Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

1925 - Jubelfeest van de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia"”

In 1895, op zondag 3 maart, werd het bestuur aangesteld van de kersverse Hoeseltse fanfare.

1925 de harmonie van Hoeselt - klikken om de foto te vergroten
Zes dagen later stond er te lezen in "De Bilzenaar"...

Vorige zondag heeft men een commissie gekozen voor het nieuwe fanfaregezelschap alhier. Als leden dezer commissie werden benoemd: C. Van Bockrijck, Henri Gielen, Leopold Regout, Jozef Huygen, Mathieu Jehaes-Vanvinckenroye, J. Lambrechts, Alfons Lambrechts en Willem Molenaers.
De fanfarensociėteit van Hoeselt is dus definitief opgericht en wij hopen eerlang van hun eerste optreden in het publiek te mogen gewagen.


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be