Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

Schooljaar 1950-1951 - De klas van broeder Firmin

Broeder Firmin was niet alleen de Overste van de broeders Maristen, hij was ook de meester van de hoogste klas, met andere woorden van de vierde graadsklas, of van het 7de en 8ste leerjaar.
Omdat er leerplicht bestond tot de leeftijd van 14 jaar bood het lager onderwijs een vierde graad aan, zodat in principe iedereen in eigen dorp of gemeente aan die leerplicht kon voldoen.
In de naoorlogse jaren stuurden hoe langer hoe meer ouders hun kinderen na het zesde leerjaar naar een middelbare school. Nochtans bleef er, zoals te zien op deze klasfoto, nog een behoorlijk aantal jongens 'thuis'. Sommigen van hen studeerden inderdaad 'af' als 14-jarigen, maar vele anderen 'deden' het 7de jaar als voorbereiding op een geslaagde start in een college, een seminarie (!) of in een technische school.Wie is wie?
Van onder naar boven, rij na rij, van links naar rechts...
Voor de foto met nummering, klik hier

1. Armand Peters
2. Sim Hayen
3. Nol Moors
4. Tonny Jacobs
5. Georges Vanderhenst
6. Georges Moresi
7. Julien Bas
8. Leon Mouchaers
9. Jean Daenen
10. Gustaaf Doomen
11. Rob Schoefs
12. Raymond Dops
13. Jan Driesen
14. Romain Vandormael
15. Louis Thewissen
16. Jean Vangronsvelt
Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be