Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Burgerlijke Stand 19de eeuw: Huwelijken

Alhoewel de Burgerlijke Stand bij decreet werd ingevoerd op 16 juni 1796, dateert in Hoeselt de oudste burgerlijke huwelijksakte pas van juni 1798. In die eerste jaren staan er in de registers van de Burgerlijke Stand opvallend weinig huwelijken.
Na 1802, toen de kerken weer opengingen en de pastoors weer in het openbaar - en niet in het geniep - sacramenten konden toedienen, verbeterde de situatie. De Burgerlijke Stand verloor zijn antiklerikaal imago en de weerstand nam af. Nochtans bleef een harde kern van fervente reactionairen halsstarrig hopen op het herstel van de oude gebruiken. En dan was er nog een handvol rasechte dwarsliggers. Zowel de enen als de anderen meden het gemeentehuis maar moesten twintig of meer jaren later noodgedwongen wel tot inzicht komen!

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be