Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

Het gemeentemagazijn

Er was een tijd dat het gemeentehuis nog voor alles diende. Er werd school gehouden. Stropers en vechtersbazen kregen er voor één of méér dagen gratis onderdak. De verenigingen hielden er hun vergaderingen, de fanfare repeteerde er en zelfs de prille toneelvereniging hield er haar opvoeringen in het schijnsel van kaarsen en petroleumlampen. En, o ja, van daaruit werd ook Hoeselt bestuurd: er was nog een kamerke waar de gemeentelijke papieren bewaard werden en waar de burgemeester, de secretaris en de ontvanger zitting hielden en waar ook de gemeenteraad vergaderde. En onder de trap stonden, lagen of hingen wat schuppen, een houweel, wat tangen, een stuk ijzerdraad en een liebigdoos halfvol met verroeste tratsen, krammen en kromme nagels, die best nog konden dienen als ze werden rechtgeklopt: een gemeentemagazijn in embryonale fase.

Met het einde Wereldoorlog II kwam er ook een einde aan het tijdperk dat iedereen maar zelf moest zorgen voor het stukje straat en gracht voor zijn eigen deur. De gemeente ging zelf haar wegen aanleggen en onderhouden, rioolbuizen leggen ... Er werd hiervoor personeel aangeworven: kortom de gemeente begon stilzaan met de uitbouw van een eigen technische dienst. Het kot onder de trap van het gemeentehuis was daarvoor veel te klein en ijverig werd gezocht naar een centraal gelegen plaats die kon dienen als opslagplaats voor alsmaar aangroeiende werktuigen en materialen van de gemeente.

Op 1 september 1947 werd het eerste gemeentemagazijn ingericht in de kelder van de «oude brouwerij» aan de Dorpsstraat, toebehorend aan Hypolite Lathuy (De toegang tot deze kelder lag waar nu Juwelier Hellinx aan de Dorpsstraat gelegen is). De huurprijs bedroeg 6.000 frank per jaar.
Plaats genoeg voor het gerief en de voorraad van de werklieden van de gemeente. Dacht men ...
Alles evolueerde toen snel in die dagen ... Men had gehoord dat in de diverse legerstocks van het Amerikaanse leger, tegen een gunstprijsje, vrachtwagens te koop waren. De gemeente werd getipt dat er in de Amerikaanse legerstock te Belzele een vrachtwagen kon gekocht worden voor maximum 50.000 frank. De gemeenteraad talmde niet en keurde, op 3 december 1948, principieel de aankoop van zo'n vrachtwagen goed.
Het bleken echter loze berichten geweest te zijn: het Amerikaanse leger verkocht niet... alleszins niet voor die prijs, aan de gemeente Hoeselt. De gemeentevaderen hadden echter hun zinnen op een vrachtwagen gezet, die er moest en zou komen.
Op 18 december 1948 kwam er een alternatief voorstel dat dan ook prompt werd uitgevoerd. Joseph Hayen had een Amerikaanse vrachtwagen op de kop kunnen tikken... een GMC en verkocht deze door aan de gemeente voor 40.000 frank.
Het gemeentemagazijn in de oude brouwerij was op een slag te klein... Men keek onmiddellijk uit naar een ander gebouw.

De pastorij in de Kerkstraat, met haar grote tuin, was eigendom van de gemeente, en lag centraal genoeg om er een nieuw magazijn op te bouwen. Maar dat was zonder pastoor Donné gerekend. Hij was niet geneigd om zo maar goedschiks een stukje van zijn kippenweide af te staan. Uiteindelijk, na meer dan een jaar palaveren, kwam er dan toch een akkoord.
In volle vakantietijd nam de met spoed bijeengetrommelde gemeenteraad op 24 juli 1950 de principiële beslissing voor de bouw van een nieuw magazijn op de hof van de pastorij. Architect Nivelle van Riemst werd aangesteld om de plannen te maken. Nog geen maand later werden de plannen goedgekeurd. De gemeenteraad keurde tenslotte op 1 februari 1951 de aanbesteding goed. Aannemer Thijs Henri van Beverst kreeg het werk toegewezen voor 310.125,75 frank.


In de loop der jaren was het magazijn aan de Kerkstraat al vele malen verbouwd en uitgebreid. Langs de Kiezelstraat was er ook nog een tweede gemeentemagazijn ingericht. In 1988 was, alle uitbreidingen en verbouwingen ten spijt, er weer een nijpend gebrek aan plaats om het inmiddels respectabel arsenaal aan voertuigen en materieel van de gemeentelijke diensten en van de brandweer te herbergen.

Op 9 december 1988 keurde de gemeente de aankoop goed van een garagecomplex aan de Winterbeekstraat, toebehorend aan Groep Transport Services N.V. van Brussel, voor de som van 6.900.000 frank. De gemeentelijke technische dienst trok weg uit het centrum en de gebouwen aan de Kerkstraat deden sindsdien enkel nog dienst als brandweerkazerne.


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be