Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van October 2012

Schooljaar 1950-1951 - De klas van broeder Firmin

Broeder Firmin was niet alleen de Overste van de broeders Maristen, hij was ook de meester van de hoogste klas, met andere woorden van de vierde graadsklas, of van het 7de en 8ste leerjaar.
Omdat er leerplicht bestond tot de leeftijd van 14 jaar bood het lager onderwijs een vierde graad aan, zodat in principe iedereen in eigen dorp of gemeente aan die leerplicht kon voldoen.
In de naoorlogse jaren stuurden hoe langer hoe meer ouders hun kinderen na het zesde leerjaar naar een middelbare school. Nochtans bleef er, zoals te zien op deze klasfoto, nog een behoorlijk aantal jongens 'thuis'. Sommigen van hen studeerden inderdaad 'af' als 14-jarigen, maar vele anderen 'deden' het 7de jaar als voorbereiding op een geslaagde start in een college, een seminarie (!) of in een technische school.