Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

25 september 1328: de slag bij Hoeselt

zegel van graaf Reinald II van Gelder
Het is zondag 25 september, het feest van Sint Firmijn.
In de ochtend heeft graaf Reinald II van Gelder zijn legerkamp bij Maastricht opgebroken om met zijn soldaten verder te trekken naar de aangeduide bestemming: Hoeselt.
Als bondgenoot van de prins-bisschop van Luik heeft Reinald gehoor gegeven aan de dringende oproep van deze prins om met zijn troepen op de afgesproken dag aan te komen op de afgesproken plaats. De prins-bisschop heeft hem zijn domein Hoeselt aangewezen als uiteindelijk kampement om van daaruit de stad Tongeren te belegeren.

De dag loopt nu op zijn einde.
De Geldersen strijken met zo'n 1200 man neer in de velden van Hoeselt. Ze slaan er hun tenten op en voelen hun magen grollen: de honger knaagt! Wat schaft de pot? Hoog tijd dat er eten op tafel komt!
Aan de dis zullen ze echter die avond niet meer geraken, velen van hen zelfs nooit meer...

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be