil Crommen. Henricus was al sinds 1734 weduwnaar van Gertrudis Santelet.
Van drie van hun kinderen is de registratie van het doopsel terug te vinden: Elisabeth (1729), Frans (1730) en Henricus (1732). Elisabeth stierf een maand na de geboorte, Henricus in 1745. Zoon Hubertus, die met zijn gezin als inwonend bij zijn vader genoemd is, zal ergens in de jaren 1720 geboren zijn.
Het overlijden van vader Henricus staat niet in de registers.

Zoon Hubertus Crommen trouwde op 22 april 1754 met Joanna Gielen. Dat gebeurde in Romershoven maar niet voor de pastoor, wel voor de pater sacrist van het klooster van Munsterbilzen. De volgende dag, 23 april, werd hun oudste zoon Henricus geboren! Daarna, tot 1771, kwamen in dit gezin nog acht kinderen ter wereld: Maria, Helena, Anna, Guilielmus, Johanna, N.(+), Hubertus en Petrus.
De kinderen Crommen-Gielen
Zoon Henricus trouwde op 17 juli 1781 met Catharina Schepers, dochter van Gysbert Schepers en Elizabeth Withofs (zie nr. 40). Geen drie maanden later kwam de ooievaar. Tot in het jaar 1802 werden in dit gezin negen kinderen geboren.

Dochter Joanna trouwde in 1785 met Andreas Stas, zoon van Wilhelmus Stas & Anna Verjans (zie nr. 3). Ook zij hadden minsten negen nakomelingen.

Zoon Willem ging in november van hetzelfde jaar 1785 in Beverst trouwen met Catharina Timmermans. Vermoedelijk is dit gezin in Beverst gestart. Pas vanaf 1800 staan in het doopregister van Romershoven doopsels van hun kinderen.

Zoon Petrus…
Op 26 maart 1794 werd Joanna-Maria geboren, het onwettig dochtertje van Petrus Crommen en Aldegondis Verjans. Petrus en Aldegondis trouwden drie maanden later.
In de daaropvolgende jaren kregen ze nog op zijn minst drie kinderen.
Wie was Aldegondis?
Aldegondis Verjans werd in 1777 in Romershoven geboren als dochter van Willem Verjans en Maria-Catharina Somers. Willem was een zoon van Lambert Verjans en Anna Hollants (met andere woorden: de broer van Egidius, Jan, Elisabeth en Agnes die te vinden zijn onder de nummers 6, 7 en 13). Mogelijk was voor Willem een carrire als smid weggelegd in de ouderlijke smidse, maar in 1763 blijkt zijn jongere broer Jan de smid van dienst te zijn. Willem had toen al jarenlang het dorp de rug toegekeerd.
In het begin van de jaren 1750 nam zijn leven immers een drastische wending...

Op 13 november 1751 werd in Schalkhoven het onwettig zoontje geboren van Joanna Mott, die in barensween, en onder druk van de vroedvrouw, de naam van de vader prijsgaf: ze verklaarde onder eed dat Willem Verjans uit Romershoven, een ongehuwde jongeman, de 'dader' was. Het zoontje kreeg de naam Willem Verjans en groeide op bij zijn moeder. Met de familie uit Romershoven is het blijkbaar niet meer goed gekomen. Toen Willem junior in de jaren 1779-1789 zelf kinderen kreeg, was er geen enkele 'Verjans' bij de peters of meters.

Willem senior is dan uit Romershoven vertrokken, de 'wijde' wereld in. Later zal blijken dat nog tenminste n andere zoon van hem geboren is in de jaren 1750: Gerard. Gerard was 53 jaar oud in 1806 toen hij getuige was bij het huwelijk van zijn halfbroer Lambert. Er zijn geen gegevens over de moeder van Gerard of de toenmalige vrouw van zijn vader.
Vader Willem trouwde dan, in het begin van de jaren 1760, in 'Heer achter Maastricht' met ene Maria-Catharina Somers. In 1767 woonde het echtpaar in Romershoven en daar zijn hun kinderen Anna, Agnes, Joannes, Gertrudis, Aldegondis, Lambertus, Henricus en Willem geboren. Wellicht telde het gezin Verjans-Somers nog enkele kinderen mr, die geboren zijn r hun ouders in Romershoven arriveerden.

Vader Willem Verjans stierf in 1791; moeder Maria-Catharina Somers in november 1795.
Hun zoon Lambert zou later de grootvader worden van Lange Bertie.
Zoon Frans Crommen trouwde in 1759 met Johanna Jorissen. Johanna was in 1735 in Romershoven geboren als dochter van Franciscus Jorissen en Maria Gielen (nr. 16).
Tussen 1760 en 1782 kwamen in het gezin Crommen-Jorissen tien kinderen ter wereld. Henricus, Joannes-Franciscus, Gertrudis, Maria, Agnes (+), Franciscus, Joannes, Paschasius, Hubertus en Joanna.
Hun dochter Gertrudis trouwde in mei 1791 met Henricus Mercken, de zoon van Jan Mercken en Agnes Hollants. (zie nr. 30)
27. Het echtpaar Egidius Peters & Petronella Martens. Egidius is werkman n gerechtsbode.

Egidius was de zoon van een Daniel Peters van Romershoven. Er waren in de jaren 1720 echter twee verschillende 'vaders' met die naam. Meer duidelijkheid kan er dus niet gegeven worden, mede door het feit dat Egidius zelf geen kinderen had.

Egidius had gekozen voor een militaire carrire. In 1748 was hij ruiter in het Hollands leger. In 'sHertogenbos leerde hij Petronella kennen, de weduwe van Joannes Martens zaliger die bij leven miles gregarius was, of gewoon soldaat, bij de infanterie. Petronella was de dochter van Wilhelmus Wolffershausen; ze heette dus Petronella Wolffershausen, maar met zo'n naam moest ze in Romershoven niet aankomen. Martens dus.
Egidius en Petronella zijn op 28 augustus 1748 in 'sHertogenbos getrouwd door de legeraalmoezenier pater Tobias Schol.

Na zijn terugkeer in Romershoven werd Egidius vereerd met het ambt van gerechtsbode, een parttime job bij de plaatselijke schepenbank.

In Romershoven zijn geen kinderen van dit echtpaar geboren.
Egidius is overleden in januari 1769. Van Petronella Martens-Woffershausen is verder geen teken van leven meer gevonden.

28. Het echtpaar Lambertus Leunissen & Maria Gielen. Hun kinderen Catharina en Christianus Leunissen. Lambertus is landbouwer met twee paarden, bezit zijn eigen huis en pacht de meeste van zijn landen.

Van dit echtpaar is het huwelijk niet geregistreerd in Romershoven. Ook de hier genoemde kinderen zijn niet in Romershoven gedoopt.
Mogelijk was de Lambert Leunissen die onder nr. 21 woonde een kind uit dit gezin.
Maria Gielen stierf in september 1772, dochter Catharinia in 1777. En van beide Lamberts is in april 1772 overleden.

Een Christiaen Leunissen trouwde in 1795 met ene Agnes Berden.

29. Het echtpaar Guillielmus Jorissen & Gertrudis Hollants. Joannes Jorissen, Bartholomaeus en Anna Jorissen, hun kinderen. Christina Stas, hun dienstmeid. Guillielmus is landbouwer, hij houdt vier paarden, bezit een eigen huis en pacht de meeste van zijn landen.

Tussen 1726 en 1736 zijn in het gezin Jorissen-Hollants vier kinderen geboren : Bartholomeus, Guilhelmus (+), Anna-Catharina en Guilhelmus-Laurentius. Zoon Jan was vermoedelijk ouder, zijn doopsel staat niet in het doopregister. Mogelijk waren er nog andere kinderen, die in 1763 een eigen huisgezin hadden.
Gertrudis Hollants stierf in december 1768, Guillielmus Jorissen in mei 1772.

Zoon Jan is niet meer terug te vinden in de parochieregisters.

Dochter Anna trouwde in 1768 met de 34-jarige Henricus Vandebroeck, de zoon van de pachter van de hoeve Aanlof. Hun kinderen zijn in Romershoven gedoopt tussen 1769 en 1776: Jacob, Guilielmus, Martinus en Henricus Vandebroeck.

Zoon Bartholomeus trouwde begin maart 1771 met Clemens Pellaers van Hoeselt. Eind maart werd dochtertje Gertrudis geboren. In 1774 kreeg ze een zusje Anna-Catharina. Anna-Catharina zou tien jaar oud worden.
Bartholomeus stierf in 1776. Zijn weduwe, Clemens, schonk in 1779 het leven aan de kleine, onwettige, Henricus Pellaers. In de biechtstoel was de pastoor er achter gekomen dat een zekere Henricus Peters de vader was. In 1780 trad Clemens opnieuw in het huwelijk, dit keer met Petrus Proesmans, een man met een turbulent verleden. (zie nr. 10)

De dienstbode Christina Stas was niet in Romershoven geboren.

30. Servatius Mercken, weduwnaar. Zijn kinderen Servatius Mercken en Joannes Mercken met diens vrouw Agnes Hollants. Servatius is wever.

Servaes Mercken was de weduwnaar van Anna-Maria Diricken.
In 1722 is hun -vermoedelijk oudste- zoon, Joannes, gedoopt in Hoeselt. De pastoor noteerde dat het betreffende gezin in Althoeselt woonde.
Servaes zelf werd in 1697 in Althoeselt geboren als zoon van Joannes Mercken en Maria Haemelaers. Maria Diricken is in 1693 in Hoeselt geboren. Ze was de dochter van Bernard Diricken en Elisabeth Ketelslegers.

Servaes en (Anna)-Maria, en met hen hun zoon Jan, staan aan de oorsprong van de Romershovense Mercken-stam!

In dit gezin zijn geboren tussen 1722 en 1736: Joannes, Henricus, Maria, Servatius, Catharina en Libertus. En mogelijk nog eentje meer…
Catharina en Libertus zijn als kinderen gestorven, Henricus en Maria in het voorjaar 1753. Broer Servaes is ongehuwd overleden in 1784, op 53-jarige leeftijd.
Hun moeder Anna-Maria Diricken stierf in 1752, een half jaar na het huwelijk van haar zoon Jan. En vader Servaes Mercken vervoegde in 1770 zijn geliefden in het hiernamaals.

Restte Jan Mercken. Hij deed zijn best om de naam in stand te houden!
Jan Mercken en Agnes Hollants trouwden op 21 mei 1752. Agnes was geboren in 1729 als dochter van Guilhelmus Hollants en Agnes Schoefs. In het gezin Mercken-Hollants zijn tussen 1753 en 1771 acht kinderen geboren: Anna-Maria, Maria-Agnes (+), Servatius (+), Agnes, Henricus, Wilhelmus, Elizabeth en Gertrudis. Maria-Agnes en Servatius zijn als kind gestorven.

Dochter (Anna-) Maria trouwde in 1785 met Jan Menten, zoon van Eustachius Menten en Margarita Lenaerts (zie nr. 32)

Zoon Henrricus trouwde in mei 1791 met Gertrudis Crommen, dochter van Frans Crommen en Johanna Jorissen. (zie nr. 26) Hun kinderen zijn geboren vanaf 1793: Joannes, Franciscus, Agnes, de tweeling Maria & Henricus, …

31. Het echtpaar Wilhelmus Hollants & Ida Mercken. Ida Bertrans, hun dienstmeid. Wilhelmus is landbouwer met drie paarden, bezit zijn eigen huis en pacht de meeste van zijn landen.

Mogelijk was Ida Mercken een dochter van Servaes Mercken en Anna-Maria Diricken in woning nr. 31. Haar doopsel is niet terug te vinden. Ook Willem Hollants is niet precies thuis te wijzen.

Willem en Ida trouwden in 1754. Over dit gezin zijn er, behalve het huwelijk en het feit dat ze in 1763 in Romershoven een landbouwbedrijf runden, geen verdere gegevens. Dit betekent dat het vermoedelijk om een kinderloos huwelijk gaat.

De dienstbode, Ida Bertrans was hoogstwaarschijnlijk niet van Romershovense kom-af. Er was immers in heel Romershoven geen enkele andere 'Bertrans' te vinden. Lees onder nr. 34 hoe het Ida Bertrans verder verging.

32. Het echtpaar Eustachius Menten & Margareta Lenaerts. Eustachius is werkman.

Het huwelijk van Eustachius en Margareta staat niet in het Romershovens register. Margareta was mogelijk een zus van Catharina en Jan Lenaerts (nr. 36 en nr. 37).

Eustachius lijkt een broer te zijn van Willem en Jan Menten (terug te vinden onder nr. 2 en nr. 15).
Willem Menten was afkomstig van Vliermaal(root). Jan Menten kwam uit Vliermaal. Ze waren allebei peter van n van de kinderen van Eustachius!

Drie van de kinderen uit het gezin Menten-Lenaerts zijn in Romershoven gedoopt; ze werden geboren tussen 1755 en 1763: Maria, Joannes en Elizabeth. Er was ook een dochtertje Catharina; zij is vermoedelijk elders geboren.
Echtgenote Margareta Lenaerts stierf in 1763, geen maand na de geboorte van Elisabeth. Dochtertje Catharina stierf in augustus van hetzelfde jaar. Dochter Maria werd 17 jaar.

Zoon Jan trouwde in 1785 met (Anna-) Maria Mercken, een dochter van Jan Mercken en Agnes Hollants (zie nr. 30). Zij schonken, tussen 1786 en 1793, het leven aan Margareta (+), de tweeling Agnes (+) & N. (+), Eustachius en Joannes.

Over dochter Elizabeth Menten zijn er geen gegevens.

Hun vader, Eustachius Menten, hertrouwde in november 1764 met Maria Poels. Maria was in 1729 geboren als dochter van Jan Poels en Maria Noben (zie nr. 42). In maart 1765 kwam de kleine Eustachius Menten ter wereld. In Romershoven zijn geen andere kinderen van dit echtpaar gedoopt.
Eustachius senior stierf op 11 mei 1785 een allerellendigste dood. Drie dagen eerder had hij een schedelbreuk opgelopen bij een vechtpartij. Pas na een gerechtelijke visitatie werd het lichaam twee dagen later vrij gegeven voor begraving.

Eustachius junior trouwde in 1788 met Aldegondis Verjans, de dochter van Egidius Verjans en Aleidis Vergertruyen (zie nr. 6). Eustachius en Aldegondis kregen twee kinderen. Het oudste kindje werd anderhalf jaar en het jongste stierf nog op de dag van de geboorte. Aldegondis is overleden op 9 november 1791, 12 dagen na haar zoontje. Ze was 33 jaar oud.

33. Het echtpaar Gysbertus Ketelslegers & Elizabeth Vergertruyden. Gysbertus is klompenmaker.

De gegevens over dit gezin zijn karig: Het huwelijk komt niet voor in de Romershovense registers. Evenmin het doopsel en overlijden van Elizabeth. Gysbertus Kettelslegers is als 68-jarige overleden in 1790.
En kind van dit echtpaar wordt vernoemd in het doopregister: Wynandus Kettelslegers, geboren op 27 maart 1742.

Wynandus trouwde in 1768 met Maria Vandecaetbeeck. Tussen 1769 en 1780 werden in zijn gezin 10 kinderen geboren. En van hen stierf bij de geboorte. De anderen kregen de namen Gysbertus, Nicolaus, Wilhelmus (+), Joannes, Elizabeth, Martinus, Maria, Lambertus (+) en Joanna.

Wynandus stierf in 1785.

34. Het echtpaar Joannes Palmaers & Helena Daniels. Wilhelmus Palmaers, Wynandus en Joannes Palmaers, hun kinderen. Joannes is wever.

Jan Palmaers was in eerste huwelijk getrouwd met Anna Kettelslegers. Tussen 1730 en 1744 zijn in dit gezin op zijn minst vijf kinderen geboren. Twee van hen stierven als peuter. Bleven in leven: Joanna, Willem en Jan. En dan was er nog Wynandus, wiens doopsel niet in de registers staat.

Over de dood van echtgenote Anna Kettelslegers zijn er geen gegevens, maar het feit dat Jan hertrouwde betekent dat ze tussen 1744 en 1749 gestorven is. Weduwnaar Jan Palmaers vond zijn tweede vrouw in Hoeselt: Helena Danils. Ze trouwden er in 1749. Helena -of Magdalena- was in 1705 in Althoeselt geboren als dochter van Joannes Danils en Maria Bouillons.
Dit tweede huwelijk van Jan Palmaers bleeft kinderloos.

Jan is gestorven in 1770. Helena keerde terug naar Hoeselt waar ze in 1793 overleden is.

Hoe verging het de kinderen?

Dochter Joanna was meter van n van de kinderen van haar broer Jan, maar verder zwijgen de registers over deze vrouw.

Zoon Jan vond zijnJoanna Maria Hauben in Grootloon. Zij trouwden in de lente van 1774.Tussen 1775 en 1795 zijn in hun gezin (tenminste) zeven kinderen geboren: Joannes, Margareta, Willem (+), Petrus, Henricus, Anna-Maria en Willem.

De zonen Wynandus en Willem stierven eind 1763: Wynand op 29 november, Willem op 10 december. Wynand was toen nog een jongeman, de pastoor noemde hem adolescens.

Van Willem kon dat niet meer gezegd worden. Zijn liefdesperikelen, mt gevolgen, hadden hem in datzelfde jaar een vrouw en kind bezorgd. En die bleven nu verweesd achter.
Die vrouw was Ida Bertrans, de dienstmaagd van het gezin Hollants-Mercken op nr. 31.
Ida was geboren in de jaren 1720. Zo'n veertig jaar later zou ze toch moeten weten wat er van vleselijke conversatie kon komen. En het kwam ervan. Vast en zeker heeft het haar heelwat moeite gekost om Willem Palmaers, de onwillige vader, voor het altaar te krijgen! Willem en Ida trouwden op 19 juni 1763. Hun zoontje Joannes Palmaers kwam op 8 augustus ter wereld. Vier maanden later, op 10 december 1763, is Willem, echtgenoot en vader, gestorven. Ida was 'ongeveer zestig jaar' toen ze in 1782 stierf aan diarree of dysenterie.
Hun zoon Jan?
Hij stierf op 5 juni 1785 - in Hern - overvallen door de allerkwaadaardigste koorts
Voor zijn dood, en in aanwezigheid van getuigen, smeekte de jongeman de pastoor van Romershoven dat die zou zorgen dat zijn lichaam na zijn dood zou overgebracht worden naar zijn geboortedorp. Jan stichtte ook, voor de periode van 25 jaar, een jaargetijde ter verlossing van zijn ziel en die van zijn ouders.
Op 6 juni is hij op het kerkhof van Romershoven begraven, naast zijn ouders.
Voor alle rechten betaalde de pastoor van Romershoven 12 gulden aan de pastoor, de koster en de kerkfabriek van Hern.
35. Het echtpaar Henricus Vandebosch & Margareta Erkens. Henricus is werkman.

Hendrik, geboren in 1725, was de zoon van Paulus Vandebosch en Margareta Stas. Over Margareta Erkens zijn er geen gegevens. Hendrik en Margareta trouwden in 1748. Tussen 1749 en 1769 kwamen hun acht kinderen ter wereld: Margarita, Christina (+), Paulus, Daniel, Helena, Joannes, Henricus (+) en …Henricus.
Dochtertje Christina is overleden op 4 jarige leeftijd. Het overlijden van het zoontje Henricus komt niet voor de registers. De zonen Paulus, Joannes en Henricus zijn in Romershoven gehuwd.

Zoon Paulus Vandebosch trouwde in augustus 1782 met Joanna Menten, die in Romershoven woonde maar gedoopt was in Vliermaal. Ze was, te oordelen naar de naamgeving en de keuze van de peters en meters, een dochter van Willem Menten en Agnes Kettelslegers (zie nr. 2). Op 4 oktober 1782 kwam hun tweeling ter wereld: Henricus (+) & Maria-Agnes. Daarna volgden, tot 1795: Paulus (+), Wilhelmus en Joannes (+).

Zoon Joannes nam in september 1784 Agnes Mercken tot bruid. Agnes was de dochter van Jan Mercken en Agnes Hollants (nr. 30). Ook zij hoefden niet lang te wachten op de geboorte van hun oudste! Tussen 1784 en 1803 zijn in dit gezin geboren: Maria, Agnes, Margareta (+), Joannes, Anna-Maria en Wilhelmus.

Zoon Henricus, de jongste, trad in mei 1791 in het huwelijk met ene Maria-Joanna Panis. Ook deze broer had r hij trouwde gekozen voor zekerheid van nageslacht: in juni 1791 is hun dochtertje Margareta geboren, in 1794 een zoontje Renerus.

Dochter Helena Vandebosch, geboren in 1759, schonk in in juni 1792 het leven aan een -onwettig - dochtertje Elisabeth. Bij de geboorte werd beroep gedaan op een vroedvrouw uit Hoeselt. Die vroedvrouw, haar naam is niet vermeld!, nam het meterschap op zich. Broer Hendrik was peter. Helena stierf in februari 1793; de kleine Elisabeth, die zelfs na haar dood nog altijd als onwettig werd gebrandmerkt, is overleden in juni 1794.

36. Het echtpaar Wilhelmus Vandebosch & Catharina Lenaerts. Helena Vandebosch, hun dienstmeid. Wilhelmus is werkman.

Willem was de broer van Hendrik Vandebosch (nr. 35). Hij was geboren in 1728 en trouwde in februari 1755 met Catharina Vandormael, een dochter van Martinus Vandormael en Christina Vandebroeck (zie nr. 24). Nog geen jaar later was Willem weduwnaar. In dit korte huwelijk is geen kind geboren.

In april 1757 werd Catharina Lenaerts Willems nieuwe vrouw. Catharina Lenaerts zag in Romershoven het levenslicht op 1 mei 1726 als dochter van Jan Lenaerts en Catharina Schils. In hun huwelijk zijn tussen september 1757 en 1764 vijf kinderen geboren: Paulus (+), Catharina (+), Maria, Joannes en Maria-Margareta.

Willem Vandebosch stierf in augustus 1773. Hij was toen bedienaar van de kosterij, met andere woorden: koster.

Dochter (Maria)-Margareta trouwde op 3 juni 1788 met Egidius Verjans, de in 1756 geboren zoon van Laurentius Verjans en Maria Clerx (zie nr. 5). Hun eerste kind was bij dit huwelijk al een flink bazeke! Egidius had bij de geboorte van de kleine Willem, in maart 1787, in de biecht aan de pastoor zijn vaderschap bekend. Het heeft nog meer dan een jaar geduurd eer Wilmpie een officile Verjans werd. Toen schrapte de pastoor zijn naam in het register van de illegitimi en kreeg Willem een 'post' in het grote boek van de kinderen Gods.
Na Willem, maar binnen het huwelijk, zijn in het gezin Verjans-Vandebosch nog op zijn minst drie kinderen geboren: Joannes, Egidius en Catharina.

Of dochter Maria d Maria Vandebosch was die in 1785 het leven schonk aan een dochtertje Helena is niet 100 % zeker, maar toch zo goed als; er was in die tijd maar n vruchtbare Maria Vandebosch in Romershoven. Bij het doopsel van de kleine Helena noteerde de pastoor dat zij het kind was van Egidius Schepers en Maria Vandebosch. Later doorstreepte hij de tekst en schreef dat het meisje de illegitieme dochter was van Egidius Schepers, zoals deze hem persoonlijk opgebiecht had. Een maand na de geboorte van haar kind is Maria gestorven. Ze was 25 jaar. (zie nr. 13)

Dienstmeid Helena Vandebosch is hoogstwaarschijnlijk in 1747 in Romershoven geboren als de onwettige dochter van ene Paulus Vandebosch en Maria Schepers.…

37. Joannes Lenaerts, jonkman. Joannes is kuiper.

Het feit dat Joannes Lenaerts de buurman was van Catharina Lenaerts (nr. 36), meer nog het feit dat Catharina de meter was van zijn zoontje, doet vermoeden dat Jan en Catharina broer en zus waren, althans dat ze dezelfde vader hadden. Zou Jan in Bilzen getrouwd zijn?
[In Bilzen trouwde - de datum is niet meer te ontcijferen - in de jaren 1760 ene Joannes Lenaerts met een Gertrudis Stes. Gertrudis behoorde tot de parochie Bilzen; waar Joannes vandaan kwam is niet meegedeeld, wel dat hij de zoon was Jan Lenaerts en A. Lunskens.]
In Romershoven werd op 26 juni 1769 de kleine Joannes Lenaerts gedoopt, het zoontje van Joannes en Gertrudus Stes. Pastoor Gielen maakte bij dit doopsel de opmerking: dit doopsel heb ik toegediend onder protest. Vermoedelijk had Jan Lenaerts geen toestemming gevraagd om buiten de parochie te trouwen en had hij het vertikt de huwelijksrechten te betalen aan de pastoor en de koster.
In elk geval was de wrevel van de pastoor zo groot dat hij drie dagen later, toen het -elders gedoopte- oudere zusje van de kleine Joannes stierf, deed alsof hij de naam van dit kindje n de familienaam van de moeder niet kende! ...'obiit N. filia parvula Joanni Lenaerts et Gertrudis N.'

Verdere gegvens over dit gezin ontbreken.

38. Het echtpaar Jacobus Vergertruyen & Ida Voncken. Jacobus is een landbouwer met twee paarden, hij bezit zijn eigen huis, maar pacht de meeste van zijn landen.

Jacob en Ida trouwden op 26 februari 1757. Ida was niet van Romershoven afkomstig. Jacob waarschijnlijk wel, maar gegevens over zijn doopsel zijn niet terug te vinden.
Van dit echtpaar zijn in Romershoven geen kinderen geboren.
Ida is de enige 'Voncken' die in de overlijdensregisters van Romershoven voorkomt: ze stierf op 18 november 1791. Ze was toen 57 jaar. In 1791 leefde Jacob nog.

Vr haar overlijden had Ida bij testament een gezongen jaargetijde gesticht, voor zichzelf en haar echtgenoot.

39. De weduwe van Jacob Kettelslegers. Haar zoon Petrus Kettelslegers. De weduwe Kettelslegers is werkvrouw.

De overleden echtgenote van Jacob heette Joanna Goffins. Het huwelijk van Jacob Kettelslegers en Joanna Goffins werd hoogstwaarschijnlijk ingezegend door de pastoor van Schalkhoven, waar de ouders van Joanna woonden.
De kinderen van het Schalkhovens echtpaar Arnold Goffins & Catharina Gielen zijn, zoals dat hoorde, in Hoeselt gedoopt: n zoon, Arnold, en vijf dochters.
Dochters Joanna, Margarita en Maria, respectievelijk geboren in 1716, 1717 en 1707, zouden een deel van hun leven in Romershoven doorbrengen. maar eer het zover was beleefden twee van hen in hun geboortedorp enkele pittige avontuurtjes...
Joanna Goffins schonk in Schalkhoven, in juni 1739, het leven aan een 'onwettig' zoontje Stephanus Goffins.
Twee jaar later viel haar leven in de plooi: ze verwachtte een wettige zoon, was getrouwd met Jacob Kettelslegers en ze woonde in Romershoven.

Jacob Kettelslegers noemde zijn oudste zoon Wynandus en zijn tweede zoon Arnoldus. We mogen dus aannemen dat Jacob Kettelslegers de zoon was van een Wynandus Kettelslegers (+ Romershoven, 1748). Tussen 1741 en maart 1750 zijn in het gezin Kettelslegers-Goffins vijf kinderen geboren: Wynandus, Arnoldus, Joanna (+), Petrus en Anna-Catharina.
Jacob stierf op 16 januari 1750; zijn jongste dochtertje zou twee maanden later ter wereld komen. Joanna is overleden op 17 november 1787.
Even terzijde... de zussen van Joanna Goffins
Margarita Goffins, bracht, in navolging van haar zus Joanna, in 1744 een dochtertje Maria-Margarita Goffins ter wereld. Haar schoonbroer Jacob Kettelslegers was peter.
Enkele jaren later kwam er nog een onwettig zoontje bij: Stas Goffins. Het doopsel van Stas staat niet in het Hoeselts doopregister en ook niet in dat van Romershoven, maar… in 1747 woonde Margarita in Romershoven: daar zijn haar twee kinderen -in september en november- gestorven.
Margarita's naam is niet vermeld in deze volstelling, ze heeft Romershoven dus vr 1763 verlaten.
Maria, de oudste zus van Joanna, is in Romershoven, in 1760, gestorven. Wellicht was zij Joanna's steun in de moeilijke jaren na de dood van haar man.
De kinderen Kettelslegers
Zoon Wynand, die in 1763 officieel niet thuis woonde, vinden we terug als dienstbode bij de buurman Gysbertus Schepers (nr. 40).
In 1764 trouwde Wynand met Maria Stas, dochter van Willem Stas en Anna Verjans (nr. 3). Eigenaardig genoeg zijn er in dit gezin - in Romershoven - pas kinderen geboren tussen 1774 en 27 februari 1785: Jacobus, Elizabeth en Arnoldus (+ 5 maart 85) Kettelslegers. Maria Stas stierf op 7 maart 1785; ze was 43 jaar.
Vier maanden later hertrouwde Wynand met Anna-Catharina Andries. Zijn nieuwe vrouw was in 1759 in Wellen geboren. Tussen 1786 en 1802 kwam een volgende reeks Kettelslegertjes ter wereld: Joanna, Anna-Mechtildis, Christianus, Maria-Catharina en Anna.

Over zoon Arnold zijn er geen gegevens.

Zoon Petrus...
Op 27 mei 1771 werd Joanna geboren, het onwettig dochtertje van Petrus Kettelslegers en Catharina Palmaers. Zij werd op 2 juli 1771 gewettigd door het opvolgend huwelijk van haar ouders.
Catharina Palmaers was de oudste dochter van Daniel Palmaers en Catharina Wynants (nr. 22).
Na Joanna volgden in het gezin van Petrus Kettelslegers nog acht kinderen: Catharina, Jacobus, Aldegondis (+), Maria, Aldegondis, Petrus, Daniel en Elisabeth.
Elisabeth, de jongste, is geboren in 1789.

Over Anna-Catharina, de jongste dochter van Jacob Ketelslegers, ontbreken verdere gegevens.

40. Het echtpaar Gysbertus Schepers & Elizabeth Withofs. Wynandus Kettelslegers, hun dienstbode. Gysbertus is landbouwer met twee paarden, hij bezit zijn eigen huis, maar pacht de meeste van zijn landen.

Gysbertus Schepers en Elizabeth Withofs trouwden in Romershoven, in februari 1757. Gysbert was de broer van Lambert Schepers (nr. 13).
De naam Withofs kwan eerder -en later- niet voor in Romershoven. Elizabeth was dus elders geboren.

In 1758 stierf in Romershoven een zoontje Gysbert van het echtpaar Schepers-Withofs. Ook zijn doopsel staat niet in het Romershovens doopregister.
De volgende kinderen zijn wel in Romershoven geboren: Catharina, Willem en Aegidius.

Gysbertus Schepers is overleden in 1777. Zoon Aegidius stierf in 1788, hij was 20 jaar.

Dochter Catharina trouwde in juli 1781 met Henricus Crommen, de zoon van Hubertus Crommen en Joanna Gielen. Drie maanden later werd hun eerste kindje geboren. (zie nr. 26)

Zoon Willem trouwde in april 1790 met Anna Kettelslegers. Anna was waarschijnlijk de oudste dochter van Gerard Kettelslegers en Christina Vandebroeck (zie nr. 2).
Het oudste kindje van Willem en Anna was goed negen maanden voor hun huwelijk ter wereld gekomen! Hun kinderen kregen de namen Anna, Gisbertus, Gerardus en Anna-Elisabeth.
Dit lijstje gaat van 1789 tot 1802 maar lijkt onvolledig: tussen 1791 en 1800 staat er geen doopsel van een kind uit dit gezin geregistreerd.

41. Maria, de weduwe van Joannes Poels. Haar schoonzoon Gerardus Rutten, getrouwd met haar dochter Catharina Poels, haar zonen Martinus en Mathias Poels. Joannes Poels was wever.

Joannes Poels was ooit in Hoeselt geboren op 4 mei 1696, twee weken voor de inzegening van het huwelijk van zijn ouders Jan Poels en Elysabeth Suls.

Jan Poels junior zou trouwen met ene Maria Noben.
In de jaren 1720 woonde in Romershoven ook een Catharina Noben. De twee dames (Maria en Catharina) en hun echtgenoten zouden later peter en meter zijn van elkaars kinderen, wat erop duidt dat Maria en Catharina zussen waren. Catharina zou er uiteindelijk trouwen met Jan Schoefs (nr. 12), Maria had op dat ogenblik haar eerste huwelijksjaren al in Hoeselt doorgebracht.
Joannes Poels en Maria Noben trouwden in Hoeselt op 8 oktober 1724.
Op 30 april 1725 kwam daar hun tweeling Joannes en Elisabeth (+) ter wereld.
In Romershoven volgden, tussen 1729 en 1744: Maria, Elisabeth, Catharina, Matthias, Martinus, Gerardus en Egidius. En dan was er nog een zoon Guilielmus - of Willem - wiens doopsel niet geregistreerd staat.

Jan Poels is overleden in 1749. Maria Noben stierf in 1775.
Het feit dat in de volkstelling het beroep van de in 1749 gestorven vader van dit gezin nog vermeld staat, geeft aan dat er ten huize Poels in 1763 nog altijd geweven werd.

Zoon Willem trouwde in juli 1750 met Christina Festiens. Zijn oudste kwam zeven maanden later ter wereld. Er volgden nog twee kinderen en dan, in 1757, is Willem gestorven; hij was wellicht niet ouder dan 30 jaar. (zie nr. 10)

Dochter Maria schonk in 1750 het leven aan de kleine Jacob Poels. De naam van de vader werd niet prijsgegeven.
Deze zoon Jacob koos wel een heel originele bruid! Hij trouwde, met licentie van hogerhand, op 1 mei 1773 met Anna-Maria Offermans, gedoopt in het dorp Rath, in het land van Julich. Zij was een vaga of zwerfster. Hun zoontje Joannes werd geboren op kerstdag 1773.
Maria trouwde dan toch in 1764 met weduwnaar Eustachius Menten. En dat was maar net op tijd... (zie onder nr. 32)

Dochter Catharina trouwde op 21 november 1762 met Gerard Rutten, zoon van Jan Rutten en Ida Smets (nr. 23). Catharina stierf op 8 mei 1764, ze werd 31 jaar. Haar huwelijk bleef kinderloos.

Zoon Martinus trouwde op 19 februari 1764 in Hoeselt met Anna Vandecaetsbeeck. Hun zoontje Joannes werd in Romershoven geboren op 12 september van hetzelfde jaar. In 1766 volgde dochtertje Maria. Mama Anna stierf een maand na de geboorte. Papa Martinus in november 1768. Martinus was 30 jaar.

De andere kinderen stierven jong en ongehuwd: Elisabeth, 4 maanden; Egidius, 3 jaar; Gerard, 5 jaar; Jan, 23 jaar; Matthias, 27 jaar.

42. Catharina Mombeeck en Johanna Wolfs, diensboden van pastoor Gielen.

Catharina en Joanna waren niet van Romershoven.
In Romershoven is in de 18de eeuw geen Mombeeck of Wolfs geboren.
In Hoeselt woonde een gezin Wolfs waarvan de dochter Joanna geboren was in januari 1748.
Maar of zij bij de pastoor van Romershoven diende? 15 jaar, was dat niet wat t jong voor een pastoorsmeidje?

De pastoor, die zichzelf niet in de lijst opnam, vermeldde voor de veiligheid toch maar in een nota bene dat hij uit de 'pastorij' jaarlijks ongeveer driehonderd gulden inkomsten genoot. Als hij een beetje bij de pinken was heeft hij het bedrag zeker naar beneden afgerond!


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be