Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Het gemeentemagazijn

Hoeselt gemeentehuis en kerk

Er was een tijd dat het gemeentehuis nog voor alles diende. Er werd school gehouden. Stropers en vechtersbazen kregen er voor één of méér dagen gratis onderdak. De verenigingen hielden er hun vergaderingen, de fanfare repeteerde er en zelfs de prille toneelvereniging hield er haar opvoeringen in het schijnsel van kaarsen en petroleumlampen. En, o ja, van daaruit werd Hoeselt ook nog bestuurd.
Maar het gemeentehuis was ook een gemeentemagazijn in embryonale fase!

Lees verder hoe na WO II de noden veranderden en hoe de gemeentemagazijnen elkaar opvolgden ...
Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be