Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Ach zo zat dat

Het Bier van Schalkhoven

Lambrecht Lambrechts
De inspiratie voor zijn talloze novellen, liedjes en gedichten stak Lambrecht Lambrechts op bij zijn wijde omzwervingen door onze contreien. Hij liet zich overweldigen door de Haspengouwse en Kempische natuur en vooral… hij sprak met de gewone mensen. Hij aanhoorde hun belevenissen en verhalen en noteerde datgene wat zij zongen, vaak overgeleverd uit een ver verleden.
In Hoeselt zelf had hij zo van die plaatsen en mensen waar hij graag naar toe ging en die hem inwijdden in al de aspecten van de lokale folklore. De bekendste was zijn boezemvriend Elias Vrancken of Elias van de Gèle. In zijn haammakersatelier kon die urenlang vertellen over sjoverikken, dwaallichtjes en ander onguur gespuis dat ’s nachts rondspookte in de Hoeseltse velden. Hij wist ook alles over de intriges en de faits divers in het dorp. Veel van datgene wat hij daar opraapte vinden we terug in de literatuur van Lambrechts Lambrechts. Ook bij broeder Meesters, de laatste kluizenaar van Vrijhern, ging hij al eens langs om een babbeltje te doen. En bij de brouwer in Schalkhoven, die de toogkal hoorde in al die winningen en dorpscafekes waar hij zijn bier ging slijten.
Aan het einde van het oorlogsjaar 1914 liep Lambrecht Lambrechts nog eens binnen in de brouwerij Peters in Schalkhoven. Waarschijnlijk na heel wat Schalkhovense pils achterover gegoten te hebben samen met de toenmalige brouwer Henri Peters, ontbond hij al zij dichterlijke duivels. Op wat bierviltjes toverde hij een ode aan het Schalkhovense bier. De tekst is zo klaar om ook op muziek gezet te worden, maar dat is er waarschijnlijk niet meer van gekomen.
De brouwer schreef het gedicht van Lambrecht Lambrechts over in één van zijn rekeningboeken, tussen twee bladzijden met opsommingen van bierleveringen aan klanten. Het moet zijn dat Lambrechts zijn exemplaar van het gedicht verloren gedaan heeft, want het werd later nooit gepubliceerd in enig tijdschrift, lied- of dichtbundel.
Wij laten u hieronder genieten van dit Schalkhovense Libiamo. Prosit!


Het Bier van Schalkhoven

1

Zoo de Vlaamsche drinkers wisten,
Dat hier zulke bieren gisten
Boven Adams bloedwarand,
Prezen zij het Demerland.
Proef den brouw van Meester Peters
En getuig gij kent niets beters.
Proef! En ’t Loewenbrau
Wenscht gij zeker naar den brui.
Alla, mannen haast u, drinkt eens uit,
Eer het door het bomgat spuit.

2

’t Vlokt zoo koeltjes door de handen,
’t Loopt zoo zoetjes door de tanden,
’t Krievelt op zoo’n blijden draf,
Naar de diepe lever af.
‘t Zal u niet verlamd doen lullen,
Noch den geest in nevels hullen.
O, gooit u niet terstond
Als een renpaard op den grond.
Alla, mannen haast u, drinkt eens uit,
Eer het door het bomgat spuit.

3

’t Legt een liedje op uw tongsken,
’t Doet u haken naar een sprongsken,
’t Jaagt een vlamken door uw bloed,
Waar ge een mooie meid ontmoet.
’t Leert u onder thuiswaartskeeren
Biechten: “Ik benijd geen heeren!”
Gij beklautert zonder schroom
Jacobs ladder in uw droom.
Alla, mannen haast u, drinkt eens uit,
Eer het door het bomgat spuit.

4

U ter eere Peters, jongen,
Wordt dit vrolijk lied gezongen.
‘k Wensch uw bierken op den disch,
Waar de Koning drinker is.
Laat het alle dagen fijner,
Laat het alle dagen reiner
Ommegaan van hand tot hand
Door uw dorstig Demerland.
Alla, mannen haast u, drink eens uit,
Eer het door het bomgat spuit.


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be