Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Een wintervertelling
... en met het verhaal "Boekweitkoeken" van Lambrecht Lambrechts


Maar eerst dit
Oos vraars woor vruggr rond deezn tijd sjauw blij dat dn troon gedrt wos. Gdn mt dat al mr kottr jo’n van d dog.
En wij dat koem zal ich oech ns hworfijn aut d duksks doen.

Dn hllgn Toemma, zj wt wo’l, dn apostl wo niks gleuv wol, ho ht lankslwo’p tot n ht tupk van zn teen. Zj glf nie wo oos Heer allmwo’l mes doen vr d kjl aut znn ns t krijg…

Op ht kotst van d dog – nau weet ich nie jus of ht nt jwor 31 of 32 wo’s, mr ’t wo’s op dn 21st dsembr – stond oos Heer dwo alwier meer dan n haaf oer t sjillr omdt tr wier nie traut kos.
Onbsjensg sjikd Slievnheer twee toetngl nwo bwo’v vr t go’n kiek boo d flworrs toch mr bleef.

Toemma ho zn eeg nog mr jus gdrd toen d toetngl o’n z bd stont.
- Ich stn nie op huin, zaat r, dn dog s vjl t kot vr mich on t doen!

Dwo stont d toetngl dan wij twee bddzeekrs n braachtn ht nouws o’n oos Heer.
Slievnheer sjikd d twee kadeen trg vr t zgg teeg Toemma dattr m op dn almnak van d hllg zeu zett op dn 21st dsembr n dat n ht vrvolg iedr jwo’r van of ht fs van dn hllgn Toemma de dog zeun leng.

En zoo gesjidd …

Mr … poopie Joopie ht n 1996 dn hllgnalmnak heelegans nwo de kloet gholp mt zijn poonks veur t trkk. H ht oozn hllg slwo’pkop nwo dn derd juli vrbann, boo dn hllg Jacobus Minor, ook nog nn apostl, plak moes mok vr Toemma. Nn hllg Petrus Canisius – noot van gjd – moet nou d dog doen leng.
Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be