Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

De Kruisen van het Biesenveld


Het Biesenveld was het schouwtoneel en de inspiratiebron van bloedige veldslagen en van verbeten vechtpartijen tussen die van 't kasteel en Hoeseltse pachters ...

Er werd verteld over de tijd dat de ridders af- en aanreden op Alden Biesen, dat de Hoeseltse pachters er, met de muts in de hand en de kin op de borst, hun pacht gingen betalen...

Lees hier meer.
Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be