Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Romershoven, de Winterbeek en het gewoonterecht

Winterbeken hebben hun naam niet gestolen: ze worden gevoed door het afvloeien van stortregen- en smeltwater. Vooral na de winter... met een reŽel risico op overstroming. Daarover kunnen ze in Romershoven meespreken. Sinds eeuwen en eeuwen.
Romershoven is gedeeltelijk ontstaan op gronden die op moerassen gewonnen werden. De dorpelingen wisten dat een goede waterhuishouding van levensbelang was, ze konden het zich immers niet permitteren dat hun oogsten -letterlijk- in het water vielen.
Ze draineerden de akkers en beemden door vloedgrachten te graven die het water naar de beek voerden en jaarlijks kregen die grachten en de beek een groot onderhoud! Beter kon het toch niet?

Een landelijke wetboek dat deze materie regelde bestond niet in de 16de en 17de eeuw en ook niet in de 18de eeuw. In de loop der tijden was echter uit de plaatselijke gewoonten en costuymen een gewoonterecht ontstaan. En het gewoonterecht had kracht van wet; meer zelfs, het gewoonterecht was heilig. Je kon er best niet aan raken, zoals schout Christiaen Simon Janssens van Romershoven tot zijn grote frustratie zou ervaren...


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be