Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Niets nieuws onder de zon: een pastoor wordt aangeklaagd

We slaan de bladzijden open over het Hoeselt uit de jaren 1730... alhoewel dit verhaal zich even goed zou kunnen afspelen in de 21ste eeuw!
De gemeente Hoeselt diende een klacht in tegen haar pastoor.
Het was toen niet de eerste en ook niet de laatste keer dat zoiets gebeurde. Ook met de vorige en de volgende kerkbedienaar ontstonden conflicten die vaak werden uitgevochten voor de plaatselijke schepenbank of voor de kerkelijke rechtbank in Luik.
De zaak tegen pastoor Stiennon was echter iets delicater dan die andere.
Het ging in dit geval niet over banale kwesties van materiŽle of financiŽle aard, zoals bij de processen tegen zijn voorganger Jan van Hinnisdael, of die tegen zijn opvolger Willem Weijns. Het proces Stiennon ging over wrevel en het ongenoegen over de ontiegelijk strenge en haast onmenselijke, ja zelfs mensonterende, wijze waarop de pastoor zijn parochianen meende te moeten behandelen, zeker wanneer het zondaars betrof die wat verder gesprongen waren dan het zesde gebod hun toeliet.
Inderdaad, seks in de 18de eeuw.

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be