Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van July 2010

Libertus Nartus, het heilig paterke van HernHoewel Libertus Bonifacius Nartus pas op 14 mei 1931 honderd jaar zou worden, vierden de inwoners van Hern zijn eeuwfeest reeds op 10 augustus 1930.
Waarschijnlijk werden, omwille van zijn gezondheidstoestand, de feestelijkheden wat vervroegd.
In die tijd was een honderdjarige nog een zeldzaamheid en hij of zij werd dan ook uitbundig gevierd.
Dit gold ook voor Libertus en het scheelde niet veel of hij werd heilig verklaard.
Hij had alles in zich om - hoewel hij geen kloosterling of priester was - het heilig paterke van Hern te worden.
Hij was niet gehuwd en woonde in het ouderlijk huis in de Herenstraat, samen met zijn neef Richard Willems, zoon van zijn zus Maria Theresia Nartus, eveneens een jonkman.
Richard sprak hem steeds aan met 'Nonkske'.
Onder die naam was hij in Hern dan ook het best gekend.