Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

Voetbalploeg Valencia Broek (1916)

Deze opname werd gemaakt vr het clublokaal "bij Mariannes Betje" in 1916, bij gelegenheid van een overwinning op Broekkermis, vandaar de bloemen op de voorgrond. Bij het ontstaan van deze voetbalploeg werd korte tijd eerst de benaming "Vlaamse broeders" gebruikt. Vrij snel erna werd de clubnaam veranderd in "De Valencia Broek". Witgroen waren de kleuren van de vereniging. De kentekens onder de vorm van een bal, eveneens wit en groen, werden aangekocht in Luik.

Het refrein van het clublied luidde als volgt : "Hoera de Valencia Broek. (2 x) De roem aan ons. Hoera de club van Broek (2 x)."
Hoogstwaarschijnlijk bestonden in die tijd nog meer voetbalclubs in Hoeselt. Gewoonlijk werden deze ploegen opgericht door collegestudenten, die op school vertrouwd geraakten met het voetballen.

Wegens een gebrek aan foto's daarvan, kunnen we er niet dieper op in gaan. In ieder geval waren deze spelers de voorlopers van het huidige Hoeselt V.V.

Voetbalploeg Valencia Broek

1. Slechten Thomas
2. Vandormael Willem - Wim van den Ertman
3. Valkenborg Harie - Nijkes Henke
4. Mercken Harie - Het rood van mattes Dries
5. Neven Renier - Nier van Marianne (doelman)
6. Jehaes Charel - Charel van de Belong
7. Vandormael Alfons - Fons van den Ertman
8. Fidlers Martenus - Tienes van Fidlers
9. Nijssen Jozef - Jef van Nijkes
10. Thoelen Mathijs - Thoeles Ts
11. Lambrechts Harie - Harrie van Jannes Thewisse
12. Valkenborg Louis - Nijkes Louis
13. Moesen Gerard - Gra Moesen
14. Parthoens Lambert - Nierkes Lemme
15. Duelen Louis
16. Neven Lucas - Caske van Marianne
17. Jehaes Jef - Jef van Gle Wim


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be