Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Nog een oudstrijder, geboren in Romershoven

Marc Gonnissen

In 2018 werd er naar aanleiding van ‘100 jaar einde van Wereldoorlog I’ door onze vereniging het Boek “Groot Hoeselt 1914 – 1918” uitgegeven.
Bij het opzoekingswerk naar gesneuvelden en oudstrijders werd ernaar gestreefd in eerste instantie en zo volledig mogelijk alle jongens geboren in één van de dorpen van Groot Hoeselt aan bod te laten komen.
En toch werd ons we enige tijd geleden nog een oudstrijder gemeld, die ons blijkbaar is ontgaan en dus niet in de publicatie is opgenomen.
null

Ter gelegenheid bij Wapenstilstand vertellen wij u het verhaal van Bollen Jean uit Romershoven.
_______________null

null
Jean werd geboren op 6 maart 1887 in Romershoven als zoon van Joannes Martinus Bollen en Anna Maria Vandormael.

Zijn vader was onderwijzer in Romershoven.

Hij was de broer van Jean Emile Simon, die eveneens oudstrijder was.

Jean was soldaat van de klas 1907 en was ondergebracht bij de 2de Compagnie van het Artillerietransportcorps.
Op 1 augustus werd hij in datzelfde corps opgeroepen.

Op 28 september 1914 werd hij aan zijn onderbeen gekwetst in Kontich en verbleef ingevolge zijn verwondingen tot 27 mei 1915 in het hospitaal.
In zijn dossier staat vermeld dat hij eerst in het Saint Annes Home te Streatham (London) en later in het hospitaal van Eastbourne (Sussex) in Engeland verbleef.

Jean ging in verlof met behoud van solden tot 1 september 1916 en werd ‘ter reformatie voorgesteld’ verplaatst naar de Munitiefabriek van Elisabethville te Birtley (Northumberland) en dit ‘met verlof zonder zakgeld teneinde te arbeiden voor de verbonden legers’.
null


Jean werd gerepatrieerd op 3 juni 1919.

Hij bleef na zijn terugkeer ongehuwd en woonde te Bilzen in Merem en op de Genutstraat. Zijn ouders waren intussen overleden en hij werd in Mechelen-aan-de-Maas kantonnier.
Hij verbleef in het pension van zijn zus Maria en zijn zwager Bèrke Vandael, waar hij meehielp als kelner.

Jean overleed in Mechelen-aan-de-Maas op 3 juni 1923 en werd er begraven op het ereperk.

null
vergroot het rouwprentje

Zijn aanvraag voor 3 frontstrepen was nog in behandeling maar was volgens het dossier goedgekeurd.

Bij een herdenking van de gesneuvelden en intussen overleden oudstrijders werd er in 1928 een herdenkingsprentje uitgegeven in Mechelen-aan-de-Maas.
Het is hierdoor dat we gecontacteerd werden en op het spoor kwamen van een “vergeten oudstrijder”.
null

_________

Bronnen
* "Belgen maken bommen" van Dirk Musschoot, uitgeverij Lannoo 2016.
* Wij danken Freddy Paulissen uit Mechelen-aan-de-Maas voor het onder de aandacht brengen van de Hoeseltse oudstrijder, Bollen Jean Joseph Alphonse, en voor het aanleveren van gedachtenisprentjes en het fotomateriaal.Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be