Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Biesen & Hoeselt


Ooit was Biesen niet meer dan een Bilzers gehucht, een kleine woonkern in een zompige omgeving, tussen de biezen. Met ergens een Mariabeeldje in een kapelleke.

En precies dr gebeurde er in het begin van de 13de eeuw een mirakel!
Het zat zo...
Toentertijd heerste hier grote verdeeldheid onder de mensen. Er werd getwist en gevochten dat het niet schoon meer was. De toestand liep zozeer uit de hand dat zelfs Onze Lieve Vrouw zich ermee moeide. Ergens rond 'Biesen' verscheen ze in al haar glorie aan de abt van Averbode en ze sloot met hem een deal: zij zou zorgen dat het geruzie en getwist ophield als hij voor haar een behoorlijke kapel bouwde op de plek die ze hem aanwees.

Ze hielden allebei hun woord! De vrede keerde weer en in 1209 begonnen de bouwwerken.
[Zo luidt de legende]

Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be