Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

1914-1918 Groot-Hoeselt onder de Duitsche Bezetting - deel 1
Na de inval van het Duitse leger en de traumatische eerste oorlogsmaanden, leefde het grootste deel van België vier jaar lang onder de Duitse bezetting. Alleen in de Westhoek woedde de oorlog nog in alle hevigheid verder. Ook vier jaar lang.

De in real-time geschreven kronieken zijn, wat Hoeselt betreft, schaars. We hebben wel de 'verslagen' die de plaatselijke geestelijken - en de Franse Zusters - na de oorlog indienden op verzoek van de kerkelijke overheid. De onderwerpen werden bepaald en afgelijnd in een enquête.

In deze aflevering komen Hoeselt en Althoeselt aan de beurt, in de volgende richten we de schijnwerpers op Romershoven, Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern en Werm.

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be