Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van February 2012

Romershoven, de Winterbeek en het gewoonterecht

Winterbeken hebben hun naam niet gestolen: ze worden gevoed door het afvloeien van stortregen- en smeltwater. Vooral na de winter... met een reŽel risico op overstroming. Daarover kunnen ze in Romershoven meespreken. Sinds eeuwen en eeuwen.
Romershoven is gedeeltelijk ontstaan op gronden die op moerassen gewonnen werden. De dorpelingen wisten dat een goede waterhuishouding van levensbelang was, ze konden het zich immers niet permitteren dat hun oogsten -letterlijk- in het water vielen.
Ze draineerden de akkers en beemden door vloedgrachten te graven die het water naar de beek voerden en jaarlijks kregen die grachten en de beek een groot onderhoud! Beter kon het toch niet?

Een landelijke wetboek dat deze materie regelde bestond niet in de 16de en 17de eeuw en ook niet in de 18de eeuw. In de loop der tijden was echter uit de plaatselijke gewoonten en costuymen een gewoonterecht ontstaan. En het gewoonterecht had kracht van wet; meer zelfs, het gewoonterecht was heilig. Je kon er best niet aan raken, zoals schout Christiaen Simon Janssens van Romershoven tot zijn grote frustratie zou ervaren...
Dat ziet zjŽ nau nimmee...deel 4

Nostalgie... heimwee naar vervlogen tijden.
Paul Achten neemt ons weer even terug in de tijd en vergelijkt wat er vroeger anders was.

Lees meerWaarom de Jeugdkapel in 1938 gebouwd werd


We willen nog eens terugblikken op de ontstaansgeschiedenis van de Jeugdkapel.
Alhoewel iedereen dacht dat over dit schitterend initiatief van kapelaan Vliegen alles gezegd en geschreven was, ontdekken we nu in de Sint-Stefanusbode van 1938 bijkomende informatie.

Kapelaan Vliegen had de faam een bevlogen man te zijn. Dat was ook zo. Hij was de 'bezieler' van de jeugd en de jeugdbewegingen. Hij zat vol ideeŽn. Hij hoefde maar een "project" te ontvouwen, of het werd gerealiseerd. Ter ere van de jeugd en met de jeugd bouwde hij in de zomermaanden van 1938 de Jeugdkapel.

Maar wellicht rijpte het Jeugdkapel-project in een heel specifiek en breder kader...