Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Jan Libotte, pastoor van Althoeselt (1650-1682)

Johannes Libotte
In 1650 overleed Jan Zeegers, rector van de kapel van Althoeselt.
Gilis Van Ham, de toenmalige pastoor van de Hoeseltse moederkerk, benoemde een zekere Johannes Libotte als nieuwe rector.Het rectoraat van Jan Libotte begon alleszins niet onder een gunstig gesternte. In 1648 had de Vrede van Münster een einde gemaakt aan de gruwelijke, voornamelijk godsdienstoorlogen, die de eerste helft van de 17de eeuw teisterden: de Tachtigjarige Oorlog in de Nederlanden en de Dertigjarige Oorlog in het Rooms-Duitse Keizerrijk, waartoe wij behoorden.
Zoals alle kerken in onze contreien, lag de kapel van Althoeselt er fel verwaarloosd en vervallen bij. Van een pastorij, die naam waardig, was al helemaal geen sprake.
Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be