Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Kiekjes gekeken

1925 - Jubelfeest van de Koninklijke Harmonie "Sint-Cecilia"”

In 1895, op zondag 3 maart, werd het bestuur aangesteld van de kersverse Hoeseltse fanfare.

1925 de harmonie van Hoeselt - klikken om de foto te vergroten
Zes dagen later stond er te lezen in "De Bilzenaar"...

Vorige zondag heeft men een commissie gekozen voor het nieuwe fanfaregezelschap alhier. Als leden dezer commissie werden benoemd: C. Van Bockrijck, Henri Gielen, Leopold Regout, Jozef Huygen, Mathieu Jehaes-Vanvinckenroye, J. Lambrechts, Alfons Lambrechts en Willem Molenaers.
De fanfarensociëteit van Hoeselt is dus definitief opgericht en wij hopen eerlang van hun eerste optreden in het publiek te mogen gewagen.


De Hoeseltse muziekmaatschappij was dus gestart als fanfare, d.w.z. dat er alleen koperen instrumenten werden bespeeld.

Maar dertig jaar later, toen in 1925 een jubelfeest werd gevierd, was de fanfare een Koninklijke Harmonie geworden met Sint Cecilia al patrones.

In een harmonie worden er naast koperen ook houten instrumenten gebruikt.

Deze foto is in 1925 genomen ter gelegenheid van- en ter herinnering aan het jubelfeest.


hier klikken voor een afbeelding met nummering

Van boven naar onder en van links naar rechts...

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Slegers Frans
Thoelen Pierre
Daniëls Jan
Jehaes Harrie
Cuypers Renier
Jehaes Willem
Hellinx Marcel
Nartus Jozef
Thijs Harie
Zeegers Willem
Lambrechts Alfons
Jehaes Jan
Lambrechts Pierre
Lambrechts Jan
Lambrechts Harrie
Vanspauwen Willem
Caproens Jozef
Thoonen Harie
Schiepers Mathieu
Huygen Eugène
Lambrechts François
Vrancken Stefaan
Mercken Frans
Cuypers Henri
Achten Louis, de koster
Pellaers Pierre
Lambrechts Louis
Stulens Adam
Mooren Pierre
Thoelen Mathijs
Huygen Willy
Clerx August
Voes Mathijs
Ruiters Guillaume
Lathuy Hyppoliet
Vanbockrijk Albert
Peeters Harie
Huygen Louis
Jehaes Mathijs
Lambrechts Alfons
Timmermans Jozef
Jehaes Cornelis
Thoonen Jan
Broeders Jan
Moesen Gerard
Jehaes Paul
Meisters Pierre
Mouchaers Louis
Vrancken Jozef
Stulens Mathieu
Crommen Frans
Radoux Harie
Thoelen Louis
Nijssen Cornelis
Vrancken Hendriek
Boelen Albert
Henkes Frens
Hubbes Pjèr, latere burgemeester
Tummes Jeang
Henke van Sei
Nier van Melleveld
Guljam van Kruzemekkers
Cel van Boonfin
Jef van Noates
Theunezen Harie
Wim van Kattestat
Jannes Théwesse Fons
Den Al
Jannes Théwesse Pé
Jannes Théwesse Jeang
Jannes Théwesse Harrie
Steeges Wimke
Kweskes Jef
Den outmeller
Matsjeu van Kriekendoal
Weyer Gène
Fransooi
Fong van de Gèle
Sjèèrfrens
Harie van Melleveld
Lewie van Faaneze Merie
Pèk van Fini
Lewie van Fons
Orm van Moâres Jan
Moores Pé
Hubbes Thès
Willy van de Secretaris
-
Wenkes Thijs
dirigent
-
notaris en voorzitten
het aad Kösterke
oud secretaris
de burgemeester
dokter Lambrechts
Jef van den Timmer
Nijèles van Keu
Jeang van Hènke
Jeangke Broeders
-
Pool van Gon
Pé Meisters
Lewieke van de Sjoenmèkker
Jef van de Gèle
Matsjeu van Moâres Jan
Frans van de Smeed
-
Lewieke van Pèke Thoele
Kernjèlis van Nijkes
Drik van de Gèle
Bèrke van Dries Boele


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be