Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

De Grot

De Grot
Zekere dag vroeg kapelaan Vliegen aan zijn pastoor "Wat zoudt ge ervan denken als ze daar boven in het dorp een schone Lourdesgrot zouden zetten?" Waarop de pastoor antwoordde "Ja, jong, bouw maar, maar breng me niet in de schulden!"
Lees er hier alles over.Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be