Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Hoeselt Vrugger

Zeer beminde ouders...
1812
Onze jongens, ver van huis en verspreid over Europa - van Spanje tot Rusland - als soldaten in La Grande Armée van Napoleon.
De enige manier om contact te houden met de familie thuis was door brieven te schrijven. Moeizaam soms...

Twee roerende brieven van twee Hoeseltse vrienden, soldaten in het 67ste regiment, vertellen het schrijnend verhaal van de laatste levensmaanden van de ene jongeman en getuigen van de stoere heldendaden van de andere...


Heeft u aanvullende informatie, vragen of opmerkingen?
Mail gerust naar reacties@hoeseltvrugger.be