Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van March 2015

1914-1918 Groot-Hoeselt onder de Duitsche Bezetting - deel 2In deze tweede aflevering over de bezettingstijd in Groot-Hoeselt komen de gemeenten aan de beurt die vroeger zelfstandig waren: Romershoven, Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern en Werm.
Ook nu vormen de verslagen die de pastoors na de oorlog inleverden de belangrijkste gegevensbron.
Twee van die parochieherders hielden een oorlogsdagboek bij - en dat blijft na al die jaren boeiende lectuur!