Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

De bakkerij van Schalkhoven

Snellings Piet

Deze prachtige foto dook onlangs toevallig op in Schalkhoven.

De schilder, penseel nog in de hand, poseert fier bij zijn mooi werkstuk.
Dat Schalkhoven ooit een bakkerij had is nagenoeg uit het collectieve geheugen van de Schalkhovenaren gewist.
De vondst van deze foto was dan ook de aanleiding tot wat speurwerk naar deze vergeten bakkerij.

Lizzy America uit de Grootveldstraat in Schalkhoven, vond de foto tussen haar familiefoto's.Roza Warnants, echtgenote van Gustaaf Moermans bleek de tante te zijn van haar vader, Jean America.
Gustaaf Moermans werd geboren in Vlijtingen op 30 mei 1893. Hij werd bakker van beroep en trouwde rond 1914 met Rosalia (Roza) Warnants, geboren in Vliermaal op 5 maart 1883.

Zij startten een bakkerij met kleine bakkerswinkel in de huidige boerderij, Klikstraat 4 in Schalkhoven. Dit gebouw lag toen nog administratief op het grondgebied van de gemeente Vliermaal, maar de bewoners voelden zich parochianen van Schalkhoven. Vandaar waarschijnlijk de vermelding "Schalkhoven" op de bakkerskar.
In 1923 werd het gebouw -dat ze tot dan huurden- verkocht.
De familie Gustaaf Lowet-Rolants kocht de boerderij zodat er diende uitgekeken naar een nieuwe vestigingsplaats.
Vermits er nogal wat klanten in de buurt van Tongeren woonden, kochten Gustaaf Moermans en zijn echtgenote Roza Warnants, op 19 juni 1923, de "Villa Esperanza" op de Bilzersteenweg (plaats ook genoemd "De IJzerbron").
De verkopende eigenaar was een zekere Mathieu-François Cloosen, gepensioneerde professor (atheneum Tongeren) in de "Turnkunst".
Naderhand konden ze ook de achterliggende weide kopen tot tegen het kerkhof, waar ze hun paarden, nodig om de bakkerskar te trekken, konden laten grazen.
Het koppel kreeg twee dochters. Maria, de oudste, werd nog voor de verhuis in 1915 in Schalkhoven geboren. Ze trouwde met Jozef Vanvinckenroye van de winning "Coutjoul" in Schalkhoven. Zij zullen later de Villa Esperanza overnemen.
De tweede dochter, Elisabeth trouwde met Armand Swerts en bleef in de buurt wonen.
Het gezin bouwde de bakkerij uit tot een bloeiende zaak maar werd getroffen door het plotse overlijden van bakker Gustaaf.
Hij overleed op de leeftijd van 40 jaar wegens een maagbloeding.
Zijn kranige weduwe Roza bleef niet bij de pakken zitten Ze was een ondernemende zakenvrouw en bouwde de bakkerij met de hulp van haar twee dochters verder uit.
Rond 1960 werd de bakkerij overgenomen door het echtpaar Neven – Pluimers van Herderen .Zij huurden eerst de bakkerij in Villa Esperanza en verhuisden later naar de Maastrichtersteenweg.Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be