Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

Hooitijd in Lowiskes Bemd (1916)

Deze foto werd genomen in 1916 in "Lowiskes Bemd", om opgezonden te worden naar Jannes Thewissen Fons (Lambrechts Alfons) en Jannes Thewissen Pé (Lambrechts Peter), "geïnterneerd" in Nederland tijdens de oorlog 1914-1918. Lowiskes bemd, ook de kerkbeemd genoemd, 28 roeden groot, eigendom van de kerkfabriek Sint Stefanus, werd gepacht door de 2 families Louis Lambrechts-Loosen en Jan Thewissen-Stulens, onderling verwant.


De Kerkbeemd werd ook "Lowiskes Bemd" genoemd, omdat op de plaats waar nu Jean Duelen woont, een klein huisje stond, waarin "Lowiskes mennekes" woonden, 2 jonge mannen, die de beemd moesten helpen maaien en hooien. Als tegenprestatie mochten hun kippen in de beemd vrij rondlopen.
Als in juni de beemd moest gemaaid worden, dan werd er 's morgens om 4 uur begonnen. Zeven kloeke mannen achter mekaar met een vlijmscherpe zeis. De fles sterke jenever werd niet vergeten en zo werd deze kerkbeemd in een minimum van tijd gemaaid, waarop het hooien volgde. Daarvoor werden ook de vrouwen gemobiliseerd, die op beide boerderijen werkzaam waren.
De kinderen moesten ook poseren. Het waren de kinderen van Alfons Peter Lambrechts, die gedurende de oorlog verbleven in de boerderij van Louis Lambrechts-Loosen, Zapstraat te Hoeselt.

Hooitijd

1. Lambrechts Willem - Jannes Thewissen Wum
2. Thewissen Hendrik - Matineze Henke
3. Lambrechts Jan - Jannes Thewissen Zjang
4. Lambrechts Henri - Jannes Thewissen Harie
5. Moesen Gerard - Moesen Gra
6. Thewissen Stefaan - Matineze Fang
7. Moesen Elise - Lis van Moesen
8. Jehaes Trinette - Triene van Belong
9. Jehaes-Bologne Marie - Merie van Belong
10. Festjens-Lambrechts Margaretha - Jannes Thewissen Go
11. Thewissen-Jans Cornelia - Matineze Nèle
12. Thewissen Herman - Mon van Fang
13. Lambrechts Louis - Lowie van Jannes Thewissen Fons
14. Claesen-Lambrechts Lucie - Lucie van Jannes Thewissen Fons
15. Moesen-Somers Elise - Lis van Delhaize
16. Jehaes Paulus - Paulus van Belong
17. Jamaer-Lambrechts Marie - Marie van Congo Pé


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be