Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

De Burgerlijke Stand


Officieel startte in 1794 in onze gewesten de Franse Tijd. De revolutionaire denkbeelden vonden echter niet dadelijk de weg naar het hart van elke citoyen.
Niettegenstaande de afzijdigheid en het lijdzaam verzet van een groot deel van de bevolking introduceerde het nieuwe bewind onverwijld zijn regels en wetten. En van de beleidspunten was het installeren van een ambtenaar van Burgerlijke Stand met de verplichting bij deze ambtenaar aangifte te doen van geboorte en overlijden. Bovendien was een huwelijk alleen geldig als het voor die ambtenaar gesloten was.

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be