Hoeselt Vrugger   |     Contact   |     Zoeken
 
 

 

Archief Hoeselt Vrugger van September 2009

25 september 1328: de slag bij Hoeselt

zegel van graaf Reinald II van Gelder
Het is zondag 25 september, het feest van Sint Firmijn.
In de ochtend heeft graaf Reinald II van Gelder zijn legerkamp bij Maastricht opgebroken om met zijn soldaten verder te trekken naar de aangeduide bestemming: Hoeselt.
Als bondgenoot van de prins-bisschop van Luik heeft Reinald gehoor gegeven aan de dringende oproep van deze prins om met zijn troepen op de afgesproken dag aan te komen op de afgesproken plaats. De prins-bisschop heeft hem zijn domein Hoeselt aangewezen als uiteindelijk kampement om van daaruit de stad Tongeren te belegeren.

De dag loopt nu op zijn einde.
De Geldersen strijken met zo'n 1200 man neer in de velden van Hoeselt. Ze slaan er hun tenten op en voelen hun magen grollen: de honger knaagt! Wat schaft de pot? Hoog tijd dat er eten op tafel komt!
Aan de dis zullen ze echter die avond niet meer geraken, velen van hen zelfs nooit meer...Getrouwd! Paulus Cornelis Gerits & Elisabeth Thijs (1921)

Pas na de Grote Oorlog ontstond de gewoonte om ter gelegenheid van een bruiloft een foto te maken van het bruidspaar mét aanwezige familieleden en eventueel enkel intieme vrienden. Voordien gebeurde dit uiterst zelden. Eerst bleef het vereeuwigen beperkt tot een lichtdrukmaal van elk der echtgenoten afzonderlijk; later van het bruidspaar, stijfjes naast een piédestal, een stoel of een ander klein meubel; om tenslotte te komen tot de groepsfoto in buitenlucht, nog altijd stijf en gekunsteld.
Zo is er de huwelijksfoto van Paulus Cornelis Gerits en Elisabeth Thijs. Zij trouwden op zaterdag 2 april 1921, een jaar waarin de lente blijkbaar lang op zich liet wachten...

Maak kennis met het echtpaar en de genodigden...