Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Voorvaderen

André Dieu, een levensverhaal                         1893 - 1972

Widoye - Soltau - Hoeselt


André-Joseph Dieu was een zondagskind.
Hij werd geboren op zondag 8 januari 1893, als oudste van de zeven kinderen van Jean-Baptist Dieu en Anna-Maria Wijnants.
Het gezin Dieu woonde in Widoye, onder Bommershoven.

Voordat hij als 18-jarige werd opgeroepen om zijn militaire dienstplicht te vervullen werkte André, tezamen met zijn vader, op de kasteelhoeve van de graaf van Heks.
Toen hij naar 'den troep' vertrok kreeg André van de pastoor 5 frank, veel goede raad en de zegen.

Na een opleiding in het Regiment Génie van de Spoorweg werd hij in september 1913 ingelijfd bij de Artillerie van het Fort van Loncin (Luik), onder het bevel van Kolonel Naessens.

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be