Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Te hooi en te gras

"Op de drempel van het Jubileumjaar 2022"

Marc Gonnissen

De kernleden van de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep bieden al haar sympathisanten en lezers hun oprechte beste wensen aan voor het nieuwe jaar 2022.

null

Naar jaarlijkse gewoonte worden de activiteiten van het voorbije jaar nog eens overlopen en geven we een vooruitblik naar de initiatieven die gepland zijn voor de komende twaalf maanden.
Wij willen deze gewoonte zeker verderzetten en u hierover blijven inlichten.

Ook het afgelopen jaar was, zoals u overigens zelf kon ondervinden, geen ‘normaal’ jaar, ondanks het feit dat we zo gehoopt hadden op het terug opnemen van onze gebruikelijke activiteiten en invulling van de kalender.

We hadden nochtans zo hard ons best gedaan …

En toch, als we terugkijken viel het al bij al nog mee.


Een overzicht van onze activiteiten in het voorbije jaar.

Op 15 januari werd de eerste bestuursvergadering van onze vereniging ‘online’ georganiseerd zoals dit tijdens de corona-epidemie gebruikelijk was ten gevolge van de opgelegde maatregelen.
Er werden hier voor de komende maanden met veel positieve inzet plannen gemaakt om de deelname aan activiteiten op de kalender te plaatsen en uit te werken.
Door de aanhoudende maatregelen vielen echter de geplande “Erfgoeddag” en “Open Kerken” weg.

Later vonden er nog "live" bestuursvergaderingen plaats in juni en november.
_____

Verhuis naar een nieuw lokaal

Door de voltooiing van de renovatie van het Broedershuis (voormalige bibliotheek) had het gemeentebestuur uitgezien naar een huisvesting in ťťn van de vrijgekomen lokalen. De keuze was hierbij gevallen op voormalige huisvesting van de Roodkapjes op de speelplaats van de oude Broederschool.

null

Dit zou de nieuw stek worden voor onze vereniging: een goed geÔsoleerde polyvalente ruimte, voorzien van nieuwe verwarming en sanitair en een afsluitbaar archieflokaal.
In februari en maart werd de verhuis van het domein “Burghof” naar het nieuwe lokaal uitgevoerd met stukjes en beetjes – op coronatempo dus – .

null

Alles werd op orde gezet, er werden nieuwe kasten geplaatst en het inventariswerk werd verder gezet.

Onze uitzonderlijke dank hierbij gaat uit naar de gemeentelijke overheid, die deze huisvesting mogelijk maakt, in het bijzonder door de inzet van schepen van Cultuur Johan Schoefs en cultuurfunctionaris Yves Voncken, die voor de inrichting en de afwerking onze wensen tot uitvoering hielpen brengen.
______

Jaarlijkse uitstap

Zoals elk jaar werd er ook een interessante bestemming gezocht voor de jaarlijkse uitstap van de kerngroep. De keuze was gevallen op het grensgebied in het noorden van onze provincie.

Een toevallige ontmoeting met Thieu WieŽrs uit Kinrooi, die een bezoekersgids van de Kluis van Vrijhern bij ons kwam afhalen, had als resultaat dat hij voor onze vereniging een mooi dagprogramma uitwerkte in zijn streek, waar hij zelf al vele jaren actief was in de lokale geschiedschrijving.

Hij ontving ons in de Sint Martinuskerk van Neeroeteren voor de bezichtiging van de houtsculpturen van de Meester van Elsloo.
null

Vervolgens bracht hij ons naar de lokalen van de Geschied- en Heemkundige Kring van Kinrooi waar we door onze collega’s werden ontvangen. Zij zijn gehuisvest in hun documentatiecentrum de Slichthof, een prachtig gerestaureerde hoeve, waar hun archief, een uitgebreide erfgoedbibliotheek en heemkundig museum zijn in ondergebracht.

Op de grens met Nederland in Molenbeersel gaf Thieu ons bij een museumopstelling van de Dodendraad een boeiende uitleg over de ”elektrische grensversperring” uit de Eerste Wereldoorlog.
null


In de namiddag gingen we de grens over naar Thorn en hielden halt bij de kapel Onder de Linden, een Loretokapel zoals die van Vrijhern, maar zonder kluis. Van daar wandelden we naar het centrum van Thorn voor een rondleiding in de Sint MichaŽlskerk, de abdijkerk van het damesstift.
null

Na een aansluitende stadswandeling werd de uitstap beŽindigd met een etentje,
______


Open Monumentendag 2021

Op zondag 12 september werd ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumentendag een aantal gebouwen van Althoeselt in de kijker gezet.

Vooreerst werden de deuren van de Sint Lambertuskerk geopend om de bezoeker de gelegenheid te geven het resultaat van de recente restauratie te bekijken. Enkele van onze mensen zetten er hun beste beentje voor om de bezoekers een boeiende uitleg te geven over de bouwgeschiedenis en het kerkelijk erfgoed. Er was tegelijkertijd een tentoonstelling met interessant fotomateriaal.
null

In het dorpscentrum was er een wandeling uitgestippeld langs de markante hoeves, die er zich nog bevinden. De bezoeker kon er letterlijk door enkele wandelen om er glimp op te vangen van hun verleden en tegelijkertijd zien hoe die zelfde gebouwen een hedendaagse functie hadden gekregen.
We vernoemen de hoeves Borgerhoff, Leva, Bollen en Vanhees.

Het voormalige klooster annex meisjesschool kon worden bezichtigd met uitleg van de huidige bewoners.

De 'Wenkeshoeve', die nu als Bed & Breakfast wordt uitgebaat, was een gesmaakte trekpleister voor een drankje op het terras.

Ook het statige pachthof ‘Ter Poorten’ stond weer eens als trekpleister op het programma.
Enkele van onze mensen vertelden de bezoekers over de geschiedenis van het gebouw, zijn bewoners en leidden hen naar de imposante tiendenschuur.
null

In de oude stallingen was er door Erik Vanhove, eminent kaartenverzamelaar woonachtig in Althoeselt, een interessante tentoonstelling opgezet van oude kaarten. In zijn rondleidingen gaf hij een uiteenzetting over het ontstaan van de cartografie.
We onthouden verder de kaarten van onze gewesten en vooral de indrukwekkende wand van 24 originele Fricx-kaarten, een weergave van de Zuidelijke Nederlanden in de eerste helft van de 18de eeuw.

Ondanks de beperkingen door de corona-epidemie, kende deze editie van Open Monumentendag een grote belangstelling en kregen we vele bemoedigende reacties.
_____


‘De terugkeer van Bivelenlievenheer’

Een activiteit die al enkele keren was gepland en opnieuw uitgesteld kon nu eindelijk op Kermiszondag 17 oktober plaatsvinden.
Het opzet van dit evenement kon u lezen in het artikel “Bivelenlievenheer is weer terecht!” op deze website.

Plaats van de afspraak was de Sint Stefanuskerk, waar de Kerkraad zijn instemming had gegeven om het teruggekeerde Christusbeeld een plaats te geven in de museumvitrine.

Tijdens een academisch moment na de zondagsmis werd het verhaal van de vondst en het terugbezorgen uit de doeken gedaan en het beeld officieel in ontvangst genomen.
null

Er was een tentoonstelling opgebouwd met fotomateriaal over het houtgesneden Christusbeeld en over de laatste uitbreidingen van de Sint Stefanuskerk. Deze bleef drie weken opgesteld,
_____

Allerhande werkzaamheden

Voor, tijdens en na het organiseren van deze publieksactiviteiten was er ook een intense bedrijvigheid bij de kernleden en werd er door iedereen bijgesprongen om te helpen inventariseren, scannen, fotocopies nemen, klasseren, labels aanbrengen, uitschrijven en zoveel meer...

Op onze vraag om interessante oude documenten aan ons documentatie te schenken kregen we al vele reacties.

In de loop van het jaar mochten we als nieuwe kernleden Mia Ketelslegers en Jean Pauly verwelkomen. Zij zijn beiden ‘gespecialiseerd’ in de deelgemeente Romershoven.

In Schalkhoven vonden we in Stephane Nijssen de man met interesse om ons bij te staan bij het fotograferen ven erfgoed en andere hulp.

In 2021 werden ons per mail of per telefoon niet minder dan vijfendertig (35 !) vragen gesteld over erfgoedonderwerpen in Hoeselt. het gemiddelde van geregistreerde vragen lag de voorgaande jaren tussen 20 en 25. Het verheugt ons dan ook dat de interesse nog toeneemt en het brengt ook vaak nieuwe inzichten en wetenswaardigheden bij.
_____

En voor het nieuwe jaar 2022 … doen we uiteraard voort

In het najaar van 2022 bestaat de Hoeseltse Geschiedkundige Studiegroep vijftig jaar !

Dit Gouden Jubileum zal dan ook met de nodige luister worden gevierd. Plannen worden momenteel gemaakt om u bij die gelegenheid een interessant programma aan te bieden.

• Hierin zullen de jaarlijkse evenementen zoals ‘Erfgoeddag’ en ‘Open Monumentendag’ hun plaats vinden.
• We zullen u weer op nieuwe artikels op onze website www.hoeseltvrugger.be vergasten.
• Zodra het enigszins mogelijk wordt plannen we op geregelde tijdstippen ons lokaal open te stellen en u hier te kunnen ontmoeten.

Meer over dit alles volgt binnenkort !

En denk eraan, beste lezer en sympathisant, als u geÔnteresseerd bent in de lokale geschiedenis van onze streken en met ons op onderzoek wil gaan, uitnodigen om toe te treden tot onze groep.
___________


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be